Kedves Munkabizottsági Tagok!

Kedves Szakmai Partnereink!

Kedves Szépkorúak!

Kedves Barátaink!

 

Az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság 2019. május 30-án tartotta a 2019. évi Munkatervében tervezett soron következő rendezvényét. A szakmai, tudományos Konferencia iránt már előzetesen igen nagy volt a szakmai érdeklődés, mind az elméleti, mind a gyakorlati területekről.

A várakozásnak megfelelően "telt ház" volt, - sőt az erkélyen is voltak érdeklődők. Tanulságként vontuk le, hogy az idősödéssel és idős korral kapcsolatos nemzetközi kitekintésre, összehasonlító elemzésekre, esetleges közös kutatásokra nagyobb figyelmet kell fordítanunk. Ennek megfelelően keressük a nemzetközi együttműködés lehetőségeit - kapcsolatok kialakítását - és a 2020. évben igyekszünk több nemzetközi programot is tervezni.

A Konferencia résztvevőit köszöntötte: Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

A Konferenciát megnyitotta: Professzor Dr. Hell Judit az MTA MATB Társadalomelmélet Szakosztály elnöke

Az előadás címe: Az idősödéssel és az idős korral kapcsolatos évezredes tapasztalatok Indiában - hagyományok a XXI. században

Előadó: Dr. Szalkai Iván, Phd, orvos, Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar, THG Munkabizottság tagja

Az előadást élénk szakmai  beszélgetés, konzultáció követte, az előadó és a résztvevők között. Megfogalmazták, hogy szükségesnek tartják a külföldi jó gyakorlatok, tapasztalatok megismertetését, mind az elméleti, mind a gyakorlati szakemberek körében az idősödés és időskorúak aktív, minőségi, méltóságteljes, egészséges életének minél hosszabb időre történő kiterjesztése érdekében.

A fotókat készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra - a fotók linkjét mellékeljük.  Megjelenik a honlapunkon: www.harmadikkoregyeteme.hu

A szakmai, tudományos Konferenciánk előkészítését, szervezését, gyakorlati megvalósítását több állami, civil szervezet és személyek önkéntesei segítették! KÖSZÖNJÜK!

 

https://photos.app.goo.gl/ywFWy9vcAG6jNKtc8

 

A Magyar Tudomány Ünnepe tiszteletére 2019. november 19-én Munkabizottságunk szakmai, tudományos konferenciát rendez, melynek címe: "Öregedjünk egészséggel!" - Innovatív és tudatos életvezetési stratégiák idős korban

A Konferenciával azonos időben kiállítást szervezünk: "A tevékeny - aktív idősödés és időskorúak generációkon keresztül az 55+ évesek művészetében".

A Meghívót és a végleges programot időben eljuttatjuk valamennyi partner intézménynek, szervezeteknek, személyeknek.

 

Szeretném jelezni, hogy az "Aktív Idősödés Index" EU-s kutatás Miskolc MJV és BAZ Megye településeire adaptált változata folyamatban van. A Kutatás Vezetői kérik, hogy a 2019. június 15-ig meghosszabbított Kérdőív kitöltését minden kedves Szakmai Együttműködő Szervezet, Partnerünk, Egyének továbbra is támogassák és a kitöltött kérdőívet küldjétek el online. Amennyiben papír alapúak a kérdőívek, szívesen működünk közre, jelezzetek telefonon és egyeztetünk. Egy-egy közösen szervezett Klubba, 30-40 fő esetén, ki is megyünk, igény esetén viszünk kérdőíveket is (Telefon: Dr. Dobos László 0620/431- 28-06, e-mail: lanodobos@gmail.com). 

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára           D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

Szakmai Partnereinknek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány éves rendes kuratóriumi ülését tartotta 2019. május 27-én, du. 13,30-tól, a Megyei Rendőr-főkapítányság Tárgyalójában. A Kuratórium ülését az Elnök vezette.

A Kuratórium határozat képes volt. Megtárgyalta és egyhangúan elfogadta a 2018. évi költségvetési beszámolót, a közhasznúság beszámolót, melyet kiegészítve - szintén egyhangúan elfogadott a 2019. évre javasolt feladatokkal együtt.

A Kuratórium elnöke és titkára - Dr. Dobos László és Dudás Péter - ezután köszönetet mondott a Kuratórium Tagjainak, a Bűnmegelőzési Osztály Munkatársainak, a Főkapitányság Vezetőinek, a szakmai együttműködő Partnereknek, támogatóknak. A Kuratórium támogatta az elnöki javaslatot, hogy a 30 éves munkát, azon belül a különböző időszakokat a még működő Kuratórium külön levélben köszönje meg és egyben kérje az új Kuratórium munkájának támogatását.

Ezután az Elnök, a titkár és két kuratóriumi tag lemondott szóban és írásban is tisztségéről.

Az Elnök és Titkár ígéretet tettek, hogy az újonnan megalakuló Kuratórium Vezetésének - igény esetén - minden szakmai segítséget megadnak munkájukhoz.

Az Elnök megköszönte a jelenlegi Kuratóriumi Tagoknak több évtizedes/több éves áldozatkész munkájukat.

A Kuratórium Tagjai, a Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője megköszönték az Elnök 30 éves elnöki munkáját, hasonlóan a titkárét és leköszönő tagjaiknak munkáját. 

A leköszönő Elnök javasolta - kérte - a majdani új Kuratórium Vezetőinek, Tagjainak, hogy az Alapítvány 30 éves archívumának felhasználásával készítsenek egy kiadványt a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány 30 éves munkájáról, különös tekintettel a kiemelkedő, hatékony tartalmak, módszerek, jó gyakorlatok bemutatásával. Amennyiben az új kuratórium a javaslatot megszavazza, a leköszönő Elnök és Titkár minden szakmai segítséget megad a kiadvány elkészítéséhez.

A leköszönő titkár vállalta, hogy az átmeneti időre mindenben együtt működik az új titkárral a pénzügyi, adminisztratív, egyéb dokumentációk megismertetésében, hivatalos átvételében - átadásában, a banki műveletekkel együtt. 

A leköszönő Elnök az ülést bezárta, jó egészséget kívánva a régi és a várható új Kuratóriumi Tagoknak. (A hivatalos váltás 2019. május 31.)

Ezúton is megköszönöm mindazon állami, egyházi, civil és társadalmi szervezeteknek együttműködését, támogatását, akik segítették Kuratóriumi elnöki munkámat. Mint jeleztem, a jövőben is együtt dolgozom a Bűnmegelőzési Alapítvánnyal és a lehetőségeimen belül segítem partnereink ilyen irányú kéréseinek megvalósítását. 

A Kuratórium ülésen készített fotókat mellékelem. A fotókat készítette: Dr. Dobos László, még mint a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke

 

https://photos.app.goo.gl/qkowzFvMYB2YRdp1A

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Kuratórium elnöke  (1989-2019)    D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Partnereinek, Szakmai Együttműködőknek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A Jubileumi ünnepélyes Certifikáció átadó rendezvényt a Himnusz eléneklése után - Professzor Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem Rektora nyitotta meg, vezette  le. Köszöntötte a 120 fő résztvevőt, akik a 2018/2019. tanév követelményeit teljesítették és így a Certifikáció átvételére megfeleltek.

A Certifikáció átvételére a résztvevők egyenként jöttek az ünnepélyes Rektori Gratulációt fogadni, a Certifikációt átvenni. A résztvevők között a legidősebb hallgató ebben a tanévben, a napokban töltötte be 88. életévét. Külön öröm volt számomra, hogy a Certifikációt többen házaspárként vették át. Úgy gondolom, kezd előtérbe kerülni a "Szépkorú házaspárok" rendszeres jelenléte a Szépkorúak Akadémiáján. Mindenképpen DICSÉRETES és követendő! 

A Certifikációk átadása után az ME Rektora - Professzor Dr. Torma András  rektor úr - köszöntötte a 10 éves Jubileumon oktató professzorokat, oktatókat. Valamennyiünknek "Köszönő Levelet" adott át, megköszönve áldozatkész munkájukat.

A 2018/2019. Jubileumi tanév hallgatói nevében Bari Gábor nyugdíjas költő köszönte meg az Egyetem Vezetése, az oktatók és a képzést kezdeményezők munkáját, és  megerősítve azt a közös igényt, hogy a következő tanévben folytatják tanulmányaikat a Szépkorúak Akadémiáján!

A Szervezők nevében Hajdúné Molnár Katika köszöntötte a résztvevőket és gratulált az egész éves aktív munkájukhoz, a szinte hiányzás mentes részvételért az előadásokon!

Az ünnepélyes Certifikáció átadórendezvényt a Szózat eléneklésével zártuk. 

A Certifikáció boldog tulajdonosai, az Egyetem Rektora, a jelen lévő professzorai, oktatói egy pohár pezsgővel köszöntötték kölcsönösen egymást a fehér asztal körül. Itt is megmutatkozott, hogy a Szépkorúak Akadémiája nem csak tudást közvetített, de amellett elősegítette új barátságok, kis közösségek létrejöttét is, melyek csökkentik az idősödő és időskorú emberek magányosságát.

Köszönjük mindazok munkáját, akik több mint egy évtizede kezdeményezték, létrehozták, szervezték, működtették, oktató munkát végeztek az "Akadémia" működése érdekében! Köszönjük a több mint 1400 fő résztvevőnek - Hallgatónak -  aktivitását, kitartását, az Egyetem szeretetét, annak szellemiségének tovább vitelét családi, baráti köreikben! Köszönetem jeléül fogadjátok kertünk legszebb virágjait!

A fotókat készítette: Dr. Dobos László

Találkozunk a 2019/2020. tanévben! VIVÁT AKADÉMIA!!!!!

 

https://photos.app.goo.gl/hztDjB17nXcFzRLQA

 

Szeretettel: Dr. Dobos László, a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel továbbítom az Észak-Magyarország újság 2019. május 17-i számában megjelent "Nyugdíjasok ülhetnek ismét az iskolapadba" című cikkét.

 

Itt és most is szeretném jelezni, hogy a MATB TH Gerontológia Munkabizottságunk 2019. 05. 30-i rendezvényére van még néhány üres helyünk. (8-10) az előzetes regisztráció alapján .

Meghívót/Programot korábban megküldtük.

 

Az AAI kérdőív kitöltésére még 2019. június közepéig van lehetőség! Kérésünk, hogy ha még nem töltötted ki, tedd meg - küld el! KÖSZÖNJÜK! Ha kitöltötted - akkor add tovább 55+ éves, aktív, idősödő, időskorú családtagnak, barátnak, ismerősnek a megyénkben és Miskolc városban. KÖSZÖNJÜK!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Meghívottak!

Szerényen szeretném jelezni, hogy a jelentkezési dátum 2019. május 23-án délután lejár. Mint azt a lenti levelünkben jeleztük, előzetesen nagy volt az érdeklődés, s ezért is kértük, hogy ha egy-egy szervezettől várhatóan több jelentkező van, tegye meg, hogy időben jelzi, hogy lehetőleg előzetes egyeztetések alapján minden érdeklődő beférjen a DÍSZ terembe. Érkeznek a jelentkezések, de az előzetes nagy érdeklődés - pl.: egy-egy nagyobb intézménytől, civil szervezettől, stb - még nem jellemző. Ha lehet - a biztonságos tervezés érdekében is, küldjétek el minél többen jelentkezéseteket. 

Az eddigi jelentkezőknek - személy, vagy kis csoportok - minden esetben visszaigazoltam a jelentkezést és annak fogadását. 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára  

 

MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság Tagjainak!

Idősödő és Időskorúakkal foglalkozó Állami, Egyházi, Civil, Társadalmi Szervezetek 

Igazgatóinak/Vezetőinek! 

Téma iránt érdeklődő Munkatársak, több generációs Családok részére!

Aktív Szépkorú Társaink részére!

 

Mellékelten megküldöm az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság 2019. évi Munkaterve alapján soron következő rendezvényének Meghívó/Programját. Rendezvényünkre szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődőket, akik szívesen részt vesznek az előadás utáni szakmai beszélgetésben, vitában.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, regisztráció szükséges a Meghívóban jelzett módon és időre. Az előzetes felméréseink alapján várhatóan nagy az érdeklődés a téma iránt. Kérésünk, hogy 2019. május 23-ig a helyi igény szerinti teljes jelentkezés történjen meg - elsősorban a nagy létszámú intézményekre gondolva- a beérkezett jelentkezések alapján 2019. május 24-26 között visszajelzünk, amennyiben szükség van korrekcióra. Köszönjük megértéseteket, de szeretnénk, ha mindazok, akik érdeklődnek a téma iránt, helyet kapnának és ne maradjon ki esetleges "visszafogott" létszám keret esetén

Minden érdeklődőt szeretettel és tisztelettel várunk rendezvényünkre!

 

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság Tagjainak!

Idősödő és Időskorúakkal foglalkozó Állami, Egyházi, Civil, Társadalmi Szervezetek 

Igazgatóinak/Vezetőinek! 

Téma iránt érdeklődő Munkatársak, több generációs Családok részére!

Aktív Szépkorú Társaink részére!

 

Mellékelten megküldöm az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság 2019. évi Munkaterve alapján soron következő rendezvényének Meghívó/Programját. Rendezvényünkre szeretettel várjuk a téma iránt érdeklődőket, akik szívesen részt vesznek az előadás utáni szakmai beszélgetésben, vitában.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, regisztráció szükséges a Meghívóban jelzett módon és időre. Az előzetes felméréseink alapján várhatóan nagy az érdeklődés a téma iránt. Kérésünk, hogy 2019. május 23-ig a helyi igény szerinti teljes jelentkezés történjen meg - elsősorban a nagy létszámú intézményekre gondolva-  a beérkezett jelentkezések alapján 2019. május 24-26 között visszajelzünk, amennyiben szükség van korrekcióra. Köszönjük megértéseteket, de szeretnénk, ha mindazok, akik érdeklődnek a téma iránt, helyet kapnának és ne maradjon ki esetleges "visszafogott" létszám keret esetén

Minden érdeklődőt szeretettel és tisztelettel várunk rendezvényünkre!

 

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

Szakmai Együttműködő Partnereinknek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe a BAZ Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 2019. évi május havi Lakossági Hírlevelét.

A Hírlevél igen fontos tartalmakat közöl az "áldozat segítés lehetőségeiről, elérhetőségéről". Ne forduljon elő, hogy szükséged legyen egy ilyen jellegű szolgáltatásra, de szoktuk mondani: "Az ördög nem ALSZIK", ne is ébredjen fel!  DE, ha mégis, ...akkor jól jön a SEGÍTSÉG!

OLVASSÁTOK, SAJÁT LEHETŐSÉGEITEKEN BELÜL ADJÁTOK TOVÁBB!

 

Valamennyi megyénkben megtalálható az ÁLDOZATSEGÍTŐ KÖZPONT

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke          D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Támogató Barátainknak!

 

Örömmel továbbítom az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság Vadnára kihelyezett rendezvényének és az É-Magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018/2019. tannév záró előadásáról és az ünnepélyes CERTIFIKÁCIÓ átadásáról szóló sajtó cikkeket.

Ezúton is köszönjük a Kazincbarcika COLOR Sajtó jelenlétét rendezvényeinken és az azokról szóló rendszeres elektronikus és írott közleményeket.

Köszönetet mondunk mind a Vadna, mind a Kazincbarcika települése és a Térség Polgármestereinek, közreműködő Intézmények Vezetőinek, Munkatársaiknak, a helyi Civil Szervezeteknek rendezvényeink támogatásáért, segítéséért.

Külön köszönjük az É-Magyarországi Szenior Szabadegyetem résztvevőinek kitartását a tanév egészében, szinte hiányzás nélkül vettek részt az órákon. Köszönjük Vadna és térsége - Szuhavölgyi Bányászlakta településék - Polgárainak érdeklődését, aktív közreműködésüket az "életen át tartó tanulás nemzedékeken keresztül" történő megvalósulás lehetőségei kis településeken.

Bízunk a további eredményes együttműködésben: "Emberközpontú tudomány - ember közelbe!" szellemiség tükrében.

 

Végül eredményes együttműködésünk emlékéül fogadjátok szeretettel a kertünk legszebb tavaszi virágjait!

 

https://photos.app.goo.gl/QQKt8UFGNtstRuKD7

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA kuratórium elnöke          D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉMSZE Certifikáció ünnepélyes kiosztása Kazincbarcika 2019 04 19 - COLOR újság cikk

https://kolorline.hu/hirek/kazincbarcika/2019-04-19/tanevzaro-eloadas-es-diplomaoszto-a-szenior-szabadegyetemen?fbclid=IwAR3RRHiEGIIDM0U1AWnlQGimmuiFEhzCtBOq3EgwinGf1RHTbHgMmMYwki0

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018/19-évad II. félévének ötödik, záró előadására került sor Kazincbarcikán 2019. április 18-án a Mezey István Művelődési Központban. 

Előadás: Értékek az elektronikai hulladékokban

Előadó: Dr. Nagy Sándor intézetigazgató, egyetemi docens, Miskolci Egyetem Nyersanyag előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet.

Az előadást követően adtuk át a tanúsítványokat, amelyeket azok a résztvevők kaptak, akik mindkét félévben aktívan részt vettek az előadásokon. Gratulálunk nekik és köszönjük minden résztvevőnek az éves, féléves figyelmet! A Certifikációt átadták: Szitka Péter Kazincbarcika Polgármestere,  Dr. Dobos László 3.KEMA Elnöke, Papp Mónika Szikra Alapítvány Elnöke, Klimon István Kazincbarcika alpolgármestere.

A program támogatója: Kazincbarcika Város Önkormányzata.

A helyszínt biztosítja: Barcika Art Kft.

A program szervezői, további támogatók: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és Kommunikáció Kutatócsoport; Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány; Idővár Nyugdíjas Kulturális Klub; Szikra Alapítvány.

Köszönjük minden további közreműködőnek, hogy ismét egy sikeres évet zárhattunk!

Az Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem a 2019/2020. tanévben folytatja munkáját. A Jelentkezési lehetőségekről 2019 szeptember közepéig az érintett állami, egyházi és civil szervezeteket az Alapítók és a Támogatók írásban értesítik!

Az rendezvényen készült fotókat mellékeljük. A fotókat készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

https://photos.app.goo.gl/bQbyygHoBCfv7fSz9

A korábbi rendezvények rövid összefoglalói és fotói megtalálhatók a :www.harmadikkoregyeteme.hu honlapunkon

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékleten megküldöm a 2019. április havi hírlevelünket, mely a bűnmegelőzés napja alkalmából építészeti bűnmegelőzési témakörrel foglalkozik.

 

A tartalomból:

- Betörések, azaz mi ellen kell védekeznünk?

- Hogyan kell védekezni?

- Tanácsok a mechanikai védelem kialakításához (kerítések, ajtók, ablakok, zárak)

 

Továbbá mellékelem a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT) által összeállított „Bűnmegelőzés építészeti eszközökkel” című kiadványt.

 

Az NBT anyagban szereplő linkek a www.bunmegelozes.eu honlapon a hírlevelek címszó alatt elérhetők.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Munkabizottsági Tagok!

Kedves Szakmai Partnereink!

Kedves Szépkorú Társaink!

Kedve Barátaink!

 

Az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság 2019. április 17-én a 2019. évi Munkaterve alapján folytatta munkáját. "Az emberközpontú tudományt - ember közelbe vinni" szellemiségünk alapján rendeztük meg Vadna településen rendezvényünket.

Előadás címe: "Akit szülőföldjének erkölcsi normái vezérelnek" - avagy a tanulás szerepe az ember életében.

Előadó: Prof. Dr. Patkó Gyula Professzor Emeritus, okleveles gépészmérnök, egyetemi tanár, volt egyetemi rektor

Az előadást aktív, sokrétű vita, az előadóval konzultáció követte, döntően az LLL nemzedékeken keresztül szükséges gyakorlati megvalósítására a legkisebb településeken is! "A tanulás piramisa a családban és az óvodában kezdődik" mondta az óvodás gyermekeket vezető Óvodapedagógus - többek között.

Helyszín: Vadna Göőz Pál Művelődési Ház Nagy terme.

Meghívottak köre: A térség településeinek polgármesterei, intézmények szakmai vezetői, civil szervezetek téma iránt érdeklődő szakemberei, aktív idős korúak, több generációs családok.

A megjelenteket köszöntötte a Művelődési Ház Igazgató Asszonya, Vadna Óvodásai, a helyi Őszirózsák Nyugdíjas Klub énekkara, Bencze Péter Polgármester Úr.

A rendezvény moderátora: Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára.

A rendezvényről készített fotókat mellékeljük! A fotókat készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

https://photos.app.goo.gl/GiiJTxPMvahwTw2q8

 

Munkabizottságunk nevében ezúton szeretnénk megköszönni Vadna település Polgármesterének, a Művelődési Ház Igazgató Asszonyának, az Őszirózsák Nyugdíjas Klub Elnők Asszonyának a rendezvény előkészítésében, szervezésében, a kedves emberi figyelmes vendéglátásban nyújtott munkájukat. Kívánjuk, hogy Vadna település tovább gyarapodjon, épüljön, fejlődjön s az ott élők érezzék jól magukat, legyenek boldogok és továbbra is kreatívak szülőföldjükön, településükön.

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

Munkabizottságunk Tagjainak, Szakmai Partnereinknek, Szépkorú Társainknak, Barátainknak ezúton is kívánunk KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Barátainknak!

 

Meghívást kaptam az Őszidők Alapítvány Elnök Asszonyától - Radomszki Lászlóné Igazgató Asszonytól - mint az Alzheimer Cafe miskolci létrehozójától és működtetőjétől egy előadás tartására.

A felkérésnek örömmel tettem eleget 2019. 04. 15-én 16 órától az Alzheimer Café-ban.

Előadásom címe: Az aktív idősödés stratégia az idősügyi tudomány megközelítésében - Őszülő Európa - idősödő Magyarország a XXI. század  második évtizedében

Előadó: Dr. Dobos László 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

A Kávéház a kezdési időre teljesen megtelt.

Az előadás előtt gitár szóló köszöntötte a közönséget.

A rendezvényt megnyitotta és vezette: Radomszki Lászlóné Elnök Asszony, Őszidők Alapítvány

A Rendezvényről készített fotókat mellékeljük. Készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

https://photos.app.goo.gl/TN7hq11TqBv8aR7u6

 

Ezúton is köszönöm a meghívást és a téma iránt érdeklődő közönség megjelenését!

 

Kedves Szakmai Partnereinknek, Együttműködőknek, Támogatóinknak, Szépkorú Társainknak ÁLDOTT, KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET kívánok szeretettel!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek, Együttműködőknek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A harmadik éve működő Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcikán 2019. 04. 04-én folytatta a 2018/2019. tanévének második félévi tematika szerinti munkáját.

Az előadás címe: Miért játsszunk? Társasjátékkal a szellemi és lelki egészségért

Előadó: Huszka Éva geronto-andragógus, földrajz-testnevelés szakos tanár, az ELTE Szoci-andragógiai műhelyének tagja

Helyszín: Mezey István Művészeti Központ Kazincbarcika

Az előadást aktív beszélgetés, a téma iránti érdeklődés jellemezte a résztvevők részéről.

 

A rendezvényen készült fotókat mellékeljük! Készítette: Szikra Alapítvány Miskolc

 

https://photos.app.goo.gl/cJc3xyybNdkGLvbr9

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Idősödéssel és Időskorúakkal

foglalkozó állami, egyházi, civil, társadalmi Szervezetek 

Vezetői, Munkatársai, Önkéntesek!

Szépkorú Társaink!

55+ Éves Hölgyek és Urak!

 

Mindenekelőtt megköszönjük annak a 214 fő aktív 55+ éves "SEGÍTŐNKNEK" az aktivitását, munkáját, mellyel hozzájárult a kutató munkánk várható eredményességéhez!

A tervezett kitöltendő kérdőíveknek - 1000 db - még a kezdetén vagyunk. Tudom, hogy ennél jóval többen vagytok, vagyunk 55+ éves idősödő, vagy időskorú emberek megyénkben és városunkban!

Fogjunk össze, adjuk tovább egymásnak a kérdőíveket, ezért is megküldjük online és Word formában is:

online: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnn_MWUZcBwikfWOAlthdsGiHJ5GpCc5cdqRbrS6UkGOxBYA/viewf

Word formátum (nyomtathat, másolható): mellékletként

Biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog, sikerülni kell!

Természetes, akik már kitöltötték, nem kérjük még egyszer, de szeretnénk kérni, hogy ismeretségi körében küldje tovább, adja át - így is segítve a kérdőívek kiköltését.

A kérdőív kitöltésének határidejét meghosszabbítottuk: 2019. április 29. 16 óra

Az előző levelem az alábbiakban a további részleteket is tartalmazzák! Ajánlom az újonnan névsorba kerültek részére tanulmányozását.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László      D. Laci

 

Kedves Szakmai Partnereink!

Kedves Szakmai Együttműködők!

Kedves Idősödő és Időskorú Társunk!

Kedves Barátaink!

Ismerős és Ismeretlen Érdeklődő!

55+ év felett 

 

Az MTA MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2019. évi Munkaterve alapján elkészítette első kutatási tervének megfelelően a szükséges kérdőívet, melynek linkjét az alábbiakban küldjük meg. (Emellett alább is letölthető!)

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnn_MWUZcBwikfWOAlthdsGiHJ5GpCc5cdqRbrS6UkGOxBYA/viewf

 

A kísérő levél tartalmazza a kitöltéséhez szükséges információkat, kérjük figyelmesen olvassátok/olvassák azt el!

A kérdésekre várjuk minden 55+ éves BAZ Megyei és Miskolc város aktív idősödő és időskorú polgárának válaszát, akik vállalják a kérdőív kitöltését.

A kutatási tervünk szerint 1000 (egyezer) kérdőív kitöltését várjuk vissza online, illetve papír alapon. 

Az értékelés és összegezés után - helyi igényre - egy-egy nagyobb érdeklődő közönség részére a kutatás eredményeit bemutatjuk.

Várjuk az állami, egyházi, civil, társadalmi szervezetek, családokban élő aktív idősödő, vagy időskorú emberek véleményeit 55+ évesek részéről.

KÖSZÖNJÜK előre is közreműködésüket!

Amennyiben lehetőségük van, adják tovább a potenciális - aktív 55+ évesek - kitöltők részére, mind intézményi, mind egyéni, családi körökben.

 

Üdvözlettel: 

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság 

Tagjainak!

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottsága 2019. évi Munkaterve alapján 2019. március 06-án tartotta soron következő rendezvényét. A szakmai, tudományos Konferencia témája: A színek világa és az idősödés tudománya

Előadók voltak:

- Dr. Simigné Dr. habil. Fenyő Sarolta nyugalmazott egyetemi docens, ME BTK, Nyíregyházi Egyetem, THG Munkabizottság tagja

- Dadvandipour Zsuzsa PhD hallgató, Pécsi Egyetem 

- Amtmann-né Hédervári Zita iparművész tanár, Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ

A Konferenciát vezette: Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

A rendezvényről Szűcs Mara fotóművész készített felvételeit mellékeljük.

Ezúton is köszönjük Munkabizottságunk nevében a rendszeres "képes művészi tájékoztatást" rendezvényeinkről.

 

https://photos.app.goo.gl/gUabtXwVSPZykzQ26

 

Üdvözlettel: 

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Szakmai Partnereink!

Kedves Szakmai Együttműködők!

Kedves 55+ éves Kérdőív Kitöltők!

 

Mindenekelőtt szeretnénk köszönetet mondani annak a 125 fő 55+ éves társunknak, akik a mai napig visszaküldték a kérdőívet!

A jelenlegi első fázis az 55+ éves kérdőívek kitöltésének 2019. április 6.-án lejár, összegezzük a beérkezett kérdőíveket.

Sajnos az 1000 db kérdőív kitöltéséből jelenleg még 875 db hiányzik. Tisztelettel kérjük a szervezeteket, intézményeket, magán személyeket, hogy egy igazán jó hajrára kerüljön sor az első fázisban - a  KITÖLTÉSRE!

Néhányan kérdeztétek, hogy a névtelenség mennyire érvényesül a kérdőív kitöltése után. Mindenkit szeretnénk megnyugtatni, hogy amikor a küldő gombot megnyomod, a teljes válaszod a "Holdra" kerül és az online kezelő kollégák csak a számokkal és százalékokkal találkoznak.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnn_MWUZcBwikfWOAlthdsGiHJ5GpCc5cdqRbrS6UkGOxBYA/viewform

 

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság

Tagjainak!

 

Kedves Munkabizottsági Tagok!

 

2019. évi Munkatervünk tervezett következő rendezvényét Vadna (BAZ Megye) településen tartjuk. A Meghívó/Programot mellékeljük. A rendezvényre szeretettel várjuk Munkabizottsági Tagjainkat 

 

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László  a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság Tagjainak!

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

Partner Szakmai Szervezetek Vezetőinek!

Kedves Barátainknak!

 

Az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság 2019. évi Munkaterve alapján 2019. március 25-én tartotta meg soron következő rendezvényét a MATB Székház Dísztermében.

Téma: "Az emberi sejt védelme az egészséges öregedés érdekében"

Előadó: Prof. Dr. Dinya Zoltán az MTA doktora, a MATB TH Gerontológia Munkabizottság elnöke.

Az előadást élénk konzultáció követte. A felvetett kérdésekre Dinya professzor úr közvetlenül válaszolt.

A kérdések között volt kérés is. Nevezetesen felvetődött - több résztvevő részéről - hogy az előadás dia változata legyen elérhető. Dinya professzor úr erre az engedélyt megadta. A dokumentum letöltése itt! Elérhetősége: www.harmadikkoregyeteme.hu

A rendezvényen készített fotók az alábbi linkről tölthetők le:

 

https://photos.app.goo.gl/pDeN5CEgvjnsBAwN6

 

Dr. Dobos László tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Munkatervi tervezésük alapján a következő rendezvényre Vadnán (BAZ Megye) kerül sor, 2019. április 17-én, a Göőz Pál Művelődési Házban.

Téma: "Akit szülőföldjének erkölcsi normái vezéreltek - avagy a tanulás szerepe az ember életében"

Előadó: Prof. Dr. Patkó Gyula Professzor Emeritus, egyetemi tanár, 2013. augusztus 15-ig a Miskolci Egyetem rektora

A Meghívót/Programot a következő héten küldjük ki a helyi Szervezőkkel együttműködve

 

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A Miskolci Egyetemen 2009-ben első tanévét megkezdő Szépkorúak Akadémiája ebben az évben ünnepli létrehozásának 10 évfordulóját. Az előadása előtt Dr. Dobos László - mint a Szépkorúak Akadémiának egyik kezdeményezője és alapítója, állandó előadója - köszöntötte a 2018/2019. tanév jelen lévő résztvevőit és néhány szóval méltatta a 10 éves Akadémia jelentőségét, kiemelve azt a hallatlan érdeklődést a Város és környékének idősödő és időskorú emberek részéről, mely az elmúlt évek során töretlen. Az életen át tartó tanulás szellemisége, gondolatisága az aktív idősödés és időskor megélése az Akadémia volt és jelenlegi hallgatóinak az  életében - gyakorlatban valósult és valósul meg!

Az előadás ennek a gondolatnak a fejlődését és a XXI. század második évtized egyik legfontosabb kihívására - demográfiai robbanás - vázolta fel a lehetséges válaszokat az Európai tapasztalatok és jó gyakorlatok alapján - az egyén-család, a társadalom és a gazdaság érdekeinek és értékeinek összhangjában.

Az előadás címe: "Az aktív idősödés stratégiája - az idősügyi tudomány megközelítésében"  - "Őszülő Európa - idősödő Magyarország a XXI. század második évtizedében"   

Előadó: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke 

Az előadáson készült fotókat mellékeljük. A fotókat készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

https://photos.app.goo.gl/BXMzvBenyqUQK1r9A

 

A résztvevő Hallgatók - idősödő és időskorúak - közül néhányan érdeklődtek az MTA MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2019. március 25-én 9,30 órától  az MATB Székházban tartandó Prof. Dr. Dinya Zoltán Elnök Úr előadása iránt és regisztráltak a helyszínen a még meglévő helyekre (7). Az előadás címe: Az emberi sejt védelme - az aktív, egészséges öregkor megélése érdekében"

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány elnöke       D. Laci

 

Kérés aktív 55+ éves idősödő és időskorú Társainkhoz - amennyiben még nem töltötték ki az "Aktív Idősödés Index" - Miskolc - BAZ megyei változatának kérdőívét - azt az alábbi link megnyitása után töltsék ki és küldjék el. Köszönjük! Ha van lehetőséged a környezetedben 55+ éves Társaidhoz küldd tovább!

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnn_MWUZcBwikfWOAlthdsGiHJ5GpCc5cdqRbrS6UkGOxBYA/viewform

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány  /3.KEMA/

Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Szíves tájékoztatás és fontos tudnivalók olvasása érdekében megküldöm a BAZ Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának 2019 évi márciusi Lakossági Hírlevelét.

A Hírlevél napjaink egyik gyakori bűnelkövetési magatartásával foglalkozik, nevezetesen "Nem mind Unoka, aki azt állítja!" címet viseli. A bűnmegelőzés érdekében leírt szakszerű és életszerű  információ sok segítséget  nyújthat a megelőzésben.

Ajánljuk elsősorban idősödő és időskorú embereknek, de hasznos lehet valamennyi korosztály részére.

 

Ha van lehetőséged, saját környezetedben add tovább!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Munkabizottsági Tagok!

Kedves Szakmai Partnereink!

Kedves Szépkorú Társaink!

Kedves téma iránt érdeklődő Szakemberek!

 

A mai napon összesítve a jelentkezéseket a korábban megküldött rendezvényünk Meghívójára megállapítottuk, hogy kb. 20-25 üres helyünk van még a MATB Dísztermében.

Néhányan jelezték, hogy munkahelyi elfoglaltságuk miatt sajnos nem tudnak jönni az "igen érdekesnek és értékesnek ígérkező előadásra". Mások - kissé haragosan jelezték - hogy véletlenül értesültek a rendezvényről és szeretnének jelentkezni - megtették.

Szeretnénk, ha minél többen eljutnának a rendezvényre, ezért megküldjük az eredeti Meghívónkat meghosszabbítva a jelentkezési határidőt 2019. március 21-én 16 óráig 

Ha van lehetőségük, környezetükben adják tovább, pl.: biológia tanárok részére (jelezték, hogy érdekli Őket a téma).

Köszönjük segítségüket!

 

Üdvözlettel:

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára 

 

MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság Tagjainak!

Szakmai együttműködő Partnereinknek!

Idősödő és Időskorú Embereket ellátó állami, egyházi, civil és társadalmi

Szervezetek által fenntartott Intézmények Igazgatóinak/Vezetőinek, Humánerőforrás Tagjainak!

Aktív Nyugdíjas - téma iránt - érdeklődő Embereknek! Család Tagoknak!

 

Az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság 2019. évi Munkaterve alapján következő rendezvényére 2019. március 25-én 9,30 órai kezdettel kerül sor az MATB Miskolc (Erzsébet tér 3.) Dísztermében, melyre tisztelettel és szeretettel meghívjuk.

Az előadás címe: "Az emberi sejt védelme az aktív és egészséges öregedés érdekében"

Előadó: Prof. Dr. Dinya Zoltán az MTA doktora, a MATB TH Gerontológia Munkabizottság elnöke

A rendezvény Meghívóját + Program + Jelentkezés lehetősége - mellékeljük.

 

Rendezvényünkre szertetettel várunk/várjuk:

 

Prof. Dr. Dinya Zoltán az MTA doktora, a MATB TH Gerontológia Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a MATB TH Gerontológia Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság Tagjainak!

Szakmai együttműködő Partnereinknek!

Idősödő és Időskorú Embereket ellátó állami, egyházi, civil és társadalmi

Szervezetek által fenntartott Intézmények Igazgatóinak/Vezetőinek, Humánerőforrás Tagjainak!

Aktív Nyugdíjas - téma iránt - érdeklődő Embereknek! Család Tagoknak!

 

Az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság 2019. évi Munkaterve alapján következő rendezvényére 2019. március 25-én 9,30 órai kezdettel kerül sor az MATB Miskolc (Erzsébet tér 3.) Dísztermében, melyre tisztelettel és szeretettel meghívjuk.

Az előadás címe: "Az emberi sejt védelme az aktív és egészséges öregedés érdekében"

Előadó: Prof. Dr. Dinya Zoltán az MTA doktora, a MATB TH Gerontológia Munkabizottság elnöke

A rendezvény Meghívóját + Program + Jelentkezés lehetősége - mellékeljük.

 

Rendezvényünkre szertetettel várunk/várjuk:

 

Prof. Dr. Dinya Zoltán az MTA doktora, a MATB TH Gerontológia Munkabizottság  elnöke

 

Dr. Dobos László a MATB TH Gerontológia Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Szakmai Partnereink!

Kedves Szakmai Együttműködők!

Kedves Idősödő és Időskorú Társunk!

Kedves Barátaink!

Ismerős és Ismeretlen Érdeklődő!

55+ év felett 

 

Az  MTA MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2019. évi Munkaterve alapján elkészítette első kutatási tervének megfelelően a szükséges kérdőívet, melynek linkjét az alábbiakban küldjük meg.

A kísérő levél tartalmazza a kitöltéséhez szükséges információkat, kérjük figyelmesen olvassátok/olvassák azt el!

A kérdésekre várjuk minden 55+ éves BAZ Megyei és Miskolc város aktív idősödő és időskorú polgárának válaszát, akik vállalják a kérdőív kitöltését.

A kutatási tervünk szerint 1000 (egyezer) kérdőív kitöltését várjuk vissza online, illetve papír alapon. 

Az értékelés és összegezés után - helyi igényre - egy-egy nagyobb érdeklődő közönség részére a kutatás eredményeit bemutatjuk.

Várjuk az állami, egyházi, civil, társadalmi szervezetek, családokban élő aktív idősödő, vagy időskorú emberek véleményeit 55+ évesek részéről.

KÖSZÖNJÜK előre is közreműködésüket!

Amennyiben lehetőségük van, adják tovább a potenciális - aktív 55+ évesek - kitöltők részére, mind intézményi, mind egyéni, családi körökben.

 

Üdvözlettel: 

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

A 3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A COLORAKADÉMIA  É-Magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018/2019. tanév II. félévének munkáját 2019. március 07-én folytatta Kazincbarcikán a Mezey István Művészeti Központban.

Az előadást megelőzően meleg hangon köszöntötték a résztvevő Hölgyeket Kazincbarcika Polgármestere, Alpolgármestere és Dr. Dobos László az alapítók nevében. 

A tematika szerinti előadás címe: "Az élettel egyetértve élni - az élet megélésének lélektana"

Előadó: Dr. Lubinszki Mária  Miskolci Egyetem BTK tanszékvezető docens, szakpszichológus

Az előadáson "telt ház" volt.

Az előadást nagy érdeklődés kísérte és a végén jó néhány kérdés - felelet hangzott el.

A rendezvényen készült fotók linkjét mellékeljük.

A fotókat készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

https://photos.app.goo.gl/2yodKiXv8eVqEtzh8

 

A következő előadásra 2019. március 21-én 15 órakor kerül sor Kazincbarcikán, a  Mezey István Művészeti Központban.

Az előadás címe: "Miért (nem) vagyunk boldogok?

Előadó: Dr. Osváth Andrea Miskolci Egyetem BTK

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság Tagjainak!

Kedves Szakmai Partnereink!

Kedves Szépkorú Társaink!

Kedves Munkabizottsági Tagok!

 

Az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság 2019. évi Munkaterv szerinti "kerekasztal" beszélgetését - mely a nagy számú érdeklődő miatt - konferencia jelleget is öltött - 2019. március 06-án tartottuk a MATB Székház Dísztermében.

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára a közelgő Nőnapra való tekintettel kedves szavakkal köszöntötte a résztvevők Hölgy tagjait - jelképesen egy színes csokor tulipánnal. 

Az előadások címe és előadónk voltak:

Dr. Simigné Dr. habil. Fenyő Sarolta nyug. egyetemi docens, ME BTK, Nyíregyházi Egyetem, THG Munkabizottság tagja: Élet a Kék zónákban - távoli régiók és szigetek, ahol az emberek az átlagnál tovább élnek

Dadvandipour Zsuzsa PhD hallgató, Pécsi Egyetem: Színek és színterminológia használata a gyógyításban

Amtmann-né Hédervári Zita iparművész tanár, Edelényi Nyitott Ajtó Baptista Oktatási Központ: Információk az ÉLET-hez - az időskor - több szempontú - megjelenítése a festészetben, grafikában

 

Ezúton is köszönjük színvonalas előadásaikat és  a "kerekasztal beszélgetés" során nyújtott válaszaikat.

A résztvevők igen aktívan és színvonalas érdeklődő kérdéseikkel, észrevételeikkel, kiegészítésekkel növelték a rendezvény színvonalát. Köszönjük!

A rendezvényen készített fotók linkjét mellékeljük.

A fotókat készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

https://photos.app.goo.gl/9wx945eJhZcc21376

 

Szeretném jelezni, hogy a következő rendezvényünkre 2019. március 25-én 09 órától kerül sor a MATB Dísztermében.

Előadó: Prof. Dr. Dinya Zoltán akadémikus, a Munkabizottságunk elnöke

Előadásának címe: "Az emberi sejt védelme - az egészséges, aktív idősödés megélése"

Várhatóan a következő hét elején (március 11-én) a Hivatalos meghívókat megküldjük. Minden - a téma iránt érdeklődő - elméleti és gyakorlati szakembert, aktív idősödő és időskorú Társainkat várjuk rendezvényünkre. Jelentkezést - regisztrációt - a Meghívóban jelezzük. A rendezvényünk látogatása ingyenes!

Rövidesen küldjük az "Aktív Idősödés Index" (AAI) - Munkabizottságunk első kutatása - kérdéseit. Kérésünk, hogy minél több 55+ éves, aktív idősödő - időskorú embernek tegyétek lehetővé az online kérdőív kitöltését és visszaküldését. Miskolc város és BAZ megye településein tovább adható 55+ éveseknek. Köszönjük előre is segítségeteket. 

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára        D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság

Tagjainak!

 

Kedves Munkabizottsági Tagok!

 

Szíves tájékoztatás céljából megküldjük a  2019. évi március 06-i rendezvényünkről megjelent sajtó összefoglalót.

 

http://www.minap.hu/cikk/foldreszeken-kerestek-hosszu-elet-titkat  

 

Ezúton is köszööjük előadóink színvonalas előadásait és a rendezvény szervezőinek előkészítő munkáját!

 

Üdvözlettel:

 

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

A 3.KEMA Partnereinek, Szakmai Együttműködőinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a 2016. évben alapított Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem megkezdte a 2018/2019. tanévének második félévet - összességében a harmadik évfolyam befejező félévét.

Az eltelt éveknek megfelelően továbbra is igen magas az érdeklődés a Szabadegyetem előadásai iránt Kazincbarcika városban és térségében. A II. félévre több mint 110 résztvevő regisztrált és vett részt az első előadáson.

Az előadás címe: India más szemmel - Egy Ayurveda szakorvos szemszögéből

Előadó: Dr. Szalkai Iván Phd Miskolci Egyetem Egészségügyi kar

Az előadást konzultáció követte - nagy aktivitással a résztvevők részéről.

Az előadásról készített fotókat mellékelem. A fotókat a Szikra Alapítvány munkatársa készítette.

 

https://photos.app.goo.gl/bq4BdceyrsZeocT98

 

A következő előadásra 2019. március 07-én 15 órától kerül sor a Mezey István Művészeti Központban, Kazincbarcika.

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Szakmai Partnereink! 

Kedves Igazgató/Vezető Asszony/Úr!

Kedves - gerontológia iránt érdeklődő - Munkatársak!

 

Kedves Meghívottak!

 

Köszönjük az eddig beérkezett regisztrációkat.

Szeretnénk jelezni, hogy 2019. február 28-ig fogadunk jelentkezéseket!

Szeretettel várjuk rendezvényünkön!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

A MTA MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2019. évi első rendezvényére 2019. március 6-án 14 órától kerül sor a MAB Székházban Miskolcon. 

 

Rendezvényünkre, melynek meghívóját mellékeljük, ezúton szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önöket és a téma iránt érdeklődő aktív időskorúakat.

 

Tekintettel a MAB Deák Ferenc termének befogadóképességére (25-30 fő) szervezetenként 2-3 főre számítunk. 

Rendezvényünk ingyenes, a részvétel azonban regisztrációhoz kötött (részletek a Meghívóban).

 

Számítunk megjelenésükre és aktív részvételükre!

 

Üdvözlettel: 

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Szakmai Partnereink! 

Kedves Igazgató/Vezető Asszony/Úr!

Kedves - gerontológia iránt érdeklődő - Munkatársak!

 

A MTA  MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2019. évi első rendezvényére 2019. március 6-án 14 órától kerül sor a MAB Székházban Miskolcon. 

 

Rendezvényünkre, melynek meghívóját mellékeljük, ezúton szeretettel és tisztelettel meghívjuk Önöket és a téma iránt érdeklődő aktív időskorúakat.

 

Tekintettel a MAB Deák Ferenc termének befogadóképességére (25-30 fő) szervezetenként  2-3 főre számítunk. 

Rendezvényünk ingyenes, a részvétel azonban regisztrációhoz kötött (részletek a Meghívóban).

 

Számítunk megjelenésükre és aktív részvételükre!

 

Üdvözlettel: 

Prof. Dr. Dinya  Zoltán a Munkabizottság elnöke

Dr. Dobos László a Munkabizottság  titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek, Együttműködőknek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a COLORAKADÉMIA Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018/2019. tanév második félévét - a mellékelt tematika alapján - 2019. év február 21-én 15 órától Kazincbarcikán a Mezey István Művelődési Házban megkezdi.  

A Szabadegyetemre való felvétel feltételeit, lehetőségeit a mellékelt Tematika tartalmazza.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Légy részese az "életen át tartó tanulás" (LLL) örömeinek - Szabadegyetemünk kínálata alapján is!

A Szabadegyetem eddigi munkájáról a : www.harmadikkoregyeteme.hu honlapon találhatsz korábbi felvételeket. (aktualitások)

 

Az Alapítók nevében: Dr. Dobos László a 3. KEMA Kuratórium elnöke             D. Laci

 

 

http://harmadikkoregyeteme.hu/Dokumentumok/2019/febr/kolora.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkabizottságunk Szakmai Együttműködő Partnereinknek!

Az Aktív Ageing téma iránt mélyebben is érdeklődő Szakembereknek!

 

Kedves Igazgató /Vezető Asszonyok/ Urak!

Kedves gerontológia téma iránt érdeklődő Szakemberek/Egyének!

 

Az MTA Miskolci Akadémiai Területi Bizottság (BAZ, Heves, Nógrád megyék) Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság - az országban is elsők között - 2017. június 28-án hivatalosan  létrejött .

Célja az idősödés és időskor - ezekkel összefüggésben a nemzedékek szolidaritása, együttműködése - kutatásokon alapuló, elméleti és gyakorlati szakmai kérdéseit hazai és nemzetközi összehasonlításban is mélyebben megismerni, terjeszteni és az aktív, minőségi, méltóságteljes időskor megélésének idejét meghosszabbítani. Szakmai szellemiségét az "emberközpontú tudomány" - ember közelbe vitele, megismertetése - különös tekintettel a fő célkitűzéseivel összefüggésben.

Munkabizottságunk első teljes éve a 2018. év volt. Öröm volt számunkra - és ezúton is köszönjük - hogy az időskorúakkal foglalkozó állami, egyházi, civil és társadalmi szervezetek Vezetői, Szakemberei elfogadták együttműködési közeledéseinket és nagy számban látogatták rendezvényeinket. Aktív hozzászólásaikkal, a mindennapi életből hozott tapasztalataikkal bővítették, minőségben kiegészítették Munkabizottságunk hatékony  munkáját.

2018-ban különösen eredményesnek és jó kezdeményezésnek tartjuk a "házhoz visszük az ember központú tudományt" (Bánhorváti, Kazincbarcika). Mind az érintett állami, civil és társadalmi szervek résztvevői részéről pozitív fogadtatásra találtunk. 

Köszönjük ezúton is a gyakorlati szakterületről érkezett Támogató Nyilatkozat aláíróinak támogató hozzájárulását a "gerontológia szak" indításához a Miskolci Egyetemen. Jelenleg az Egyetem Vezetése előtt van Munkabizottságunk javaslata és a Támogató Nyilatkozatok. A szakmai egyeztető megbeszélések folynak pl.: a Debreceni Egyetem EÜ Karának dékánjával (Prof. Dr. Semsei Imre).

2019-ben indítunk útjára egy Európa Unióban 2016-ban végzett kutatás helyi adaptációját, mely négy fontos pillérei a következők : foglalkoztathatóság, társadalmi részvétel, egészséges és biztonságos életvitel, aktív idősödést támogató környezet. 2018-ban egy kis csoporttal kidolgoztuk a kutatási tervet, jelenleg a kérdések véglegesítése történik, melyek kitöltésére az 55+ aktív idősödő és időskorúakat kérjük fel, tervezett létszám 1000 fő. Reményeink szerint itt szeretnénk egy szoros szakmai, partneri együttműködést kérni az idősödés és időskorúak szakterületein dolgozó Vezetőktől és Szakemberektől.,érdeklődő Egyénektől.  Várhatóan 2018. február 20. után keresni fogjuk szakmai Partnereinket. 

Szíives tájékoztatás céljából megküldjük a Munkabizottságunk 2018. évi beszámolóját és a 2019. évi hivatalos Munkatervét. Az egyes rendezvényekről időben küldünk meghívót.

Üdvözlettel: 

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldöm a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 2019. évi 2. sz HÍRLEVELÉT. A téma aktualitására és fontosságára ajánlom mindenkinek - életkortól függetlenül - figyelmébe.

A "Biztonsági internet" kérdései napjainkban jelentkező probléma, melyeket jobb megelőzni, mint áldozatként a következményeket elszenvedni!

 

Ha van lehetőséged, saját környezetedben add tovább!   Köszönjük!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke              D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Szíves tájékoztatás céljából megküldöm a Magyar Gerontológia szakfolyóirat 2018. évi 35-36. számait. A cikkek döntő többségben az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottságunk 2018. évi szakmai - tudományos rendezvényein hangzottak el.-előadás formátumban

A 35-36. szám az alábbi link megnyitásával érhető el:


http://magyargerontologia.foh.unideb.hu/hu/magyar-gerontologia-folyoirat-megjelent-szamai

 

Gerontológia Munkabizottság - "az emberközpontú tudomány - emberközelbe hozása" céljainak megvalósítása - a társadalmi nyitás érdekében is a szakmai rendezvényeit - részben - nyitottá teszi a gyakorlati szakma és érdeklődő aktív idősödő és időskorú emberek részére. Céljának megfelelően a gerontológia tudománnyal kapcsolatos szakmai cikkeket is eljuttatjuk az érdeklődők részére - ingyenesen.

 

Ezúton is megköszönjük Prof Dr Semsei Imre Főszerkesztő úr és Patyán László  Szerkesztő Bizottság Tagjának szakmai közreműködését a cikkek megjelenésében

A Magyar Gerontológia Szemle a folyóiratban megjelent címen megrendelhető

 

Amennyiben nem tart igényt küldeményünkre, szíveskedjék jelezni.

 

Üdvözlettel:

Dr. Dobos László az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság titkára, a  Magyar Gerontológia szakfolyóirat Szerkesztő Bizottság tagja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Szíves tájékoztatás céljából megküldöm a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 2019. évi januári Hírlevelét.

Érdemes és hasznos olvasmány, információk, tanácsadás a bűnmegelőzéssel kapcsolatban, "nemzedékeken keresztül" ajánlom!

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke      D. Laci

 

Ha van lehetőséged, add tovább! Köszönjük!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Családoknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel adom tovább a Szépművészeti Múzeum Budapest felújítása után készített csodálatos, színes fotóit. Öröm és lélekben felemelkedés végig nézni - még így is, fotókon - a megszépült, felépült nemzeti büszkeségünket, a Szépművészeti Múzeumot, Budapesten, a Hősök terén. 

Nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, aki teheti - nemzedékeken keresztül - hogy menjen el, nézze meg,  szerezzen magának és családjának, barátjának, ismerősének maradandó élményt, az egész életen át tartó tanulás /LLL/ lehetőségein belül is.

A felújított Szépművészeti Múzeumról készített fotókat az alábbi link megnyitásával érhetitek el:

 

https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/bementunk-a-felujitott-szepmuveszetibe-a-szavunk-is-elallt-olyan-gyonyoru-lett/

 

Kellemes élményeket a fotók nézése során és még többet egy személyes/csoportos Szépművészeti Múzeum látogatás alkalmával!  

Mottó: "A valóvilág szépségeinek megismerése minden időben és minden életkorban időszerű és hasznos tevékenység - az aktív élet velejárója!" (ismeretlen szerző)

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke          D. Lac

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A COLORAKADÉMIA É-magyarországi Szenior Szabadegyetem a 2018/2019. évi első félévi tematika alapján 2019. január 17-én Kazincbarcikán folytatta munkáját. 

Az előadás címe: Szülészet - nőgyógyászati ismeretek nagyszülő korúak részére, sok betegség megelőzése céljából.

Előadó: Prof. Dr. Berkő Péter az MTA Miskolci Akadémiai Területi Bizottság alelnöke, szülész - nőgyógyász főorvos

A  résztvevőket és az előadót: Klimon István Kazincbarcika alpolgármestere köszöntötte.

A  Szabadegyetem regisztrált résztvevői igen nagy érdeklődéssel és aktivitással vettek részt az előadáson.

Az előadáson a fotókat készítette: Papp Mónika Szikra Alapítvány Miskolc Elnöke. Ezúton is KÖSZÖNJÜK!

Az előadás egyben a Szabadegyetem 2018/2019. tanév I. félévének utolsó előadása volt.

A Szabadegyetem a 2018/2019. tanév második félévét 2019. február 21-én kezdi meg. A II. félévi tematikát várhatóan 2019 február  első hetében tesszük nyilvánossá honlapunkon.

Minden érdeklődőt továbbra is szeretettel látunk a rövidesen megjelenő Felhívásunk alapján a Szabadegyetemünk előadásaira!

 

https://photos.app.goo.gl/1dcq46G6UqNZn3w17

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Az elmúlt napokban SZŰCS MARA fotós kiállításának megnyitóján vettünk részt. A kiállítást P. DÁNYI GABRIELLA nyitotta meg kedves, közvetlen hangon.

A megnyitón közreműködött a Recita Trio.

A Megnyitó és kiállítás helyszíne: Tompa Mihály Könyvtár Miskolc, Martinkertváros.

A Kiállítás megnyitójára nagy számú lelkes és érdeklődő közönség jelent meg Miskolc városból és környékéről.

A Kiállítás nyitvatartásának ideje: 2019. február 28.

A kiállításon bemutatott fotókról készített felvételt mellékeljük.    

Készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

Kedves Mara! Itt és most is GRATULÁLUNK legszebb virágjainkkal!

 

https://photos.app.goo.gl/EYYzfcX9WorhD4JT9

 

Ezúton is szeretném megköszönni Szűcs Mara fotósnak a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem rendezvényein több éve készített fotóit, valamint az MTA MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság szakmai - tudományos ülésein és éves konferenciáján készített fotóit.

Szűcs Mara fotósnak további eredményes alkotó munkát és jó egészséget kívánunk!

 

A Kiállítás idején szeretettel látnak minden érdeklődött a Tompa Mihály Könyvtárban, Miskolc, Gyöngyösi u. 11. - a nyitvatartás idején.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium  /3.KEMA / Elnökség Tagjai részére!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Néhány napja kiküldtük az MTA MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság létrehozásának előzményei és a 2018. évet bemutató rövid Munkabizottsági összefoglalónkat tartalmazó kis leporellónkat.

 

Az elmúlt órákban, napokban az ország különböző településeiről érdeklődtek a 3.KEMA munkájáról és a Munkabizottság megalakulásának előkészítő tevékenységéről - részletesebben. Néhányan elkezdtek gondolkodni hasonló civil szervezet létrehozásában, vagy éppen a "Szenior turisztika" keltette fel érdeklődésüket (megadott honlapunk alapján: www.harmadikkoregyeteme.hu), de van, akit a "Lépjünk együtt Nagyi ...."  projektünk érdekelné  gyakorlati megvalósításra. 

A kéréseknek megfelelően örömmel küldöm - mellékelten - azt a cikkünket, melyet nem régen jelentetett meg a Miskolci Egyetem BTK Filológiai Intézete. 

Egy személy - nem fedte fel lakhelyét, nevét - érdeklődött a MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottságunk részletesebb előkészitő szervező munkájáról és a Közgyűlési előterjesztésről is. Egyelőre - anonim megkeresésre - nem  adtam részletes választ a leporellón kívül.

Küldöm még mellékletben a 3.KEMA 2010. évi alakulása utáni években készített bemutatkozó leporellóját is. Nagyon jóleső érzés, hogy szakmai munkánk iránt megnőtt az érdeklődés, és kezdeményezéseinket többen is szeretnék tovább vinni saját településeiken.

Elnézést kérek, ha a jelenlegi címzettek közül a cikket korábban megkapta - sajnos ilyen ellenőrző kimutatásunk nincs.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke        D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATB TH Gerontológia Munkabizottság Szakmai Partnereinek!

3.KEMA Kuratóriumi Tagjainak!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldjük szíves tájékoztatás céljából az MTA MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia  Munkabizottság 2018 november 27-i Konferenciáján  kiadott  -a Munkabizottság létrejöttének előzményeit, röviden céljait, feladatait bemutató leporellót.

Munkabizottságunk készíti a 2019 évi  Munkatervét, melyet véglegesítése után - kb 2019 február közepe- felteszünk a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány honlapjára is , elérhetősége: www.harmadikkoregyeteme. hu  . Rendezvényeinkre - előzetes jelentkezés alapján, korlátozott számban - szívesen látunk téma iránt érdeklődő szakembereket /aktív és nyugdíjas/

 

Üdvözlettel : 

Prof Dr Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3KEMA Szakmai Partnereinek

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

 

Mellékelten megküldöm a BAZ Megyei Rendőr - főkapitányság 2018 decemberi Hírlevelét , melynek témája : "Szilveszter - tűzijáték" A téma időszerűségére és fontosságára való tekintettel "nemzedékeken keresztül" mindenkinek ajánljuk figyelmébe a részletes - jogszabályokra is hivatkozó - tájékoztató- információs anyagot!

 

Ha van lehetőséged add tovább!

 

 

Áldott Békés szeretetteljes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánva 

 

Szeretettel Dr Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke         D Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak! Kedves Barátainknak!

 

A BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya együttműködve a BAZ Megyei Bűnmegelőzési és a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvánnyal 2018. december 21-én  (péntek) délután Miskolc, Szent István téren "teázással egybekötött bűnmegelőzési tanácsadást" nyújt a helyszínen érdeklődőknek.

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk kihelyezett rendezvényünkre.

A Meghívót mellékelem: "Police - tea"

 

Ezúton is kívánok Áldott, Békés, szeretetben eltöltött Karácsonyt és Boldog Új Évet!

 

Szeretettel: Dr. Dobos László BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke        D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldöm szíves tájékoztatás céljából a Miskolci Egyetem Állam és Jogtudományi Kara által szervezett - 2018. december  06-án - "Az e-ügyintézés jelene és jövője - Problémák és megoldási lehetőségek" címmel szervezett szakmai, tudományos Konferencia meghívóját és a MINAP beszámolóját a rendezvényről.

Ezúton is köszönöm Csemáné Dr. Váradi Erika PhD  ME ÁJK  LLM projekt szakmai Vezető  Asszony Konferencia meghívását, szakmai együttműködését az előadás megtartásához.

Ajánlom figyelmünkbe a témát annál is inkább, mert a "digitális írástudás" az élet minden területén -minden életkorban -  jelentkezik és elég nagy lendülettel megy át a mindennapi gyakorlatba - a digitális ügyintézésbe is.  

Mellékelten megküldöm a Konferencia meghívóját és a sajtó beszámoló linkjét:

 

https://teljes.minap.hu/cikkek/digitalis-ugyintezese-jovo-egyetemi-konferencia-modern-technologiakrol

 

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/x7Az90uC0FlqG1NQNJvbQl7YtYRlnWzoqu2O_ZLb9xIKhYpJarh3aZrZ_qlU6_VKMQpRwI5_nDi9FsJOqf0XSQHw_6yv1VK7rhIBScGS2g=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gifSzeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten szíves tájékoztatás, figyelem felhívás és bűnmegelőzés céljából a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 2018. decemberi bűnmegelőzési "Lakossági Hírlevelét".

A közelgő Karácsonyra való tekintettel hasznos, ha tanulmányozzuk!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe 2018. és a Családok Éve 2018. tiszteletére a MTA MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2018. november 27-én megtartotta szakmai, tudományos Konferenciáját a MATB székház Dísztermében.

A Konferencia megnyitása előtt a Miskolci Egyetem Vezetése, Habil Dr. Jakab Nóra rektorhelyettes, Dr. Illésné Dr. Kovács Mária BTK dékán, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar részéről: Prof. Dr. Semsei Imre dékán, a MABT TH Gerontológia Munkabizottság részéről Prof. Dr. Dinya Zoltán Munkabizottsági elnök, MTA tag, kutató, Habil Dr. Dobos Csilla Miskolci Egyetem BTK Intézet igazgató, Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára rövid egyeztető megbeszélést tartottak a Miskolci Egyetemen tervezett "gerontológia képzés" indításáról. Néhány fontos tartalmi kérdés felvetése után a részletek kidolgozásának előkészítése érdekében úgy döntöttek, hogy a szakmai előkészítést 2018. január 18-án a Miskolci Egyetemen folytatják.

A Konferencia címe: "Családok Éve 2018. - A Nemzedékek közötti kommunikáció, mint a családi összetartozás alapillére".

A konferencián 3 plenáris előadás és 5 előadás a szekcióban hangzott el. Az előadóink munkáját tisztelettel megköszönjük! 

A részletes Programot mellékeljük.

A Konferenciára 86 fő regisztrált. A téma iránt négy megyéből, Budapestről és 15 településről érkeztek az aktuális szakmai téma iránt érdeklődő vendégek. 

Vendégek munkahelyi megoszlása: MTA MATB alelnöke, Miskolci Egyetem BTK , ÁJK és EÜK oktatói, (aktív és nyugdíjasok), Polgármesteri Hivatal (Szolnok), időseket ellátó személyes gondoskodást nyújtó állami, egyházi, civil szervezetek vezetői, munkatársai, családsegítő intézmények munkatársai, időskorúakkal foglalkozó civil és társadalmi szervezetek vezetői, munkatársai.

Ezúton is köszönjük a sajtó széleskörű érdeklődését Konferenciánk tartalma iránt.   

Juhászné Ceglédi Tünde a Konferencia tiszteletére Paverpol (textil szobrászat) technikával egy "A Család együtt" címmel egy alkotást készített, melyet a jelenlévő közönség nagy szeretettel, tapssal köszöntött.  Az alkotó felajánlotta művét a Munkabizottság részére (a fotók között látható). Az alkotás az Ageing-Dekor Kreatív Klub keretei között fogalmazódott meg. Köszönjük!

A vendégeink részére a "szendvics ebédet" - önkéntes munkában - Miskolc Martinkertváros Nyugdíjasai készítették el, besegítve a regisztrációs munkába is. Köszönjük!

A Konferenciáról készített fotókat mellékeljük! Készítette: Habil Dr. Dobos Csilla Munkabizottságunk tagja.

A fotók megtalálhatók (2018. nov. 28-tól) a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány honlapján: www.harmadikkoregyeteme.hu

 

https://photos.app.goo.gl/eZYZtyjjYkMbmeCZA

 

Munkabizottságunk 2019. évi Munkatervét - több érdeklődő szakember kérésére - jelezzük, hogy várhatóan 2019. január végén - február elején kiküldjük a szakmai partner Szervezeteknek. Ezzel egy időben a  www.harmadikkoregyeteme.hu honlapon is megjelentetjük. A Minap tudósítása: https://minap.hu/cikkek/az-osszetarto-ero-kozeppontban-csalad-az-mta-miskolci-konferenciajan

 

Üdvözlettel: 

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A KOLORAKADÉMIA Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018. november 22-én folytatta munkáját Kazincbarcikán, a  Mezey István Művelődési Házban - "telt ház" idősödő és időskorú résztvevő jelenlétében.

A tematika szerinti előadás címe: Nyelvi humor - Ma még nem nevettem

Előadó: Dr. habil. Dobos Csilla egyetemi docens, intézetigazgató Miskolci Egyetem BTK 

A végig aktívan, de egy-egy mosollyal is kísért előadás nagy sikert volt és vastapsot kapott a nagy létszámú közönségétől. Az előadás után egyéni kérések és kérdések is elhangoztak az előadó felé, melyekre választ kaptak a kérdezők.

A helyi Szervezők nevében szóló Pelle Anna Idővár Nyugdíjas Klub Vezetője arra kérte az előadót, hogy a "kommunikációhoz" kapcsolódó témában a következő tanévben (2019/2020) ismét tisztelje meg közösségüket.

Az előadásról készített fotókat mellékeljük:

 

https://photos.app.goo.gl/4P5dK6Ug31W9JVqY7

 

A Szenior Szabadegyetem 2019. január 17-én folytatja a 2018/19 tanév első félévi munkáját.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke       D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Egészségügyi és Szociális Szakmai Műhely Miskolc együttműködve a Szikra Alapítvánnyal és a Műhely többi civil szervezeteivel 2018. november 20-án rendezte fennállásának 5. szakmai Konferenciáját Miskolc MJ Város Polgármesteri Hivatal Dísz termében.

A Program sokoldalúan mutatta be a Város civil szervezeteinek egészségügy és szociális területen végzett támogató, segítő munkáját.

A rendezvény Programja a képtárban megtalálható.

A rendezvényről készített fotókat mellékeljük.

 

Összeállította: Dr. Dobos László a Szakmai Műhely tagja, a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke 

 

https://photos.app.goo.gl/2Z7svbL1vE26Dh4p6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A Miskolci Egyetemen a 2018. évi tematika alapján folytatta és egyben befejezte előadássorozatát a Bűnmegelőzési Szabadegyetem, mely 2004-ben kezdte meg munkáját.

Az előadások címe:

a, Beteg és elítélt egy személyben

b, Börtön és a beilleszkedés

Előadók:

a, Joó László bv. ezredes Tököli Rabkórház főigazgató helyettes

b, Kelemen-Horváth Éva szakpszichológus, BAZ Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet

Az előadásokat élénk vita, konzultáció kísérte, melyekre az előadók válaszoltak. 

Az előadásról készített fotókat mellékeljük. Készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra. 

 

https://photos.app.goo.gl/XnS9R51BRhC4AxzaA

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak

 

Mellékelten megküldöm a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának aktuális bűnmegelőzési Hírlevelét. A Hírlevél sajnálatos napi aktuális problémával foglalkozik, mely egyre veszélyesebb mértékben terjed.

Ajánlom figyelmébe családoknak, nevelési-oktatási intézmények pedagógusainak, gyermekvédelmi alap és szakellátás szakembereinek, a hajléktalan ellátásban dolgozó szociális munkásoknak, egészségügyi területen a védőnői hálózat Munkatársainak, házi gyermekeket és felnőtteket ellátó orvosoknak s mindenkinek, aki felelősséget érez ember társai iránt!

Ha van lehetőséged környezetedben, add tovább a potenciálisan érintett területek - személyek  részére.

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke        D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A Bűnmegelőzési Szabadegyetem a kiadott tematika alapján 2018. november 07-én folytatta munkáját.

Az előadás címe:

a, A jogos védelem keretei, szemléletváltás a jogtudós szemszögéből

b, Elkövető vagy áldozat, bűncselekmény vagy jogos védelem

c, A gépkocsiból való lopás, az üldözés közbeni halálos baleset. Az elmarasztaló ítélettől, a jogos védelmi helyzet megállapításáig az ügyvéd szemével.

Előadók:

a, Dr. Váradi Erika egyetemi docens, ME ÁJK dékán-helyettes

b, Dr. Katona Andrea

c, Dr. Péchy Kristóf, Dr. Katona Andrea védőügyvédje

A téma iránti érdeklődés továbbra is magas. 

A témával kapcsolatban az előadók lehetőséget adtak részt vevői kérdésekre is, mellyel többen éltek is.

A rendezvényről készített fotókat mellékelem. Készítette: Urbán József BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály 

 

https://photos.app.goo.gl/CLMR7cZLyLBV9M4z7

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A KOLORAKADÉMIA - Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018. november 8-án folytatta munkáját Kazincbarcikán.

A tematika szerinti előadás címe: Árnyék és jövőkép - Újrakezdési motiváció szépkorúaknak

Előadó: Dr. Korányi Mariann, jogász, jógaoktató, Yumeihoterapeuta

Az előadás iránt továbbra is nagy az érdeklődés, újabb regisztrációk is történtek. 

Az előadás résztvevői és az előadó között konzultációs beszélgetés alakult ki a témával kapcsolatban.

A rendezvényről készített fotókat mellékelem!      Készítette: Szikra Alapítvány Miskolc

 

https://photos.app.goo.gl/JUG1p31eZ9HfYsh7A

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Szíves tájékoztatás és gyakorlati bűnmegelőzés céljából küldöm a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési Hírlevelét. A Hírlevél sok jó és megfogadandó bűnmegelőzési tanácsot tartalmaz a közelgő Mindenszentek ünnepekre és Halottak napjára. Juttassátok el minél több "Szépkorú Társunk" és Családtagjaik részére. 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke        D. Laci

 

Tisztelt Olvasó!

Mellékelten megküldjük az október havi hírlevelünket, mely a mindenszentek és halottak napi nyugodt megemlékezéshez kíván hasznos tanácsokat adni.

www.bunmegelozes.eu honlapon elérhető a „Bűnmegelőzési ajánlások időskorúak részére!” című hírlevelünk is.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy amennyiben a továbbiakban nem kíván hasznos bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó hírlevelet kapni, úgy kérheti az email címének törlését.

A mellékelt bűnügyi hírlevelet igénybe vevőkre vonatkozó érintetti tájékoztató a http://www.police.hu/adatvedelmi-tajekoztatok/hu!a-rendorsegrol!adatvedelem!bunugy!korozes!bunugyi-hirlevel címen, illetve a www.bunmegelozes.eu honlapon is elérhető.

Tisztelettel:                  az ELBIR szerkesztői

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak! Barátainknak!

 

Megkezdődött a Kolor Akadémia - Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018/19. tanéve Kazincbarcikán. 

Az ünnepélyes "tanévnyitón" résztvevőket Klimon István alpolgármester köszöntötte - Kazincbarcika Város Önkormányzata - valamint prof. dr. Besenyei Lajos rector emeritus, a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének elnöke - az alapítók nevében.

Az ünnepi hangulatot a Kazincbarcikai Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek rövid kulturális programja segítette.
A köszöntőket követően Prof. Dr. Besenyei Lajos a Miskolci Egyetem egykori rektora tartotta meg előadását. A nagy sikerű előadás témája: A jövőkutatás aktuális kérdései voltak. 

A harmadik éve tartó rendezvénysorozat népszerűségét jól mutatja, hogy a 2018/2019-es I. félévén több mint 120 fő vett részt.

Helyszín: Kazincbarcika, Mezey István Művészeti Központ
Időpont: 2018.10.25.

https://photos.app.goo.gl/XSSezg3Mwpo54yyk8

A Szabadegyetem nyitó ünnepségéről a  tudósítást és a fotókat az Alapítók nevében : Papp Mónika a Szikra Alapítvány elnöke készitette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kor Egyetem Miskolc Alapítvány Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A 2004-ben létrehozott - alapítók BAZ Megyei Közgyűlés, BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság, Miskolci Egyetem, BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány - Bűnmegelőzési Szabadegyetem 2018. október 11-én indított "Bűn és Bűnhődés" című előadás sorozata 2018. október 17-én folytatta munkáját.

Előadó: Ambrus Attila, a "Viszkis", narrátor: Molnár Péter Miskolci Televízió.

A nagy érdeklődéssel várt találkozásra szinte megtelt a nagy előadó terem. A jelenlevők érdeklődéssel hallgatták a "Viszkis" élettörténetét, bűnelkövetési cselekedeteit, börtön életét, kiszabadulása utáni "talpra állását és talpon maradását". Igen sok és változatos kérdést kapott az előadó, melyekre rövid, de egyértelmű válaszokat adott. A "megosztó élettörténet" tanulságait mindenki saját maga tudja levonni, értékelni. 

Az előadásról készített fotókat mellékeljük. Készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

https://photos.app.goo.gl/3GDpBZV7y7MTvXCZA

 

Következő előadás témája: "Elkövető vagy áldozat ..." 

Ideje: 2018. november 7. 16 óra, ME XXXVII. előadóterem

A Szabadegyetem előadásai egy-egy alkalommal is látogatható!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Bűnmegelőzési Szabadegyetem 2018. október 11-én 15,30 kor megkezdte munkáját. A 15 év óta működő,  évente rendszeresen kurzusokat tartó Bűnmegelőzési Szabadegyetemen megjelenteket köszöntötte: Dudás Péter a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály vezetője, megnyitották: Dr. Jakab Nóra ME rektorhelyettes, Török Dezső BAZ Megyei Közgyűlés elnöke.

Címe: "Bűn és Bűnhődés"  

Az első nap előadója: Stohl András színművész, narrátor: Pataki Zita

A Szabadegyetem Tematikáját mellékelem.

Az első órákról készített fotókat mellékeljük. 

 

https://photos.app.goo.gl/n7UJmTf8ieMQdyia8

 

A Szabadegyetem iránt igen nagy az érdeklődés Miskolc városból és BAZ megye több kis és nagy településeiről

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány együttműködve a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvánnyal kezdeményezte a "Nemzedékek együttműködése - kulcs a biztonsághoz" közös projektjüket az Írinyi János Református Szakgimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon - valamint az Idővár Nyugdíjas Klub Kazincbarcika közös szervezésében való megvalósítását a Szakgimnáziumban, Kazincbarcikán.

A pilot projekt lehetőséget kívánt nyújtani a "nemzedékek közötti szolidaritásra, együttműködésre" az "Én iskolám - Te iskolád" közös megismerésére, valamint egy játékos bűnmegelőzési verseny során közös felkészülést, ismeretek szerzését a bűnmegelőzés gyakorlati területeiről - vegyes életkorú csapatokkal.

Az Idővár Nyugdíjas Klub jelenlévő népes képviselete a Szakgimnázium Igazgatóhelyettes Asszonyának kedves köszöntő szavai után, - megemlékezve az Idősek Világ napjáról - nagy érdeklődéssel hallgatták az iskola történetét, fejlődését, főbb célkitűzéseit, jövő fejlesztési terveit. Különösen azon Nyugdíjas résztvevők, akik annak idején a jogelőd Vegyipari Szakközépiskolában tanultak. A modern, minden szakmai igényt kielégítő vegyipari laboratóriumokat, elektromos és robotokat működtető termeket, valamint a modern számítástechnika korszerű gépekről szóló szaktanári tájékoztatást nagy érdeklődéssel és figyelemmel hallgatták a résztvevők. Egyben biztos volt az egyetértés, ezt a látogatási formát hagyománnyá kell fejleszteni és jövőre újabb találkozást szervezni, lehetőséget adva a Nagyszülőknek, hogy a látottak alapján minél több Unoka ismerje meg az iskola munkáját a nagyszülők közvetítésével is. 

Az iskola látogatása alatt a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Osztály Munkatársai előkészítették a Kollégium aulájában a "bűnmegelőzési vetélkedő" kellékeit, technikai feltételeit. Megérkeztek a vetélkedőben résztvevő diákok és drukkerek is. Ezután következett a spontán 4 fős csapat építés (2+2 Fő). Az egymást talán soha nem látott Szépkorúak és a jelenlévő diákok rövid időn belül megtalálták párjaikat és ültek le a verseny asztalokhoz. A négy feladat sok kreativitást, együttműködést, helyzetfelismerést és természetes bűnmegelőzési ismereteket is igényeltek.

Az interaktív játékos vetélkedőből kiemelve a talán két legnagyobb érdeklődést kiváltó elemet: retro bűnözéssel foglalkozó filmek ismert zenéjének felismerése, vagy a "részeg speciális szemüveggel" végig menni egy keskeny sávon, vonal érintése nélkül - időre.

A játékos versenyt vezették:

Dudás Péter rendőr alezredes, a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya Vezetője

Simkó Imre rendőr alezredes, a BAZ megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály munkatársa

A végig jó hangulatú, játékos, de mégis izgalmas vetélkedő szinte minden pillanata élmény volt a jelenlévőknek. S ami a legszembetűnőbb volt, a 7X4 fős csapatok szinte rövid időn belül "összeforrtak" és közösen küzdöttek a pontokért, melyet a a három tagú zsűri pontozott szigorúan, szakszerűen, emberségesen. 

A zsűri tagjai voltak:

Harsányiné Kovács Marianna - a Szakgimnázium igazgatóhelyettese

Dobi Tamás a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság sajtó referense

A Zsűri elnöke: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke

Az első három helyezett csapat vásárlási utalványokat nyertek, melyet Dudás Péter úr a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány titkára adott át személyesen a nyerteseknek. Valamennyi résztvevő emlék hűtőmágnest kapott az Idővár Nyugdíjas Klub elnökétől.

Örömmel írhatom le a vetélkedőt is befejezve, hogy mind a Szépkorúak, mind az iskola Vezetése, mind a diákok közösen kérték a következő évben is hasonló rendezvény megvalósítását. 

Reméljük a kezdeményező Alapítványok a kérést tudják teljesíteni és több iskolában - nyugdíjas klubban, együttműködve -  megvalósítani.

Köszönjük a szervezést, a helyszín biztosítást, a lelkes és harcos részvételt! Külön köszönjük Pelle Anna Klub Vezető személyes közreműködését a szervezők, kezdeményezők koordinálásában!

Projekt gazdák: 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány, BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány (2017)

A rendezvényen készült fotókat mellékelem:

 

https://photos.app.goo.gl/Kg8NStetmrcjWXEJ9

 

Összeállította: Dr. Dobos László, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel és nagy szeretettel tettünk eleget Feleségemmel együtt a Kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Klub 10 éves születés napi  meghívásának. 

Csak tisztelettel és elismeréssel tudunk - személyes tapasztalataink alapján - szólni és GRATULÁLNI a 10 éves igen összetett, sokszínű, változatos munkáról, melyet a Klub Vezetése és Tagjai együtt megéltek! Programjaik a mindennapokban segítették az aktív, minőségi, méltóságteljes időskor megélését, a szellemi, testi, lelki frissesség megtartását minél hosszabb ideig.

Munkájukat  a helyszínen bemutatták egy kiállítás keretében és vetített diákkal, szöveggel és képekkel. Végig nézve és figyelve az eseményeket, ismerve személyesen a mindennapi munkájukat talán nem nagy mondás részemről, hogy a 10 év munkája PÉLDAÉRTÉKŰ és mint "jó gyakorlat" módszertanként is ajánlható nyugdíjas klubok részére. Bátran fogalmazom meg , hogy a szöveges és fotókkal bemutatott "10 év munkája'" - kis szerkesztéssel - módszertani füzetként is megjeleníthető. Lehet belőle tanulni, ötleteket meríteni, kreativitást, innovációt átvenni, s természetes azt a hitvallást és szeretetet átérezni, mellyel mindezt végig vitték, megvalósították az időskorú emberekért, a támogatott gyermekekért, családokért.

Engedtessék meg egy javaslat felvetése a látottak, halottak és a korábbi évek tapasztalatainak alapján. Javasoljuk, hogy szervezzük meg, hozzuk létre "Az innováció és kreativitás a BAZ Megyei Nyugdíjas Klubokban létrehozott, megvalósult - Jó és eredményes gyakorlatok - szakmai-módszertani bemutatóját, ötletbörzéjét" 2019. év első félévében! Az ötlettel egyetértők jelentkezését (név, Klub név, elérhetőségek) várjuk a lanodobos@gmail.com e-mailen, 2018. október 20-ig. Megfelelő számú érdeklődés esetén összehívunk egy egyeztető megbeszélést és egyetértés esetén egy operatív megvalósító csoportot. Az összejövetelre "gesztor szervezet" jelentkezését is várjuk.

További eredményes munkát kívánva megtiszteltetés, hogy szakmai partnerek lehetünk és szeretnénk még sok közös projektben együtt működni az Idővár Nyugdíjas Klub Vezetésével és Tagjaival.

HAJRÁ! Csak így tovább!!!

A születésnapon készült képeket az alábbi linkre kattintva nézhetők meg:

https://photos.app.goo.gl/aBmMXafCz5AigDd26

A fotókat Papp Mónika és dr. Dobosné Vörös Eleonóra készítették.

 

Szeretettel:

Dr. Dobosné Vörös Eleonóra, a Családon kívül élő gyermekek Alapítvány Kuratórium elnöke

Dr. Dobos László, a 3.Kor Egyeteme  Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy 2018.  szeptember 14-én megkezdődött a Miskolci Egyetemen a Szépkorúak Akadémiájának 10. tanéve. Mint az elmúlt években is, továbbra is nagy érdeklődés mellett nyitotta meg a 2018/2019. tanévet Dr. Jakab Nóra rektorhelyettes asszony.

Az első előadást Prof. Dr. Patkó Gyula nyugdíjas rektor úr tartotta, röviden megemlékezve a kezdeti időkről, a 2008/2009-évben kezdeményezett - országosan is elsők között - létrehozott Szépkorúak Akadémia létrehozásáról a Miskolci Egyetemen. Az elmúlt 10 év alatt hazánk több nagy városában is létrejöttek és működnek Szépkorúak Akadémiái, melyek lehetőséget teremtenek az idősödő és időskorú embereknek szellemi, testi, mentális frissességének minél további megtartására, az aktív, minőségi, méltóságteljes időskor megélésének elősegítésére. 

2018. szeptember 21-én került sor "Az Aktív Idősödés Indexe (AAI), mint az aktív idősödés megélésének egy hatékony eszköze" című előadásra. 

Előadó: Dr. Dobos László, a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

Az előadáson készült fotók linkje a következő:

https://photos.app.goo.gl/p97H3Loz2vJPG6Cr9

 

A Szépkorúak Akadémia 2018//2019 tanév I. félévi órarendjét mellékelem.

Az "életen át tartó tanulás" szellemében és gyakorlati megélésében várjuk idősödő és idős Társainkat a Szépkorúak Akadémia előadásaira!

 

Néhány előzetes program ajánlás, javaslat:

 

1./ MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2018. szeptember 27-én Bánhorvátiban kihelyezett szakmai konferenciát tart "A tudomány házhoz megy" címmel, délelőtt 10-12 óráig.

Előadást tartanak: Prof. Dr. Hell Judit az MTA MAB Társadalomelmélet Szakbizottság elnöke és Dr. Dobos László az MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság titkára.

2./ A Bűnmegelőzési Szabadegyetem következő kurzusára 2018. október 11-i kezdettel kerül sor "Bűn és Bűnhődés" címmel. Meghívott előadók - többek közt - Stohl András színművész, Ambrus Attila a "viszkis". A Felhívást és a részletes programot, jelentkezési lapot rövidesen küldöm.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldöm szíves tájékoztatás és figyelem felhívás céljából a BAZ Megyei Rendőr-Főkapitányság nyári bűnmegelőzéssel kapcsolatos HÍRLEVELÉT (és mellékletét)! Fontos tudnivalókat tartalmaz!

Javaslom az Információs körlevél elolvasását is!

 

Ha van lehetőséged küldd tovább! Köszönjük!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem eredményesen zárta a 2017/2018. tanév munkáját. Az előadások mellett a Szabadegyetem minden éveben tartalmaz valamilyen - témákhoz is kapcsolódó - szakmai kirándulások lehetőségeit, önkéntes alapon, saját költségre. Az egészségtudatos életmód - táplálékod legyen az egészséged című előadáshoz kapcsolódóan lehetőség volt a "Flavon Picnic napon" való részvételre a hallgatók részéről. Ezzel a lehetőséggel 20 fő hallgatónk élt. Korábban volt egy csoportunk a Szirmabesenyői Fiatalkorúak Börtönében, majd a "Gyógy Biogomba Farmon" Fülöpjakabon - így ebben a tanévben az elméleti ismeretek mellett három területen szerezhettek a Szépkorúak gyakorlati tapasztalatokat, melyek számukra teljesen új ismereteket, tapasztalatokat jelentettek az életen át tartó tanulás folyamatában.

A Flavon nap Szervezői Vámospércsen igen gazdag szakmai és szabadidős programmal, vendéglátással várták "Szépkorú vendégeit" a több száz hazai és külföldi érdeklődő szakembere között.

A Nap programja során lehetőség volt a gyár létrehozásának és működésének legfontosabb mozzanatainak megismerésére a vendéglátó igazgató úr bemutatása alapján. 

Prof. Dr. Dinya Zoltán az új Flavon ételkiegészítő gyártmány legújabb kutatási eredményeit és a várható gyártásának előkészítéséről tartott szakmai-tudományos előadást. Előadás után szinte a nap teljes időszakában "jó tanácsok" szolgáltatást tartott egyéneknek, családoknak.

A gyárlátogatás is sok izgalmas és új ismereteket jelentett a korszerű gépek között járva - több nyelvű szakszerű idegen vezetéssel.

Volt lehetőség íjászkodni, pinpongozni, tollasozni és természetes a zenekar előtti placcon táncolni. Igazi dzsembori hangulat kerekedett az ebéd előtt az árnyékban pokrócokon piknikező csoportok láttán.

Az üstökben finom vad pörkölt, marha pörkölt, gulyásleves főtt, melyet a nagy számú közönség jó hangulatban és jó étvággyal fogyasztott el a hűvös-árnyas éttermi részlegekben.

Volt ebéd után csodálatos lovas bemutató és természetes tombola is jótékonysági célból egy hátrányos helyzetű család támogatására. 

A nap során volt lehetőség gyümölcs, zöldség kóstolásra, kávézásra, víz fogyasztására, sok-sok új ismerős, barátra találásra, beszélgetésekre. 

Ezúton is köszönjük a meghívást a FLAVON NAP Szervezőinek, személyesen is Dinya Zoltán professzor úrnak, Szabó Tamás gyárigazgató úrnak! Köszönjük a sok új és érdekes szakmai információt, a kedves vendéglátást, a családias fogadtatást, a jó hangulatot és programokat!

 

Az egész napos programról készített fotókat mellékelem. Készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

https://photos.app.goo.gl/w5hN1vEH44sC4oeX7

 

A COLOR AKADÉMIA  Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem 2018/2019. tanévét - a résztvevők javasolt témái alapján - elkezdtük előkészíteni. Jelenleg a téma szerinti előadók előzetes felkérése történik, eddig eléggé sikeresek megkereséseink.

A "nyári szünidőre" jó és kellemes pihenést, unokázást, dédunokázást, családi programokat kívánok! Találkozunk a 2018/2019. tanév nyitó rendezvényén.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium Tagjainak!

3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A Miskolci Egyetem Dísz Aulájában került sor a 2017/2018. tanév Szépkorúak Akadémiája Záró ünnepségére és ünnepélyes Certifikáció átadására (2018. június 01-én 10 óra)

 

A 2017/2018. tanévre regisztráltak 162 fő, ebből 125 fő vehette át az Egyetem rektorhelyettesétől - Dr. Jakab Nóra Asszonytól - ünnepélyes körülmények között a Certifikációt, a MINŐIES Alapítványtól megszokott igen körültekintő előkészítő szervezésével.

A Szépkorúak Akadémiája 9. tanévének zárására hagyományunknak megfelelően került sor.

A Certifikáció ünnepélyes átadására több Szépkorút gyermeke, unokája is elkísérte az ünnepélyes alkalomra, jelezve: 2018. a Családok Éve gondolatát a mindennapokban és a nemzedékek szolidaritását.

Az elmúlt 9 tanév alatt megközelítően 1600 fő Szépkorú Társunk szerzett sok-sok ismeretet, új és korszerű tudományos kutatások eredményeivel ismerkedhetett meg a közérthetőség nyelvén. Új ismeretségek, barátságok, kis családias közösségek születtek, az évek során a hallgatók között. 

A 2018/2019. tanév a "X." lesz. Szeretnénk a Jubileumnak megfelelően készülni s méltón visszaemlékezni a kezdeti indulásra, az első évekre és természetes egy-egy érdekesebb szakmai, emberi eseményre, történésekre is. Jó lenne gondolni az "Ageing hallgatók" körének megalakítására is.  

Az ünnepélyes Certifikáció átadásán készített fotókat mellékelem. 

 

https://photos.app.goo.gl/urnE216tlWy4ZADx1

 

A közelgő nyári szünetre jó pihenést, szórakozást, kikapcsolódást és természetes családon belüli örömöket kívánok szeretettel!

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke   D. Laci

 

Ha tudjátok, adjátok tovább "tanuló Társaitoknak" is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA  Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

A Color Akadémia Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcika 2017/2018. tanév résztvevői közül - az éves tematika alapján felajánlott szabadon választott szakmai kirándulásokból - többen a "Gyöngyösi Sándor Bio Gyógygomba Farm Fülöpjakab" egész napos szakmai programját választották.

A szakmai kirándulásra 2018. május 26-án 9-16 óráig került sor, a "Farmon".

A program során - fakultatív - lehetőség volt a bio gyógygomba termesztés teljes folyamatát szakavatott vezető magyarázatával megnézni, kérdéseinkre választ kapni. 

A bio gyógygomba egészségügyi hasznosságával, immunerősítő jótékony hatékonyságával, a különböző kapcsolatos tudományos  kutatások eredményeinek bemutatásával neves előadók - többek között Prof. Dr. Dinya Zoltán MTA doktora - előadásain keresztül lehetett megismerkedni, minden esetben "telt házas" előadások, pótszékezve, sőt állóhelyekkel kiegészítve.

A látogatók ingyenes termék kostolokon vehettek részt, pl.: teák, limonádék, kávék, stb. A helyszínen lehetőség volt a termesztő bio gazdától és munkatársaitól, az előadóktól  szakmai tanácsokat kérni és kapni. 

A hangulatos Farm fái alatt rendezett kerti partin jól esett az ebéd, melynek három étke volt, bio gyógygomba pörkölt, birka pörkölt - talán a Bugac közelsége miatt - és borjú pörkölt, finom idei burgonya körettel és bio salátával, kiegészítésképpen bio gyógygombás kemencében sült kenyérlángossal..

A Szabadegyetem résztvevői közül a tombolán a Mufics házaspár (Erzsike és István) egy Mercedes teszt vezetést nyert! Kipróbálták!

S mindezt tetézte a bio tájjelegű vörösbor kínálat.

A Farm mindennel együtt és egészségtudatos hasznosságával, újszerűségével, innovációs folyamataival "Magyar szakmai innovációs oázis a pusztában".  Az életen át tartó tanulás folyamatába - részemre  és még sokaknak a  látogatók közül - egy fontos új és meghatározó állomásként rögzül. Javaslom a "bakancs listára" való felvételét.

Honlapjuk elérhető www.biogomba.hu      Ajánlom figyelmetekbe. "Gyöngyösi Sándor Bio gomba Fülöpjakab" címmel - saját megítélésetekre - önkéntes alapon. 

A rendezvényen készített fotókat mellékeljük.         Készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

https://photos.app.goo.gl/RLdyNe1PeUqIuyZn2

 

Szeretettel: Dr Dobos László a 3KEMA Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium Tagjainak!

Kedves Kollégáknak! Ismerősöknek!

Szakmai Érdeklődőknek!

Kedves Barátainknak

 

A BAZ Megyei Bún megelőzési Alapítvány 2018 május 23-án tartotta éves beszámoló Kuratóriumi ülését. A Kuratóriumi ülést Dr Dobos László a Kuratórium elnöke nyitotta meg és vezette.

A 2017 évi szakmai munkáról Dudás Péter kuratóriumi titkár tájékoztatta a kuratóriumi tagokat

A 2017 évi gazdálkodásról Novodomszki Ágota  könyvelő számolt be  a Kuratóriumnak. / Mindkét beszámolót a kuratóriumi tagok előzetesen írásban megkapták

Néhány gondolat - téma kiemelése a 2017 évi szakmai munkánkból: Nyugdíjasok részére : "Kulcs a biztonsághoz " vetélkedő szervezése,Áldozatvédelmi tájékoztató idős korú emberek részére, Búbmegelőzési Szabadegyetem téma :"Társadalmi integráció - bűnmegelőzés",általános és középiskolás tanulók részére :"Biztonságos Internet Nap szervezése", ELBÍR - Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer működtetése, Nyári veszélyek" kiadvány megjelentetése a nyári lopások pl strandokon - megelőzésére.

A szakmai és pénzügyi beszámolót a Kuratórium Tagjai egyhangúlag elfogadták

Terveink 2018 évre : kiemelve néhányat : : Bűn és bűnhődés címmel Szabadegyetemi kurzus indítása, "Házhoz megyünk" program vidéki erősítése, , a 2018  Családok Éve keretén  belül a családi erőszak megelőzése témákban előadások tartása

A Kuratórium elnöke javasolta a Kuratóriumnak hogy az 1989  áprilisában létrehozott  BAZ Megyei íBűnmegelőzési Alapitvány 30. évfordulója tiszteletére készüljön a 30 év szakmai munkáját és annak eredményeit összefoglaló kiadvány. A kiadvány előkészítését Kuratóriumunk titkára vállalta. Szakmai előkészítésben az Alapitó kuratóriumi Tagok vállaltak munkát  Szőke I, Dr Gaál Z, Dudás P  Dr Dobos L/ A Kiadvány munkálatainak előkészítése 2018 évben megkezdődik az Alapítvány archívumának a részenkénti feldolgozásával.

 

A Kuratóriumi ülésen készített fotókat mellékelem.

 

Szertetettel : Dr Dobos László a Kuratórium elnöke         D Laci

 

 

https://photos.app.goo.gl/JJNcF9WdkIgSUU4J2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Elnökségének és Tagjainak!

Kedves Partnereinknek!  Barátainknak!

 

A III. Civil Nap Miskolc rendezvényén - 2018. május 19-én - a Szociális és Egészségügyi Szakmai Civil Műhely keretei között - a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet is bemutatkozott a jelenlévő Civil Szervezeteknek és minden kedves megjelenő érdeklődőnek.

A Szikra Alapítvány közös sátrában a Szövetkezetünk szórólapját kitettük, mely téma után már ott is többen érdeklődtek. 

Az igazi érdeklődés a sátrak között történő személyes beszélgetések során jelentkezett. Az érdeklődök között képviselve voltak a különböző korosztályok és nemek is. Az információs szórólapunk alapján - közvetlen beszélgetések segítségével - többen megértettek Szövetkezetünk küldetését és annak emberi, társadalmi, gazdasági hasznosságát is. Igaz voltak néhányan - nyugdíjas Társaink - akik már nem szívesen dolgoznának "munkahelyeken", inkább otthon segítenek a háztartásban, vagy unoka nevelésében. Többen viszont ráerősítettek a munka, a tevékenykedés, s főleg a közösségben való jelenlét szükségességére, na meg a fizetés is jól jön a gyerekek, vagy az unokák támogatására - mondta néhány nyugdíjas érdeklődő. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Jó hangulatú és kedves beszélgetések alapján néhányan jelezték, hogy felkeresik az Arany Corvin Üzlet ház I. emeletén lévő Irodánkat és regisztrálnak. Talán említésre méltó, hogy több jelenlévő Civil Szervezet Vezetője is meghívott különböző rendezvényére, kérve, hogy ott a Tagságuknak is mondjam el ezt a tájékoztatót - közvetlenül is. Szívesen mondtam igent a kedves meghívásokra. 

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Civil Nap szervezőinek, a Szociális és Egészségügyi Szakmai Civil Műhely Vezetésének, a Szikra Alapítványnak a lehetőségért!

Személyes véleményem alapján mondhatom, hogy a Szövetkezetünk munkájának megismertetésében a Civil Nap is sokat segített, de szerintem a "Civilek" további segítséget tudnak nyújtani Szövetkezetünk még szélesebb megismerésében és megismertetésében!

 

A III. Civil Napon készített fotókat mellékelem, melyeket Dr. Dobosné Vörös Eleonóra készített:

 

https://photos.app.goo.gl/cIrlQHBfIgFWVwSB3

 

Szövetkezetünk elérhetőségei: Miskolc, Arany J. u. 11-13  (Arany Corvin Üzletház Miskolc I. emelet)  Munkanapokon 10-14 óráig

                                                  Telefon: 36 46 612 144      e-mail: ugyfelszolgalat@nyugimunka.hu    honlap: www.nyugimunka.hu

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet Elnökség Tagja,  az Alapítók egyike

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves MAB Munkabizottsági Tagok!

Kedves Résztvevő Szakmai Intézmények Vezetői!

Kedves Civil Szervezetek elnökei!

Kedves témák iránt érdeklődő Vendégeink!

Az MTA MAB Társadalom elmélet Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2018. évi Munkaterve alapján 2018. május 8-án tartotta soron következő "kerekasztal" megbeszélését.

Címe: "A művészetek és a tanulás szerepe az időskorban"

A kerekasztal megbeszélés témái voltak:

1./ Dr. Felszeghi Sára a Munkabizottság tagja: Betegségélmény és időskor a magyar irodalomban

2./ Dr. Bobula Zsuzsanna a Munkabizottság tagja: Időskor és művészet 

3./ Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára: A Gerontológiai képzési csomagban rejlő lehetőségek

A moderátor: Papp Mónika a Munkabizottság tagja

A jelenlévők száma: 27 fő

A kerekasztal megbeszélés résztvevői igen aktív, előremutató gondolatokat megfogalmazó, innovatív keretek között végezte munkáját. 

A 3. témakör igen aktív megvitatása után a jelen lévő Szerencsi Idősek Otthona Igazgatója javasolta, hogy a gyakorlati szakemberek egy Támogató Nyilatkozat aláírásával segítsék a képzési csomag megvalósítását, melyet a jelen lévők támogattak.  

Rendezvényünket megtisztelték és aktívan közreműködtek:

 - Prof. Dr. Berkő Péter a Miskolci Akadémiai Bizottság alelnöke

 - Prof. Dr. Semsei Imre a Debreceni Akadémia Bizottság /DAB/ Gerontológia Munkabizottság elnöke

 

A mellékelt fotókat Szűcs Mara fotóművész készítette és bocsájtotta rendelkezésünkre.

Munkabizottságunk soron következő ülésére 2018. szeptember hónapban /várhatóan 25. vagy 27-én/ kerül sor, Vadna településen, - több település részvételével. /kb 80-100 fő/

Téma:" MTA MAB története, küldetése, főbb kutatási területei, szervezeti felépítése különös tekintettel a Társadalom elmélet Szakbizottság és a Társadalom és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság munkájára"

Célunk: a társadalmi nyitás, az emberközpontú és ember közeli tudomány népszerűsítése, szakmai kapcsolat építés

Előadók:

1./ Prof. Dr. Hell Judit Szakbizottság elnöke

2./ Dr. Dobos László Munkabizottság titkára

A Konferenciát megnyitja a vendégeket köszönti: Bencze Péter Vadna polgármestere, Szuha völgyi Bányász lakta Települések Egyesület elnöke és Czakó Lászlóné az Őszirózsák Nyugdíjas Egyesület elnöke 

Üdvözlettel 

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára


https://photos.app.goo.gl/kq7JZwVtDUPL9zU22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Kor Közérdekű Klub Tagjainak!

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

Szépkorú Társainknak!

Szakmai Partnereinknek, Támogatóinknak!

A 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Klub - amely elsőkként jött létre hazánkban - első ízben vett részt hivatalosan "ÁLLÁSBÖRZÉN",  2018. április 26-án 10-14 óráig az ITC Székházban, Miskolcon. 

Az Állásbörzén elsősorban a munkáltatókkal való kapcsolataink bővítésére törekedtünk. Munkatársaink 30-40 munkáltatónál kezdeményezték a konkrét együttműködést az aktív - munkát vállaló - nyugdíjas Társaink munkába helyezése, vagy a munka világában való benntartása érdekében. 

A helyszíni információs asztalunknál is volt érdeklődés a nyugdíjas munkavállalás előnyeiről, lehetőségekről, a Szövetkezeti tagság feltételeiről. Többen még mint aktív munkavállalók - néhány hónap, vagy egy év volt nyugdíjasításukig - már előre érdeklődtek a  Szövetkezeten keresztül történő munkavállalás lehetőségeiről. 

Az érdeklődőket a szóbeli információkon kívül írásos szakmai tudnivalókkal is ellátták Munkatársaink, megadva az Irodánk pontos címét és a honlapunk elérhetőségét. 

Továbbra is várjuk az érdeklődőket - nyugdíj előtt, vagy után - Irodánkban!!!!

Elérhetőségeink:

Irodánk címe: Miskolc, Arany J. u. 11-13 (Arany Corvin Áruház I. emelet (Munkanapokon 10-14 óráig)

honlapunk: www.nyugimunka.hu

telefon: 46/612-144     30/273-0880

Az Állásbörzén készített fotókat mellékelem:

https://photos.app.goo.gl/uwf8DS9qIYWab2Jd2

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet elnökségi tagja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Társadalom- és Humántudományi Gerontológia 

Munkabizottság Tagjainak!

3.KEMA Tagjainak és 

Szakmai Partnereinek!

Kedves Barátainknak

Az MTA MAB  Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság 2018. évi Munkaterve alapján következő rendezvényét 2018. április 17-én tartotta az Egressy Béni Művelődési Kazincbarcikán. 

A rendezvényünk címe: "Szunnyadó kompetenciák - az idősödő és időskorú emberek kreativitása, alkotó, innovációs tevékenységei."

A tervezett programunk két egymásra épülő részből állt:

1./ 11 alkotó (50+ alkotó) kiállítása, melyet Máger Ágnes festőművész, grafikus, a Művészeti Akadémia tagja nyitott meg. Elismerve az alkotók munkáját, igen fontosnak tartotta, hogy az idősödő és időskorú emberek alkotnak, tevékenykednek, megőrizve szellemi, mentális frissességüket. Megerősítve munkájuk eredményességében további munkára biztatta az alkotókat és felajánlotta segítő közreműködését. Ezen gondolatok jegyében nyitotta meg az "I. Szunnyadó kompetenciák" kiállítást.

A megjelenteket a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola tanulói köszöntötték! Ezúton is Köszönjük a fiatalok kedves zenéjét!

A kiállítás alkotói Oklevelet vehettek át a Szervezőktől. Köszönjük munkájukat, további eredményes alkotást kívánunk!

A kiállítás megtekintése után megkezdődött a Munkabizottság workshop - kerekasztal beszélgetése, melyen Máger Ágnes festőművész is részt vett.

2./ A Szunnyadó Kompetenciák kerekasztal szakmai beszélgetést Dr. Bobula Zsuzsa, a Munkabizottságunk tagja moderálta. Köszöntötte a megjelenteket (25 fő), közöttük az alkotókat és a meghívott, téma iránt érdeklődő és értő szakembereket, intézmények vezetőit, munkatársait. Az alkotók örömmel számoltak be munkájukról, hogy érkeztek el életük során az alkotás kezdetéhez, milyen nehézségeik, örömeik voltak munkájuk során. Többen kijelentették, hogy az alkotás életük részévé vált és jó hatással van életükre, egészségükre, kedélyükre. Néhányuknak már tanítványaik is vannak, akiknek a megszerzett tudást átadják s közben tanulják az okos telefon használatát. Megköszönték a kezdeményezést, a lehetőséget és kérték folytatását más művészeti ágakkal is bővítve, pl.: zene, kézművesség, irodalom. A kezdeményezést Máger Ágnes is támogatta és megerősítette. Köszönjük Máger Ágnes!

A rendezvény házigazdája és helyi szervezője volt az Art Kft Kazincbarcika, annak művészeti vezetője: Ursutzné Blága Krisztina és Munkatársai, akik az alkotók kérését  meghallgatva vállalták, hogy 2019-évben - a MAB Munkabizottsággal - hagyományt teremtve, továbbra is örömmel vállalják a szervező házi gazda szerepét. Ezúton is köszönjük!

Az aktív, alkotó, további szakmai kérdéseket is felvető beszélgetést Dr. Bobula Zsuzsa moderátor foglalta össze és zárta be!  Köszönjük Zsuzsa!

A rendezvényen készített fotókat mellékeljük. A fotókat Szücs Mária fotós Kazincbarcika késztette - önkéntesként! Köszönjük Marika!

https://photos.app.goo.gl/541IbWky64YITGsA2

Szeretettel: Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Mellékelten megküldöm a Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar szervezésében a "Biztonságos Esések Iskolája - Prevenciós Program Időseknek" előadás meghívóját.

Tisztelettel ajánlom idősödő és időskorú Társainknak, de hasznos lehet "nemzedékeken keresztül" a részvétel az előadáson. 

Az aktív, minőségi, méltóságteljes időskor megélése - az életen át tartó tanulás - érdekében is javasolt a téma meghallgatása!

Szeretettel: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú  Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem - a 2017/2018. II. félévi tematika alapján folytatta munkáját. Az előadásra 2018. március 22-én 15 órától került sor a Kazincbarcikai Mezey István Művelődési Házban.

Az előadás címe: "A táplálkozás szerepe az egészséges öregedésben"

Előadó: Prof. Dr. Dinya Zoltán az MTA doktora

Az előadáson több mint 100 fő volt jelen. 

Az előadást követően igen sok és értékes kérdést vetettek fel a résztvevők Professzor úr felé, aki valamennyi kérdésre válaszolt. 

A Szabadegyetem 2017/2018. tanév befejező előadására és az ünnepélyes Certifikáció kiosztására 2018. április 5-én kerül a Mezey István Művelődési Házban 15 órai kezdettel. 

A Szabadegyetem Alapítói és a Helyi Szervezők közötti előzetes egyeztetés alapján a Szabadegyetem a 2018/2019. tanévben is folytatja munkáját. Az Alapítók nevében köszönjük a lehetőséget!

A Szabadegyetemen készített fotóinkat mellékeljük !

https://photos.app.goo.gl/XK09nQjuSjeKFijs1

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek

Kedves Barátainknak! 

Szépkorú Társainknak!

Az Újkazinci Baráti Körtől meghívást kaptam - 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke - 2018. március 6-án 15 órára a Programsziget Közösségi házba Kazincbarcikára.

A Meghívó két tartalmat jelzett: 

1./ A korlátozott mindennapok és a 

2./ "Varázsceruza" címmel.

A rendezvényen - kellemes, barátságos környezetben - több éves együttműködés alapján találkozott az Újkazinci Baráti Kör nyugdíjas tagjai a Kurityáni Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola tanulóival, igazgatójával, nevelőivel. Örömmel tapasztaltam a nyugdíjas korúak, a családtagok, a fogyatékkal élő gyermekek iskolájának vezetésének, tanárainak, tanulóinak közvetlen, baráti együttműködését a mindennapokban és ünnepeken egyaránt - több éves munka alapján.

Megható és tiszteletre és elismerésre méltó volt az iskola tanulóinak, pedagógusainak báb, vers, mese, tánc bemutatója. Köszönet érte!

A közös találkozás második részében a több éves munkát is demonstráló rajz kiállítás megnyitására és rövid értékelésére került sor. A "Varázsceruza" valóban működött. Az alkotó tanulók rajzai életszerűek, a mindennapokat és képzeleteiket tükrözték, fejezték ki élményeiket, érzéseiket, igen színesen.  

A közös gyermek programokat követte a workshop jellegű megbeszélés, melynek témája az "Esélyegyenlőség napjaink kérdései " voltak, felkért téma előadások rövid bevezetésével és a lelkes, aktív résztvevők együttműködésével, a válaszok keresésével. Jó kis szakmai, emberi beszélgetés alakult ki, melyet igazán nem is lehetett lezárni, így mindenképpen folytatására kerül sor.

A XXI. század aktív, minőségi idős kor megélésére volt jellemző a délutáni "nemzedékek találkozója", az emberi értékek megbecsülése került előtérbe, a meglévő tudás vagyon átadása és cseréje segítette a témával kapcsolatos információk bővítését.

A rendezvényen készített fotókat mellékelem:

https://photos.app.goo.gl/4yOr60xAuSIGSUXe2

Ezúton is köszönjük a meghívást, a kedves vendégszeretetet és a frappáns záró részt, melyen a jelen lévő Hölgyeket köszöntöttük kedves szavakkal és egy kis virágcsokorral!


Szeretettel: Dr. Dobos László, a 3.KEMA kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A 2009-ben a Miskolci Egyetemen alapított Szépkorúak Akadémiája folytatta a 2017/2018 tanév II.félévi munkáját, 2018. március 02-án. 

A II. féléves tematika alapján a következő téma került előadásra: "A KORMENEDZSMENT hazai és nemzetközi kialakítása - különös tekintettel a V4-ek országaira".

(Forrás: Kormenedzsment Platform a V4-ek országaiban 2016/2017 Nemzetközi pályázat - tanulmány alapján: www.harmadikkoregyeteme.hu honlapon)
Előadó: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

Az előadáson készített fotóikat mellékeljük:

https://photos.app.goo.gl/hsynzsZ6TMpUi03J3

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A Kandó Kálmán Szakgimnázium Miskolc 2018. február 15.-én tartott "Kandó Napok" keretében került sor a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány munkájának - mint civil szervezetek - bemutatása a Szakgimnázium érdeklődő diákjai részére. 

A civil szervezetek munkáján belül az önkéntességre, a civil szervezetek tartalmi tevékenységeire, a célcsoportok bemutatására került sor. Fontos hangsúlyt kapott a nemzedékek szolidaritása, az együttműködés szükségessége, a "tudás vagyon átadása" és a "tudás transzfer" kétirányú megjelenése. 

Konkrétan szó került a Szakgimnázium és a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány együttműködése - 2012. évtől - keretei között megvalósuló "Szépkorúak alap és emelt szintű informatikai oktatása", mely országosan is példaértékűen a diák közösségi szolgálat támogatásával valósul meg.

A diákokkal (50 fő) történő találkozás, beszélgetés moderátora: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke volt.

A rendezvényt üdvözölte a Szakgimnázium Igazgató Asszonya: Baghyné Urbán Ilona

A rendezvényt segítette Óvári Enikő a Szakgimnázium diák közösségi szolgálatát koordináló tanára.

A "nemzedékek együttműködése" - előzetes terveink szerint - 2018. évben is folytatódik a KK Szakgimnáziumban egy "Nyitott kapuk iskolája" keretek, között várhatóan 2018. április utolsó napjainak egyikén. Lényege: A diákok  fogadják és bemutatják a XXI. század iskolájának mindennapjait a XX. század közepén született nagyszülők részére. Emlékek felidézése, beszélgetések, és egy közös csapatok alkotásával egy érdekes, szerepjátékokra és mindennapi szituációkra is épülő bűnmegelőzési vetélkedő a BAZ Megyei Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány és a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány együttműködésével. A vetélkedőt egy közös szelfi fotó készítése zárja, mintegy jelezve a XXI. század második évtizedének jelenlétét a korosztályok együttműködésére.

A Szakgimnázium "Kandó Napok" rendezvényen készített fotókat mellékeljük (A fotókat a Szakgimnázium fotósa készítette)

https://photos.app.goo.gl/mtqzU74FaUnsNvPI2 

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Kuratórium Szakmai Partnereinek!

Szépkorú társainknak!

Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem megkezdte a 2017/2018. tanév II. félévi munkáját Kazincbarcikán.

Az első előadásra 2018. február 08-án 15 órától került sor a Mezey István Művelődési Házban Kazincbarcikán.

Az előadásra 132 fő regisztrált, a nagy terem néhány széktől eltekintve megtelt érdeklődő Szépkorúakkal.

Az előadás előtti regisztráció és az előadás résztvevőiről készített fotókat az alábbi linken megküldöm.

https://photos.app.goo.gl/v1M5JWSLJ2Rzrkyz2

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Tagjainak Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Az Egészségügyi és Szociális Civil Műhely Miskolc 2018. február 07.-én megkezdte a 2018. éves munkáját.

A Műhely tagjai az alábbi témákat vitatta meg és fogadta el Tóth József elnök Úr irányításával:

a./ A 2018. évi Miskolc Város Napja alkalmából a Műhely kitüntetési javaslata és annak elfogadása.

b./ A 2018. évi Műhely munka Munkatervének előkészítése

c./ A 2018. évi Miskolc MJ Város Szociális Alapra való pályázati előkészülés

d./ Az 5 éves "Sokszínűség......" Konferencia sorozat előkészítése, jubileumi kis füzet kiadása az 5 év munkájának rövid összegezése.

e./ Miskolc Város napjára - 2018. május 11. - civil sátor tevékenységeinek előkészítése

f./ Javaslat tétel a Műhely lógója tervezeteinek elkészítésére, a tervezetek közös megvitatása - online módszerrel. 

A Műhely munka megvitatott szakmai kérdései egyben a 2018. évi Munkaterv alapját is képezi!

A Műhely munkán készített fotókat mellékelem:

https://photos.app.goo.gl/Bv3uLaPIoO5jJhUm2

Szeretettel: Dr. Dobos László az ESZCM tagja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A Miskolci Egyetemen 2009. évtől működő Szépkorúak Akadémiájának a 2017/2018. tanév II. félévi tematikáját szíves tájékoztatás céljából megküldöm.

Jelezni szeretném, hogy ebben az évben is folytatjuk a 2004. évtől működő Bűnmegelőzési Szabadegyetem előadás sorozatát a Miskolci Egyetemen, melyről később konkrét tájékoztatást küldünk!

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldöm a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály Hírlevelét szíves tájékoztatás és tanulmányozás céljából.

A téma "Biztonságos Internet Nap - Safer Internet Day 2018. 02. 06." mint aktuális napjaink egyik fontos kérdése, de egyben veszélye is lehet.

 

Ajánlom figyelmetekbe, tanulmányozásra, családon belül, klubokban, egyénileg, s ha van lehetőséged, küldd tovább! Köszönjük!

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

V4-ek Kormenedzsment Platformja - 3. Kor egyeteme Miskolc Alapítvány bemutatása

/ cseh, szlovák, magyar, lengyel nyelven /

 

 

http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-management-concept-implementation-in-v4-countries/

https://ci6.googleusercontent.com/proxy/RnNZfQn2o2xpggJQqefCOervMbPIci5mujDPJnvl43kv6Rtxjyh5gHN_JKVzeU-aaGz3pePFgxfoAAtZJZNx8mveVTc-11j98EfuAJVcumUenA=s0-d-e1-ft#https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

 

 

 

 

Nemzetközi Dokumentum Film Fesztivál Bp. 2018. január 25. képei

 

 

 

Kedves Munkabizottsági Tagok!

Kedves Szakmai Együttműködők!

Kedves Szépkorú Társaink!

Kedves Barátaink!

 

Az MTA MAB Társadalomelmélet Szakbizottság Társadalmi- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottsága a 2018. évi Munkatervi első workshopját 2018. január 24.-én 13 órától tartotta a MAB Székház Deák F. termében.

A workshop - kerekasztal - beszélgetés összefoglaló témája: "Az időskor sokszínűsége" címet kapta.

A rendezvényt Dr. Dobos László, a MAB Munkabizottság titkára nyitotta meg és vezette le.

A rendezvény két részre tagolódott:

I. A MAB Munkabizottság és a DAB Munkabizottság között kötött "Együttműködési megállapodás" aláírására  került sor. Az aláírás dokumentumait Dr. Dobos Csilla és Papp Mónika MAB Munkabizottsági Tagok készítették elő és vezették le az aláírási ceremóniát.

Az ünnepélyes aláírást "Sajtó tájékoztató" követte.

A sajtó és a jelenlévő meghívottak kérdéseire:

  - Prof. Dr. Hell Judit, a MAB Társadalomelmélet Szakbizottság elnöke, a Munkabizottság tagja,

  - Prof. Dr. Dinya Zoltán, az MTA doktora, a MAB Munkabizottság elnöke

  - Prof. Dr. Semsei Imre, az MTA doktora, a DAB Munkabizottság elnöke adták meg.

A szünet után folytatta munkáját a "Kerekasztal" beszélgetés a résztvevőkkel.

II. A témához igazodó vitaindítókat:

  - Prof. Dr. Semsei Imre: "Változnak az idők, változnak az emberek" és

  - Prof. Dr. Dinya Zoltán: "Táplálékod legyen a gyógyítód" (Seneca) tartották.

A rendezvényre meghívott - regisztrált - 25 főből 16 fő résztvevő kapcsolódott be a "beszélgetésbe", igen aktív, "sokszínű" tartalmak, módszerek, eszközök kerültek felszínre vagy fogalmazódtak meg a közeli vagy távoli jövőre. Jó hangulatú, közvetlen beszélgetés alakult ki az elméleti és a gyakorlatot képviselő időskorúakkal foglalkozó szakemberek között. Az "idősödő és időskorú EMBER került végig a tudomány és a gyakorlati munka középpontjába, megfogalmazva a paradigma váltás szükségességét, melyen az együttműködő Munkabizottságok közösen fognak dolgozni" - fogalmazódott meg az összefoglalóban.

A rendezvényről készített fotókat és a Munkabizottság dokumentumait folyamatosan küldjük a Munkabizottság tagjainak és a munkánk iránt érdeklődőknek.

Itt és most is ismételten szeretném megköszönni mindazon Munkabizottsági tagjainknak, előadóinknak, aktív meghívott vendégeinknek közreműködését, munkáját, támogató szakmai, emberi együttműködését, akik a mai "kerekasztal megbeszélést" sikerre vitték.

Úgy gondolom, minden kezdeményezés - mint ez is volt - csak az ilyen csapat munkával, összetartozással - egy mindenkiért, mindenki egyért elv és gyakorlat alapján valósítható meg eredményesen.

KÖSZÖNÖM! KÖSZÖNJÜK! Közösen folytatjuk!

 

Küldöm a Szikra Alapítvány által készített és összeállított fotók linkjét.

 

https://photos.app.goo.gl/JWhE59k2cuCjDOyZ2

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia

Munkabizottság Tagjainak!

 

Mellékelten megküldjük a Munkabizottságunk 2017/2018. évi hivatalosan aláírt dokumentumait. (3 db)

Együttműködési megállapodás aláírt     Munkaterv 2018. évi aláírt     Beszámoló 2017. évi aláírt

Tisztelettel és szeretettel kérjük Munkabizottságunk Tagjait, hogy tanulmányozzák a dokumentumokat és az egyes feladatokra - lehetőségeiken belül - készüljenek fel, segítsék aktivitásukkal közös munkánkat.

Ezúton is megköszönjük a Munkabizottságunk létrehozásához, megalakulásához nyújtott aktivitásukat, segítségüket. Köszönjük a 2017. évi I. szakmai Konferenciánkhoz nyújtott szakmai, emberi hozzájárulásukat annak tervezésével, gyakorlati megvalósításával, előadás tartásával, többségükben cikk írásával is.

A 2018. január 24-i workshop megrendezésével ez évi első feladatunkat jó szinten teljesítettük. Köszönet a szervezőknek, előkészítőknek, megvalósítóknak, előadóknak. Többen a résztvevők közül telefonon, vagy e-mail segítségével jelezték elégedettségüket, kifejezték köszönetüket, várják a folytatást, továbbra is részt szeretnének venni - aktívan - munkánkban.

A rendezvényünkről a Miskolci TV és a Csillagpont rádió tudósított.

Tájékoztatásul jelzem, megkezdtük a 2018. évi április havi rendezvényeink előkészítését mind két helyszínen.

 

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Dinya Zoltán Munkabizottság elnöke

 

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára.

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI SZENIOR SZABADEGYETEM KAZINCBARCIKA II. félév órarend

 

 

 

3.KEMA kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mindenekelőtt a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratóriuma nevében kívánunk Áldott, Boldog, Békés Új Évet Szakmai Partnereinknek, Szakmai Együttműködőknek, Szépkorú Társainknak, Kedves Barátainknak! Jó egészséget, hosszú, aktív, minőségi, méltóságteljes időskort, a nemzedékek közötti szolidaritást és eredményes együttműködést kívánunk valamennyi embertársunknak, családoknak, egyedül élő Barátainknak, velünk együtt munkálkodóknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcikán a 2017/2018. tanév első félévének utolsó előadásával eredményesen lezárta az első félévet. Külön öröm és jó érzés a Szabadegyetemet alapítók részére, hogy a 2017/2018. tanévre megkétszereződött a résztvevők száma, továbbra is biztosítva az előadásokon való aktivitást és a Szabadegyetem kis és nagy közösségeit. 

A 2017/2018. tanév I. félév utolsó előadásáról készített fotók linkjét mellékelem:

 

https://photos.app.goo.gl/RggnH6u5So01ThtQ2

 

A Szabadegyetem II. félévi programja megtalálható a www.harmadikkoregyeteme.hu honlapunkon! (aktuális rovat). Minden témáink iránt érdeklődőt szeretettel látunk honlapunkon. Jelezni szeretném, hogy a II. félév előadásaira érdeklődőket még a jelentkezési feltételek alapján várunk! 

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a 2017. június 28-án megalakult MTA MATB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottsága is folytatja munkáját. Elkészítettük a Munkabizottság 2018. évi Munkatervét, melyet 2018. január 24-e után szintén olvashattok a honlapunkon. Munkabizottságunk munkájáról folyamatos információt nyújtunk, szintén a honlapunkon is. 

 

A BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvánnyal együttműködve készítjük elő a 2018. évi Bűnmegelőzési Szabadegyetem 2018. évi tematikáját. Előzetes egyeztetések alapján várható, hogy a 2018. évi Bűnmegelőzési Szabadegyetem témái is igen izgalmasak, érdekesek lesznek, melyeket a szakma országos és helyi ismert és elismert előadói adnak elő. A Szabadegyetem indulásáról időben küldjük a tájékoztatást.

 

Tájékoztatom az aktív, munka végzés iránt érdeklődő öregségi nyugdíjas Társainkat, hogy a 2017. június 3-án Miskolcon - az országban elsőként - létrejött 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet is eredményesen megkezdte és végzi mindennapi munkáját az Arany Corvin Üzletház első emeletén Miskolcon. Az elmúlt hónapokban 1.300 fő tag jelentkezett Szövetkezetünkbe. Jelenleg 130 főt helyeztünk el különböző munkahelyekre. Az elmúlt hónapokban 40-50 munkaadó vállalattal, intézménnyel kerültünk kapcsolatba, kötöttünk együttműködést. Kialakítottuk a regionális hálózatunkat, jelenleg öt településen van partner Irodánk. Várjuk továbbra is aktív, munkát vállaló nyugdíjasainkat, de várjuk mindazokat is, akik 1-2 éven belül elérik az öregségi nyugdíj határát és továbbra is a munka világában szeretnének maradni. 

 

A 2016/2017. évben kezdeményezett és fokozatosan útjára indított Ageing Kreatív Klubjaink is szépen fejlődnek, ha nem is gyorsan, de a lassú hálózatosodás kezd alakulni. Öröm számunkra, hogy a Martin-kertvárosi Ageing Kreatív Klub, mint "Gyógy- és Fűszernövény" kiskert formában 2017. nyarán ünnepélyes keretek között - igen sok önkéntes munkával, nemzedékek összefogásával - létrejött és megkezdte az újonnan kialakított közösségi szintéren munkáját. Ezúton is kezdeményezem a "kiskert" támogatását a tavaszi ültetések idején fűszer és gyógynövény szaporító növényekkel - előzetes egyeztetések alapján. 

 

Szintén 2017. évben létrejött Ageing deCORK Kreatív Klub  megkezdte munkáját. Aktív klub vezetésének és a közreműködő 50+ éves alkotóknak  már két kiállításon is bemutatták egyéni és közös alkotásaikat. Munkájuk folyamatos és újabb és újabb személyekkel bővül. Az Ageing Kreatív Klub hálózatot mind Miskolcon, mind vidéken szeretnénk ebben az évben tovább fejleszteni.

 

Köszönetet mondok Alapítványunkkal együttműködő szervezetek Vezetőinek, szakmai Munkatársaiknak, Szépkorú Társaimnak, a több generációs Családoknak, valamennyi munkánkban közreműködő korosztály Tagjainak, hogy 2017. évben segítették, támogatták szakmai munkánkat. Köszönjük a több száz órás önkéntes munkát, az ötletelésben, a tervezésben, szervezésben, a megvalósításban való aktív közreműködést. Bízunk benne, hogy a 2018-as év is hasonló szép eredményekkel, hatékony együttműködéssel valósul meg az aktív, minőségi, méltóságteljes időskor megélése érdekében. 

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Kelet-magyarországi
Szépkorúak Akadémiája 2017. december 13.-án 15 órától a Nyíregyházi
Váczi Mihály Művelődési Házban folytatta az éves tematika alapján
munkáját.
A Szépkorúak Akadémiája résztvevőit Professzor Dr. Semsei Imre a
Debreceni Egyetem Egészségügyi karának Dékánja köszöntötte. A téma
aktualitását és fontosságát alátámasztva jelezte, hogy Nyíregyházán is
megkezdte munkáját A "Keleti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet"

Az előadás címe: Az életen át tartó tanulástól a nyugdíjasok
foglalkoztathatóságáig. A Harmadik Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet
bemutatása

Előadó: Dr. Dobos László a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet -
Miskolc - elnökségi tagja
A rendezvényen résztvevők száma: 78 fő. A legidősebb résztvevő 86
éves, a 4.Kor (80+) képviseletében, mint aktív nyugdíjas.
Az előadást közvetlen aktív konzultáció követte.
A rendezvényen készült
fotókat mellékelem

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke       D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel - többek kérésére is - teszem elérhetővé a KOLORAKADÉMIA - Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2017. december 7-i előadásáról megyei lapunkban megjelenő újság cikket

 

A Szabadegyetemi előadások iránti érdeklődését nyugdíjasainknak jelzi az az igénye is, hogy egy-egy megismert szakmai átfogóbb témát további specializáció kövesse. 

A Szenior Szabadegyetem alapítói lehetőséget kínálnak a résztvevőknek speciális képzési tartalmakra is - megfelelő létszám és támogatás esetén. Konkrét meghirdetése - előzetes igény felmérés - a legutóbbi rendezvényünkön megtörtént. A speciális szakterület iránti érdeklődőket Pelle Anna és Nagy Tibor helyi szervezők gyűjtik össze 2018. január 11-ig Kazincbarcikán és Szuhavölgyi Bányászlakta településeken. 

 

A közelgő ünnepekre tekintettel kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés Boldog Új Évet, jó egészséget, szeretetet, megértést és további eredményes együttműködést!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak !

 

Mellékelten megküldöm a Miskolci Egyetem  Állam és  Jogtudományi Kar és a ME ÁJK Alternatív Konfliktuskezelés és Vitarendezési Interdiszciplináris Kutatóközpont  MEGHÍVÓJÁT és a KONFERENCIA PROGRAMJÁT, melyet tisztelettel és szeretettel ajánlok figyelmetekbe!

Ajánlom mindazoknak, akik a digitális világba beleszülettek, művelik, vagy csak a digitális "bevándorlók" elnevezést kapták a szakirodalomban és a mindennapi életben.

Ajánlom figyelmébe a Szépkorúak alap és emelt szintű digitális képzésen résztvevőknek és azt eredményesen befejező Szépkorú Társaimnak.

Ajánlom a Miskolc Digitális Közösség által pályázati úton nyert és informatikai képzésben részesültek részére.

Ajánlom mindazoknak, akik a XXI. század digitális világában szeretnének mélyebben eligazodni, a korszerű ismeretekre szert tenni!

Ajánlom nemzedékeken keresztül minden családnak egy jó közös - életen át tartó tanulás céljából - programon való részvételre.

 

A Meghívó késői kiküldésért a Szervezők nevében is elnézést kérünk, de vegyük figyelembe a XXI. század "fénysebességét", ahol néha a gyors döntésre is szükség van!

 

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a Konferencián.

 

A jelentkezési lapot a megadott címre kérjük megküldeni, lehetőleg minél hamarabb!

 

Ha van lehetőséged, küldd tovább a meghívót potenciális érdeklődők címére! Köszönjük.

 

A Szervezők nevében: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratóriumi elnöke  D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A COLOR AKADÉMIA Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2017.
december 07.-én folytatta a 2017/18. tanév I. félévének munkáját
Kazincbarcikán, a Mezey István Művelődési Házban.

Tematika szerinti következő előadás címe: "Időskor és esztétika, művészetek"
Előadó: Dr. Boga Bálint a Magyar Gerontológiai, Geriátriai Társaság
nyugalmazott elnöke, Budapest.

Az előadáson 85 fő regisztrált.

Az előadást konzultáció követte az előadó részvételével.

Az előadást megelőzően Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési és
a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítványok elnöke köszöntötte az "Idővár
Nyugdíjas Klub" elnökét és csapatát, akik a szépkorúak megyei
bűnmegelőzési versenyét megnyerve jutottak a Hévízen megrendező
országos döntőbe és ott 19 csapat közül az értékes VI. helyezést érték
el. KÖSZÖNJÜK! Pelle Anna csapatvezetőnek és társainak.

Mellékelt fotók.

Legközelebbi előadásra 2018. január 11.-én kerül sor!

Ezúton is Kívánok Kellemes, Boldog, Áldott Karácsonyt és Békés Új
Évet, jó egészséget és boldogságot, örömöket!

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

    3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
    3.KEMA Szakmai Partnereinek!
    Szépkorú Társainknak!
    Kedves Barátainknak!

    A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara, a Gerontológiai Tudományos
    Koordinációs Társaság
    és az MTA Debreceni Akadémiai Bizottság Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
    Szakbizottság Gerontológiai Munkabizottság közös rendezésében 2017.
    december 04.-én a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egészségügyi Karán
    Szakmai Konferencia rendezésére került sor.

    A Konferencia címe: "Nyíregyházi Gerontológiai Napok X. - Minőségi
    életet minden generációnak"

    A konferenciát Prof. Dr. Semsei Imre, a DE EÜK dékánja nyitotta meg.

    A Szakmai Konferenciára - előadóként - meghívást - felkérést - kapott
    az MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság
    két tagja is:

        Dr. Dobos László, előadásának a címe: "A kormenedzsment az idősödő
    és idős ember szolgálatában - hazai és nemzetközi tapasztalatok, jó
    gyakorlatok". "V4-ek Kormenedzsment Platform 2016. Visegrádi 4-ek
    pályázati "tanulmány" alapján" (plenáris előadásként hangzott el).
         Dr. Bobula Zsuzsanna, előadásának címe: "Ecce Homo" II. szekcióban
    hangzott el. A szekció címe: "Aktív időskor".  Szekcióvezető: Dr.
    Dobos László


    A Konferencián 4 plenáris előadás és hat szekcióban összesen 26
    előadás hangzott el. A Szekciókra jellemző volt a szakmai aktivitás.

    A DE EÜK dékánja az előadók munkáját "Oklevél" elismerésben
    részesítette a hallgatóság előtt!

    A Konferencia iránt igen nagy volt az érdeklődés a szociális szakma
    különböző területeiről országosan, a DE EÜK hallgatói, intézmények
    vezetői, munkatársak, valamint egyéb érdeklődők. Megközelítően 80-90
    fő vett részt a rendezvényen.
    A rendezvényen készített
fotókat mellékeljük.

    Szeretettel: Dr. Dobos László 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
    Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.Kor Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A BAZ Megyei Rendőr főkapitányság, a Miskolc MJ Város Önkormányzata
támogatásával, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési és a 3.Kor Egyeteme Miskolc
Alapítványok együttműködésével 2017. október 30-án "Kulcs a
biztonsághoz - Szépkorúak bűnmegelőzési vetélkedőt rendeztek a Miskolc
Városi Rendészet Székházában.
A Városi - megyei versenyt az Idővár Nyugdíjas Klub Kazincbarcika
csapata nyerte meg. Az első hely az Oklevél és tárgyi elismerés
mellett az Országos Bűnmegelőzési Versenyen való részvételre való
jogosultságot is jelentette az öt fős győztes csapatnak.
Az Országos döntőre - 19 csapat részvételével - 2017. november 23-án
Hévízen került sor. "HETVENKEDŐ HATVANASOK" címmel.
Megyénket - BAZ megye - képviselő Idővár Nyugdíjas Klub - Pelle Anna
csapatvezetővel az élen - a 19 részt vevő csapat közül az értékes
hatodik helyet szerezte meg. Az elért szép eredményhez ezúton is
GRATULÁLUNK! Köszönjük helytállásukat!
A versenyen való részvételükről, a verseny feladatairól Pelle Anna, a
csapat vezetője
fotókkal alátámasztott beszámolót készített, melyeket
mellékelek. Érdemes figyelmesen elolvasni a verseny "trükkös"
megoldásait!

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
Kuratórium elnöke
Amennyiben van lehetőséged add tovább a résztvevőknek, érdeklődőknek.

"HETVENKEDŐ HATVANASOK

Két tartalmas nap van mögöttünk. 2017. 11. 22-23. Hévízre utaztunk az
országos bűnmegelőzési vetélkedőre kedves, fiatal, segítőkész
őrnagyunkkal, Urbán Józseffel. Tiszteletbeli Idővár tagnak számítjuk.

Hévíz egyik kedves kis szállodájában, a Hotel Aquamarinban szálltunk
meg. A szobáink kényelmesek, az étkezés változatos és ízletes volt.

Első nap délutánján a város adta szépségeknek adtuk át magunkat.
Néhány kép ebből ad ízelítőt.

Úgy tűnik, hogy ez a város az év minden szakában csodálatos.

A második napon a finom reggeli után átmentünk a vetélkedő
színhelyére, a Sportcsarnokba, ahol bizony már nagy volt a nyüzsgés.

Kapásból jól becsapódtunk, majd a 3. fordulótól vetélkedtünk. Az első
két fordulót magunktól észre sem vettük. Az első két fordulóban
ugyanis keményen átvágtak bennünket hiszékeny, naiv hatvanasokat a
rendezők.

Csak annyit, hogy NEM SZABAD HINNI SENKINEK.

Az első fordulóban (nem sejtettük) aláírtuk a jelenléti ívet – két
példányban. Nem kellett volna. Az egyik ugyanis „trükkös átverés”
volt. Természetesen el nem olvastuk, csak aláírtuk kedves
vendéglátóink kérésére. Pedig az egyik egy „szerződés” volt, amiben
megrendeltünk valamiféle ágyneműt, 300.000 Ft értékben. Néhány csapat
élelmesebb volt, ők valószínű elolvasták, mert nem kellett dobniuk. A
szerzett pontszámunk annyi volt mínuszban, amennyit a dobókockával
dobtunk. Ennek következtében mínusz 4 ponttal indultunk. (Ebéd után
azért sikerült nekünk is megtréfálnunk, sőt átvágnunk a szervezőket,
amikor a kártérítésért mentünk nagyon komolyan. Körülbelül olyan
arccal fogadták a hírt, mint mi az Ő átverésüket. Sajnos plusz pontot
nem kaptunk, de amikor rájöttek a trükkünkre, nagyon jót nevettünk
közösen.)

Közben a rendezők elkezdték beszállítani az asztalokra az ásványvizet.
Mi meg véleményeztük a szervezettséget, miközben zajlott tudtunkon
kívül a második forduló. A játékvezető örömmel konstatálta, hogy végre
megérkeztek az ásványvizes palackok, s közölte, hogy gyorsan kirakják.
A nagy mozgásban és zajban ugyan hallottunk valamiféle fekete táskáról
valamit, de nem lehetett érteni, hogy miről van szó, látni meg a
gyorsan mozgó, vizet szállító rendezőket láttuk csak a sorunkból.
Ennek ellenére a második fordulóban szereztünk pár pontot. Ugyanis
személyleírást kértek a játékvezető fekete táskáját eltulajdonító
tolvajról. Mi pedig írtunk egy személyleírást, amiből véletlenül
bejött pár dolog.

Persze volt még olyan feladat, amelyikről csak sejtjük, hogy mi volt a
szerepe. Ebéd után a megyetérképek segítségével az országtérkép
kirakása. Valószínű annak az élménynek a tudatosítása, hogy ha nehezen
is, de összehoztuk az országot.

Sok ötletes feladat viszont megtornáztatta agyunkat. Szükség volt
gyors felfogóképességre, a közös munka jól szervezett végzésére.
Szituációs helyzeteket kellett logikusan megoldani. Az elméleti és
gyakorlati ismeretekre is nagy szükség volt, hiszen például fel
kellett ismerni különféle biztonságtechnikai eszközöket.

A jó hangulatú vetélkedőt különböző műsorszámok zárták, amivel a
csapatok készültek, mint egy bemutatkozásra. Mivel nem volt ilyen
feladat, kérték hadd mutassák be, ha már készültek. Érdemes volt
engedélyt adni rá.

Az eredményekről ugyan nem tudtunk folyamatosan tájékozódni, mert nem
volt „eredményt jelző” tábla, de valószínű jól szerepeltünk (nem
tudtunk mindent, a statisztikai adatokat meg pont fordítva tippeltük,
abc helyett mi cba-t jelöltünk). Összesítve mégis a VI. helyet értük
el.

Ezzel és a vetélkedő megszervezésével is elégedettek vagyunk.

Tanultunk, jól éreztük magunkat és sok-sok jó emberrel találkoztunk."

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten küldöm a BAZ Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési Szolgálat Karácsonyi Hírlevelét ajánlom mindenki figyelmébe! Annak tanulmányozása is elősegítheti, hogy a benne foglaltak megtartása mellett a Karácsonyi ünnepek bűncselekmények nélkül telhetnek el. 

Mint minden esetben, itt is jobb a bűncselekményt megelőzni, mint később a kárt helyre állítani.

 

Amennyiben lehetőséged van, add tovább, hogy minél többen még nagyobb figyelmet fordítsanak a személyi és vagyon védelmükre a Karácsonyi ünnepek alatt is!

 

Bűncselekmények nélküli Áldott, Boldog, Békés Ünnepeket kívánok ezzel a figyelem felhívó, bűnmegelőző Hírlevéllel is!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke         D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencia  Vendégeinek
Munkabizottságunk Tagjainak
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket hogy a  MTA MAB Társadalom- és
Humántudományi Gerontológia Munkabizottság - mely 2017. év nyarán jött
létre - megtartotta első szakmai tudományos Konferenciáját 2017.
november 8-án 10 órától - 17 óra 20 percig a Miskolci Akadémia
Bizottság Dísztermében.
A Konferencia fő témaköre: "Az idős kornak van jövője - A gerontológia
társadalmi aspektusai a XXI. század második évtizedében
Magyarországon".
A konferencián 3 plenáris előadás és két szekcióban 6- 6 előadás
hangzott el "Az idős kornak van jövője" a Konferencia összefoglaló
címéhez igazodva igen "sokszínűen", sok oldalú megközelítésben.

A Konferencia szakmai munkáját két művész kiállítása kísérte, melyek
iránt nagy volt az érdeklődés.

A Konferenciánkat a "Magyar Tudomány Ünnepe 2017." keretei között
rendeztük meg, melynek a központi üzenete: "Emberközpontú Tudomány
2017."

A Konferencián 93 fő regisztrált, összesen 4 megyéből, 17 településről
érkeztek - az MTA két tagja, a Miskolci Egyetem minősített oktatói, a
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja, az idősödéssel és idős
korúakkal foglalkozó - állami, civil és társadalmi szervezetek
vezetői, szakemberei, érdeklődő családtagok, aktív téma iránt
érdeklődő  időskorúak.

KÖSZÖNJÜK az MTA MAB Titkárság Vezetőjének és Munkatársainak
Konferenciánkat segítő munkájukat, tanácsaikat.

A Konferencia hivatalos szervezőinek munkáját összesen 6 városi és
megyei civil szervezet segítette önkéntes munkájával - megközelítően
30 fő. Ezúton is köszönjük munkájukat, aktivitásukat!

A Konferencia valamennyi előadása megjelenik a Magyar Gerontológia
szakfolyóirat 2018. évi számában.

Az MTA MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság
munkáját tematikus Klub foglalkozásokkal és Ageing kutató munkával
folytatja, melyekről az érdeklődő elméleti és gyakorlati szakembereket
tájékoztatjuk.

A rendezvényről a
fotókat mellékeljük. A fotókat az MTA MAB és a
Szikra Alapítvány Munkatársai készítették.

Üdvözlettel:

Prof. Dr. Dinya Zoltán a Munkabizottság elnöke

Dr. Dobos László a Munkabizottság titkára

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A COLOR AKADÉMIA keretei között az Észak-Magyarországi Szenior
Szabadegyetem 2017. november 9-én folytatta munkáját Kazincbarcikán.
A féléves tematika szerinti téma: Az indiai gyógyászat (Ayurveda) és
az idősödő ember
Előadó: Dr. Szalkai Iván Dél-Borsodi Egészségügyi és Szociális
Klaszter, Miskolci Egyetem Egészségügyi Kar Ayurveda tanára
A jelen lévő regisztráltak száma: 114 fő

Az előadást aktív konzultáció követte az előadónk és a résztvevők
között. Várhatóan a téma folytatásra kerül, melynek lehetőségeit a
Szabadegyetem alapítói, a helyi szervezők az előadóval és a
hallgatókkal közösen keresik.

A
mellékelt fotókat a Szikra Alapítvány Munkatársai készítették.

A következő előadásra 2017. november 23-án kerül sor, Kazincbarcikán.

Üdvözlettel az Alapítók nevében: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium
elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Miskolc MJ Város támogatásával, a BAZ Megyei Főkapitányság szervezésében, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány és a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány közreműködésével került sor a "KULCS A BIZTONSÁGHOZ" - bűnmegelőzési vetélkedő szépkorúak részére - megrendezésére.

A rendezvényre 2017. október 30-án 9-13 óráig a Miskolc MJ Város Rendészeti Központ színház termében került sor. 

A rendezvény résztvevőit köszöntötte Miskolc MJ Város Alpolgármestere és a BAZ Megyei Rendőrfőkapitány helyettese.

A szakmai zsűriben helyet foglalt Kautzky Armand színművész is, mint Miskolc város szülöttje. 

 

A Vetélkedőre nyolc csapat nevezett Miskolc városból és BAZ Megyéből. Az öt fős csapatok nevet és csapatvezetőt választottak, mellyel a vetélkedő kezdetén bemutatkoztak.

A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szervezésében az alábbi négy csapat indult:

​1./ MESZEGYI:                                           NAP-LOPÓK csapat névvel

2./ Miskolc Martin-kertváros Nyugdíjas Klub: "MARTIN -ÁSZOK" csapat névvel

3./ Idővár Nyugdíjas Klub Kazincbarcika:       OKOS ÖTÖS csapat névvel

4./ Őszirózsák Nyugdíjas Klub Vadna:           EL A KEZEKKEL csapat névvel

 

A vetélkedő során a "trükkös elkövetési" módokból szituációs játékokat mutattak be a csapatok, bűnmegelőzési teszteket töltöttek ki fotók segítségével, közben helyszínelési eljárást és fontos tudnivalókat mutattak be szakemberek, nyom olvasás, villám interaktív  kérdésekre kellett válaszolni.

A végig izgalmas, de mégis oldott és vidám hangulatban lezajlott vetélkedő eredménye a következő volt, mely megtalálható - fotókkal együtt - a: www.police.hu/hu/hírek "Kulcs a biztonsághoz - avagy vetélkedtek a szépkorúak!" elérhetőségen. 

 

Köszönjük a csapatok felkészülését, lelkes és aktív, eredményes részvételüket a vetélkedőn!

Köszönjük a támogatók és a rendezők munkáját, a vetélkedő színvonalas vezetését.

Köszönjük a zsűri igazságos értékeléseit, döntését és Kautzky művész úr biztató szavait a "művészi szituációs játékok megoldásokért"

Az első helyezett, Idővár Nyugdíjas Klub Kazincbarcika győztes csapatának - Pelle Anna vezetésével - kívánunk jó felkészülést és eredményes szereplést a hévízi országos vetélkedőn!

​Fotók megtalálhatók a www.police.hu/hírek "Kulcs a biztonsághoz - avagy vetélkedtek a szépkorúak!" elérhetőségen.​

 

 

​Szeretettel: Dr. Dobos László a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke​

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy 2017. október 26-án ünnepélyes

keretek között megnyitottuk a COLOR AKADÉMIA Észak-magyarországi

Szenior Szabadegyetem 2017/18. tanév első félévét a kazincbarcikai

Mezey István Művészeti Központban.

A Szabadegyetemre több mint 100 fő jelentkezett és vett részt az első

előadáson. A Kazincbarcika és térsége idős korúak aktivitását

jellemzi, hogy a 2016/17.-es tanévhez viszonyítva megközelítően

megduplázódott a résztvevők száma.

Az előadás címe: "A beszélgetés aranyszabályai: az erőszakmentes

kommunikációtól a verbális agresszióig"

Előadó: Dr. Dobos Csilla Miskolci Egyetem Btk egyetemi docens, intézet

igazgató, Modern Filológiai Intézet.

 

Az előadást aktív konzultáció követte.

Az előadáson készített fotókat mellékeljük

 

A fotókat készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

 

A Szabadegyetem 2017. november 9-én folytatja munkáját a Mezey István

Művészeti Központban Kazincbarcikán.

Többek kérésére jelzem, hogy a helyszínen lehet még regisztrálni.

 

Következő két - több partner együttműködésével megvalósuló - közös

programunkra hívom fel figyelmeteket:

1./ "Kulcs a biztonsághoz" - vetélkedő szépkorúak részére  2017.

október 30.-án 9 óra, Miskolc Városi Rendészeti Központ -  A 3.Kor

Egyeteme Miskolc Alapítvány szervezésében 4 öt fős csapat indul a

vetélkedőn: MESZEGYI  Aranykor Szolgáltató Központ (több Klub

összefogással), Kazincbarcika Idővár Nyugdíjas Klub, Őszirózsák

Nyugdíjas Egyesület Vadna, Martin-kertváros Nyugdíjas Klub.  HAJRÁ!

HAJRÁ! HAJRÁ!   A csapatok vezetőinek tájékoztatása szerint különösen

a szituációs játékokra készülnek nagy aktivitással és lelkesedéssel,

de a megkapott "háttér szakmai anyaggal" is ismerkedtek,

tanulmányozták - kis csoportokban.

 2/. "A MAB Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság

első szakmai, tudományos Konferenciája 2017. november 8-án 9 óra  MAB

Székház - Meghívóval -

lehet jelentkezni.

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Kelet-magyarországi

Szépkorúak Akadémiája Szolnokon folytatta munkáját, 2017. október

19-én 14 órától

az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban.

Az előadás címe: "Az életen át tartó tanulástól a nyugdíjasok

foglalkoztatásáig - a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

bemutatása."

Előadó: Dr. Dobos László 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet

(3.KKNYSZ) elnökségi tagja.

Az előadás résztvevői az előadás után igen aktívan érdeklődtek a

Szövetkezet segítségével vállalható munkákról, annak adminisztrációs

feladatairól, a szövetkezeti tagság előnyeiről, a már elhelyezkedett

nyugdíjasok munkatapasztalatairól, a keresetből való levonásokról, a

nyugdíj megmaradásának biztosítékáról, jó néhány egyedi munkavállalás

sajátos kérdéseiről - melyekre az előadó megválaszolt.

Az előadáson részt vevők száma: 150 fő.

 

Az előadásról készített fotókat mellékelem!

A fotókat Esztergályos László készítette.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy 2017. október 11-én 16 órai kezdettel ünnepélyes megnyitóval megkezdte munkáját a Bűnmegelőzési Szabadegyetem a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjában.

A több mint 100 fő résztvevőt Dr. Jakab Nóra rektorhelyettes köszöntötte az Egyetem Rektora nevében. A BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság nevében Dr. Vereczkei Csaba főkapitány mondott köszöntő szavakat. 

A Szabadegyetem munkáját 2004-ben kezdte az Észak-magyarországi Regionális Bűnmegelőzési Oktatási Központ szervezésében - több állami szerv közreműködésével

 

A megnyitóról készült néhány fotót mellékelek!

 

A Szabadegyetem munkájához sok sikert kívánunk!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány elnöke       D. Laci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak !

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

 

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel küldöm meg mellékletben a KOLORAKADÉMIA - Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem 2017/18. tanév I. félévi  képzésére a  Felhívást és Jelentkezési lapott.

 

Az immár második évébe lépő Szabadegyetem Kazincbarcika és térségében folytatja munkáját. A résztvevők kéréseit is figyelembe vevő tematika iránt már most nagy az érdeklődés. 

 

Minden tanulni vágyó szépkorú Társunkat szeretettel várunk képzésünkön! A mellékelt Jelentkezési lapot a megadott címre juttassátok el.

 

Lehetőségeiteken belül adjátok tovább felhívásunkat. Köszönjük!

 

Tájékoztatni szeretnélek Benneteket arról is, hogy az MTA Miskolci Területi Bizottságán működő Társadalomelméleti Szakbizottság Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottsága - a Magyar Tudomány Ünnepe 2017 keretei között - 2017. november 8-án tartja első szakmai konferenciáját, melyre a napokban kiküldjük a meghívót, a programot és a Jelentkezési lapot.

A konferenciánk alapgondolata: "Az időskornak van jövője!"

 

Szeretettel: 

Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke      

D. Laci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Érdeklődők!

Kedves Barátaink!

 

A Bűnmegelőzési Szabadegyetem 2017. évi kurzusára még lehet jelentkezni! A meghosszabbított határidő 2017. október 9.

A Felhívást és a Jelentkezési lapot mellékelem.

A jelentkezéseket időrendi sorrendben fogadják el a rendezők!

 

Várjuk további jelentkezőket! 

A Jelentkezési lapot a lap alján lévő címre kell megküldeni!

Ha van lehetőséged, küld tovább!

 

Üdvözlettel: Dr. Dobos László BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldöm a 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (3.KKNYSZ) bemutatásáról készített módosított tájékoztatónkat! A módosításra a 274/2017.(IX.21) Kormányrendelet alapján került sor.

A módosítás olvasható a Szövetkezetünk honlapján: www.nyugimunka.hu    Ajánlom figyelmetekbe!

 

Ha van lehetőségetek, adjátok tovább nyugdíjas Társainknak, potenciális munkaadóknak!  Köszönjük!

 

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KKNYSZ Elnökség tagja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A 9. Szépkorúak Akadémiája (17-18. félév) 2017. szeptember 22-én
délután folytatta az első félév tematikájának megfelelően munkáját a
Miskolci Egyetemen.
A féléves tematikának megfelelően került sor 2017. szeptember 22-én
du. 15-16.30-ig a következő előadásra:

"Az életen át tartó tanulástól a nyugdíjas foglalkoztathatóságig - a
3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet (3. KKNYSZ) bemutatása.

Előadó: Dr. Dobos László, a 3KKNYSZ Igazgatói Tanács tagja

Fotókat az előadásról
mellékelem.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Szíves tájékoztatás céljából megküldöm a 2017. október 5-én Szolnok városban induló Kelet-magyarországi Szépkorúak Akadémiájának tematikáját.

 

Az Észak - magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcikán 2017 október 26-án 15 órakor a Mezei István Művelődési Központban indul.  Meghívót + Jelentkezési lapot rövidesen küldjük.

 

Az MTA MAB Társadalmi- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság I. Szakmai Tudományos Konferenciáját 2017. november 8-án 9 órától /regisztráció/ rendezi a MAB Székház Dísztermében. /Miskolc, Erzsébet tér/

A konferencia címe: "Az időskornak van jövője" - A gerontológia társadalmi aspektusai a XXI. század második évtizedében Magyarországon

Programot + Jelentkezési lapot 2017 október közepéig megküldjük

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Címzettek!

 

Mellékelten megküldjük a 2017. évi "Társadalmi felzárkóztatás - Bűnmegelőzés" című Szabadegyetemi képzésünk felhívását és jelentkezési lapját.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a létszám a rendelkezésre álló terem nagysága által behatárolt, így a jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk.

 

Tisztelettel:

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Bűnmegelőzési Osztály és

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.Kor Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy immár a 9. évet kezdő
Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen 2017. év szeptember 15-én
ünnepélyes keretek között megkezdte a 17-18. féléves munkáját.
Az előző éveknek megfelelően ez évben is igen nagy az érdeklődés a képzés iránt!
Az első előadást Prof. Dr. Patkó Gyula nyugdíjas rektor úr tartotta.
A korszerű és változatos ismereteken felül a közösséget és egyéni
barátságokat is építő előadásokon a szépkorú hallgatóknak eredményes
tanévet kívánunk!
Mellékelem a megnyitóról
készített fotókat.

Ezúton is szeretném jelezni, hogy a Bűnmegelőzési Szabadegyetem
előadásaira még van lehetőség jelentkezni (Meghívót + Jelentkezési
lapot korábbi levelemmel megküldtem).

A MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Társadalmi- és Humántudományi
Gerontológia Munkabizottság I. Szakmai Tudományos Konferenciáját 2017.
november 8-án 10 - 16 óráig a MAB Székház (Miskolc, Erzsébet tér) Dísz
termében tartja. A Konferencia meghívóját és Jelentkezési lapját -
várhatóan 2017. október hó elején küldjük ki.
A Konferencia témája: "Az időskornak van jövője" - A gerontológia
társadalmi aspektusai a XXI. század második évtizedében
Magyarországon.

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem Kazincbarcikán várhatóan
2017. október 26-án ünnepélyes keretek között kezdi meg a 2. évét, a
2017/2018. tanévet. Jelenleg előkészítése történik.

A Magyarországon elsőként bejegyzett 3.Kor Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet (3.KKNYSZ) előzményeinek, létrehozásának, megalakításának
és működésének bemutatására - felkérésre - az alábbi helyeken kerül
sor:
- 2017. szeptember 20. 15 óra: Nyíregyházi Váczi Mihály Művelődési
Központ Generációk Egyeteme előadás sorozat keretei között.
- 2017. szeptember 22.-én 15 óra 15 perc: Miskolci Egyetem II. előadó
Szépkorúak Akadémiája előadás sorozata között.
- 2017. október 19.-én 14 órakor Szolnok Művelődési Központ Szépkorúak
Akadémia előadás sorozat keretei között
Az előadás címe: "3.Kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet bemutatása -
az életen át tartó tanulástól a nyugdíjas foglalkoztatásig"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak! Kedves Barátainknak!

 

Mellékelten megküldöm a 9. Szépkorúak Akadémiája  2017. évi Felhívását a Miskolci Egyetem és a MINŐIES Alapítvány szervezésében ./ Észak Magyarország napilap  2017 szeptember 9-i számának hirdetése/

A Szépkorúak Akadémiája a Miskolci Egyetemen 2009/2010. tanévben kezdte meg munkáját. 

Szeretettel ajánlom minden Szépkorú és tanulni vágyó Társamnak figyelmébe az immár 17-18. féléveit kezdő Szépkorúak Akadémiája előadás sorozatát.

Felhívom figyelmeteket a beiratkozás alkalmainak a betartására és a szükséges dokumentumokat - a felhívásban nevesítve - magatokkal vinni.

Találkozunk az ünnepélyes évnyitón 2017. szeptember 15. (péntek) 13 órakor.

Ha van lehetőségetek, adjátok tovább Szépkorú Társaitoknak, nyugdíjas kluboknak, szervezeteknek! Többen már az elmúlt napokban érdeklődtek nálam a Szépkorúak Akadémia indításának idejéről. Remélem minden érdeklődőhöz és az "egy életen át tanulni" vágyó Társainkhoz eljut a Felhívás.

 

Jelezni szeretném a nem miskolci Szépkorú Társaimnak, hogy az elmúlt tanévben Kazincbarcikán igen sikeresen indult és befejeződött (97 %-os pozitív minősítés anonim szavazással a felnőttképzési szabályoknak megfelelően) "Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem" 2017. október 26-án várhatóan ismét indul Kazincbarcikán. Kísérjétek figyelemmel a Felhívásokat. 

 

Előkészítés alatt van Sátoraljaújhelyen a következő "Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem" indítása - 2018 január-február hónapokban várható. További megyénkben lévő városok képviselőivel tárgyalunk.

 

Ezúton is felhívom figyelmeteket a Bűnmegelőzési Szabadegyetemre való jelentkezésre - napokban küldtem ki a Meghívót és a Jelentkezési lapot! Jelentkezési lapokat a megadott címre küldjétek el. Néhányan az én címemre juttatták el, továbbítottam a megadott címre. 

 

Ezúton is szeretném jelezni, hogy az MTA MAB Társadalomelmélet Szakosztály keretei között 2017. június 28-án létrejött Társadalmi- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság első szakmai tudományos Konferenciáját 2017. november 8-án tartja a MAB Székház Dísztermében (Miskolc, Erzsébet tér). A Konferencia címe és meghatározó témája: "Az időskornak van jövője" - A gerontológia társadalmi aspektusai a XXI. században Magyarországon. A meghívó és program kiküldésére várhatóan 2017 október első felében kerül sor.

 

Az 'Ageing" Kreatív Klubok és a Szépkorúak alap és emelt szintű informatikai képzés előkészítéséről várhatóan szeptember 20-30 között tudok tájékoztatást adni..

 

A 3.kor Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet - többek kérésére jelzem - nyitvatartása továbbra is H - P -ig naponta 10 - 14 -ig az Arany Corvin Üzletház I. emeletén, a lifttel szemben. Honlap elérhető: www.nyugimunka.hu

 

Aktív, örömteli, ismeretekben, tevékenységekben, alkotásokban gazdag szép őszt kívánok egyénileg, a családban, kis és nagy közösségekben egyaránt. Jó egészséget és boldogságot, hosszú, méltóságteljes életet kívánok nemzedékeken keresztül!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Együttműködő Partnereink!

Kedves Barátaink!

Kedves Támogatóink!

 

Örömmel küldöm meg az immár hagyományos "Bűnmegelőzési Szabadegyetemünk" 2017 évi meghívóját, programját, jelentkezési lapját.

Tisztelettel ajánlom figyelmetekbe, - generációkon keresztül!

A jelentkezési határidőre figyeljetek !

Ha van lehetőségetek adjátok tovább esetlegesen téma iránt érdeklődőknek!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Kuratórium Partnereinek!

Szépkorú Társainknak !

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy  2017. június 28-án megalakult a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai Bizottságán a Társadalom- és Humántudományi Gerontológia Munkabizottság. 

 

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az MTA MAB Társadalomelméleti  Szakbizottság vezetőjének, Prof. Dr. Hell Judit elnök Asszonynak, aki felkarolta, segítette és képviselte kezdeményezésünket. Köszönetet mondunk továbbá a Miskolci Egyetem BTK és ÁJK oktatóinak, akik korábbi ageing kutatásaik és előadásaik alapján támogattak bennünket. Végül, de nem utolsó sorban köszönetünket fejezzük ki mindazon Szépkorú Társainknak, akik az elmúlt években különböző rendezvényeinken (pl. Szépkorúak Akadémiája, Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem, Miskolci Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium, klub rendezvények, informatikai képzések, kreatív délutánok, kutatási felmérések, stb.) felvetették annak gondolatát, hogy hasznos lenne, ha az idős kor kérdéseivel a tudományos élet  műhelyei is foglalkoznának. 

 

A Munkabizottság megalakulásáról, céljáról és feladatairól összeállított tájékoztató közleményünket mellékelem.

Munkabizottságunk, a tudományos munka végzése mellett, kiemelt figyelmet kíván fordítani a nemzedékek együttműködésére,  különös tekintettel az idősödő és időskorú emberekre. 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a mai napon Miskolc

Martin-kertvárosban az Ageing Kreativ Klub Martin-kertváros

Vezetőjének kezdeményezésével "Gyógynövény és pihenő közösségi park"

megnyitására került sor.

A Martin-kertvárosi Nyugdíjas Klub Vezetése 2016 őszén gondolta ki,

hogy a klubjuk melletti kis gazos, szemetes, elhanyagolt és piszkos,

bekerített területet "nyugdíjasok közösségi terévé" alakítják, ezzel

biztosítva a térség nyugdíjasainak - generációk együttműködésével - a

közösségi színteret az aktív, minőségi, változatos nyugdíjas évek

megéléséhez. Rendszeres tevékenységeket és szabadidős foglalkozásokat

biztosítva a Klub Tagjainak és a fiatalabb generációknak is.

Az elgondolást és a megvalósítás tervezését támogatta a 3.Kor Egyeteme

Miskolc Alapítvány is.

A Klub Elnök Asszonya jó néhány hónapon keresztül "talpalt",

támogatókat keresett és talált a telek használatba vételére, majd a

szemét, piszok, hulladék eltávolítására és végül a ma átadott kert

kialakítására.

A Klub Vezetőjének munkáját segítette Martin-kertváros helyi képviselő

Asszonya - Szécsi Marianna - valamint Miskolc MJV Közgyűlése, a Klub

lelkes nyugdíjasai és a Kertváros tanulói, s néhány vállalat és egyén

is. A Klub Vezető munkája bebizonyította, hogy a jó ügy mellé sok jó

és lelkes embert lehet találni és aktivizálni. Ez történt Greutter

Zoltánné Anni Klub vezető esetében is, aki lelkesedésével,

kreativitásával, tenni akarásával, szervező készségével - ha nem is

hegyeket - de EMBEREKET tudott egy nagyon jó ügy mellé állítani, mely

példaértékű lehet Városunkban, de országosan is.

Martin-kertváros Nyugdíjas Klub Vezetése rendszeres Klub életet

biztosít Tagjainak. A szellemi, testi és mentális frissesség

megtartása érdekében Tagjaik rendszeresen részt vesznek a Miskolci

Egyetemen szervezett Szépkorúak Akadémia kurzusain, Bűnmegelőzési

Szabadegyetem foglalkozásain, Nemzetközi Szimpózium rendezvényein.

Szívesen fogadnak és aktívan vesznek rész Klubjukban egészség

megőrzési, táplálkozási, bűnmegelőzési, stb. klub foglalkozásaikon.

Rendszeres túrázók, kirándulók és turisztikai utazók. Meg kell

említeni a Hölgyek csodálatos sütés-főzés tudományát, férfiak

bográcsosait, gyógy- és gyümölcs teáit, szörpjeit, melyek  a klub

foglalkozásaikat teszik igazán családiassá és barátivá, meleg

hangulatot biztosítva a résztvevőknek.

A hétfői ünnepi "kis tündérkertí" avatását is ez tette teljessé. A

Vidám hangulat, a bogrács melege és a benne főtt gulyás illata, a

közösség együttléte, a fafaragó népművész közös munkái a jelenlevőkkel

- alkalmi virág karók faragása és fanyakék készítése. Igen! Itt a

kreativitást, az alkotó nyugdíjas embert utol lehetett érni és

elismeréssel nyilatkozni a munka, az alkotni vágyás és az együttlét

igényléséről és szeretettéről egy új, "saját kivitelezésű közösségi

tér" birtokba vétele alkalmával.

A szellemi "táplálék" sem maradt el, melyet Dr. Dobos László rövid kis

előadása, a "minőségi és alkotó, aktív idős kor megéléséről a XXI.

második évtizedében" címmel lehet összefoglalni, valamint Sindel Imre

nyugdíjas biológia tanár - a gyógynövény kert szakmai tervezője és

ültetője mondott a gyógy és fűszer növényekről - ízelítőként.

A Miskolc városban működő - 2016. évtől - "deCort Ageing Kreatív Klub"

ajándékát, egy viasz technikával készült "levendula liget" képet  és

egy cserép levendulát Martin-kertváros Nyugdíjas Klub Vezetője vette

át mint egy jelképesen a kreatív klubok együttműködése jegyében.

A délután a fínom gulyás közös elfogyasztásával és a kert további

építésének gondolati tervezésével, vidám történetek meséléseivel telt

el. KÖSZÖNJÜK Martin-kertváros Nyugdíjasai!!

A 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány szeretné továbbra is támogatni a

"kert építését", ezért arra kéri nyugdíjas Társait, hogy az ősz során

- amennyiben kerttel rendelkeznek és van gyógy-, fűszer évelő

növényeik, egy-egy gumót, vagy kis tövet ajándékozzanak

Martin-kertváros Nyugdíjas Klub épülő-szépülő kertjébe. Egyelőre

jelezzék szándékukat a lanodobos@gmail.com címre (növény megnevezése

és ültetési ideje kb, ajándékozó elérhetősége). Köszönjük előre is!

A nap eseményeit a mellékelt fotók próbálják érzékeltetni.

Összeállította és a fotókat készítette:  Dr. Dobos László

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjainak!
3KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A Miskolci Egyetemen 2009. szeptember 18.-án először induló Szépkorúak
Akadémiája VIII. évét zárta ünnepélyes keretek között 2017. június
9.-én az Egyetem Dísz Aulájában.
A 2016/2017. tanévre 141 fő Szépkorú Társunk kérte regisztrációját a
Szépkorúak Akadémiájának VIII. évére.
A teljes tanév során 104 órát hallgattak meg a résztvevők, az Egyetem
professzorai és minősített oktatói, valamint külső előadók előadásai
során. Az előadásokat minden esetben aktív konzultáció követte.
Az ünnepélyes tanév zárón 130 fő vehette át az Egyetem Rektorhelyettes
Asszonyától a díszes Certifikációt.
A résztvevőket köszöntötte  a Miskolci Egyetem rektorhelyettese,
Miskolc MJ Város Alpolgármestere, valamin t a képzés Felelőse.
A résztvevők nevében egy hallgató mondott köszönetet az Egyetem
Vezetésének, az oktatóknak és szervezőknek áldozatos munkájukért.
A Szépkorúak Akadémiája a 2017/2018. tanévben is folytatja munkáját

Az ünnepélyes Certifikáció átadásán készült
fotókat mellékeljük.
A fotókat készítette: Dr. Dobos László
Amennyiben lehetőséged van, add tovább az információt.
Az Észak-Magyarország 2017. június 10. számában rövid hírt adott az eseményről.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A Nyugdíjasok Megyei és Városi Képviselete Egészségmegőrző napját
Lillafüreden 2017. május 30.-án tartotta. A Régi Posta Hotel nagy
terme teljesen megtelt nyugdíjas klubok vezetőivel, a vezetőség
tagjaival, meghívott vendégekkel.
A sokszínű program keretei között a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány
elnöke Dr. Dobos László meghívást kapott egy előadás megtartására.
Az előadás címe: Az aktív idősödésre való felkészülés a XXI. század
első évtizedeiben.
Az előadást kérdések követték, majd az ének, tánc és a vidámság vette
át a főszerepet a teremben. Így valósult meg komplex módon a szellemi,
lelki, testi frissesség fenntartása, a közös éneklés és örömök
megosztása közepette.
A rendezvényen készült
fotókat mellékeljük.
A fotókat készítette: Kisfalvi Attila
A lehetőségeiden belül add tovább az információkat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Az Észak-Magyarországi Szenior Szabadegyetem 2016/2017 évi első - pilot projektje - 2017. április 30-án befejeződött. Az Alapítók elkészítették a II. félév hallgatói értékelését, az észrevételek összesítését. 

Az összesítést mellékelem. [Elégedettség felmérő 1. melléklet] [Elégedettség felmérő 2. melléklet] [Elégedettségfelmérés kiértékelés]

Külön köszönjük a Szikra Alapítvány összesítő . értékelő munkáját! 

A hallgatói vélemények egyértelműen igazolják az Alapítók és a helyi kazincbarcikai  befogadó Önkormányzat,Polgármestere és Alpolgármestere,  a munkánkat támogató,  segítő helyi civil szervezetek együttműködésének helyességét, közös döntésünk megalapozottságát.

Köszönjük az együttműködést, előadóink színvonalas és a hallgatóságot lekötő, érdekes, "tudás vagyont" átadó előadásaikat.

Köszönjük a résztvevő hallgatóink aktivitását, érdeklődésüket, kitartásukat, folyamatos részvételüket az előadásokon.

Köszönjük a Barcika Art Kft Igazgatójának, a Mezey István Művészeti Központ Igazgatóságának és technikai munkatársainak az együttműködést, a tárgyi feltételek korszerű és figyelmes biztosítását.

Többek kérésére jelezni szeretném, hogy reményeink szerint a 2017/2018. tanévben új tematikával - esetleg más formációkban is - szeretnénk folytatni munkánkat  1-2  BAZ Megyei nagyobb városban és térségében. Az egyeztető tárgyalások előkészítését megkezdtük.
.

Mottónk: "Életen át tartó tanulás minden élet korban!" Közösen növeljük megyénk "TANULÓ VÁROS "- ainak  számát!

Ha tudjátok adjátok tovább levelünket az érdeklődőknek!

Szeretettel: Dr. Dobos László, a 3.KEMA Kuratórium elnöke       D. Laci   

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szép korú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Mellékelten megküldöm a BAZ Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály ELBÍR című Hírlevelét szíves tájékoztatás és az áldozattá válás megelőzése érdekében.

Nemzedékeken keresztül javasolt minden korosztálynak, de különös tekintettel a "Legkisebb elemállát tanúsító" idősödő és időskorú Ember Társainknak! 

JOBB MEGELŐZNI, MINT ÁLDOZATTÁ VÁLNI!     Ezt is egy "életen át kell tanulnunk!"

Szeretettel Dr Dobos László BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Az elmúlt napokban "Szépkorúak" körében járva  - beszélgetve - többször előtérbe került a közelgő Húsvét, a Húsvéti ünneppel kapcsolatos vallási és népi hagyományok, családi szokások.

Beszélgetés közben - gondolva az egyedül élő Társainkra is - felelevenedett a "Lépjünk együtt Nagyi - Játszunk együtt Nagyi " projektünk egy-egy epizódja, egy-egy kis története. Igen! Ez a tematikus projektünk a "generációk együttműködésével" elő kívánta segíteni az egyedül maradt idős emberek mindennapi örömeit, magányosságuk csökkentését.

Ha most élőben nem is, de a Brüsszeli emlékeinkkel együtt szeretném felidézni ennek a csodálatos - nemzetközileg is elismert - projektünknek néhány epizódját.

Brüsszeli honlap
Lépjünk együtt Nagyi - rövid összefoglaló - angolul
Lépjünk együtt Nagyi - rövid összefoglaló - magyarul
Nagyis prezentáció - 2012.05.18-ra - ANGOL

A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratóriuma e néhány korábbi Húsvéti gondolattal és eseménnyel kíván minden Partnerének, Támogatóinak, Szakmai Együttműködőknek, Barátainknak KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET ÉS JÓ EGÉSZSÉGET!

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Aktív, Kreatív Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A 2016. évben létrejött "deCork Ageing Kreatív Klub" folytatja munkáját. Az eltelt hónapok alatt több Szépkorú Társunk kipróbálta kreativitását, alkotó  fantáziáját a foglalkozásaikon.

A Klub tagjai több új alkotást hoztak létre, melyek egy részét a mellékelt Felhívásban bemutatunk.

Többen kerestek meg az elmúlt napokban, hetekben városunkból és kisebb településekről is, hogy hogyan lehet még bekapcsolódni a "deCork Ageing Kreatív Klub" munkájába? Az Ő kéréseiknek is eleget téve adjuk közre a Klub Felhívását.

Amennyiben a Klub munkájába szeretnének bekapcsolódni, kérjük, hogy a Felhívásban jelzett formában jelentkezzenek!

Ajánljuk "több generációs családok" részére - kreatív családok figyelmébe!


Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden Szépkorú Társunknak, Partnereinknek, Barátainknak!


Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke     D. Laci    

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Több Kazincbarcikai és más megyei Szervezőkkel együttműködve a
Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány közreműködésével is 2017.
április 8.-án "Húsvéti Őstermelői Vásárra" és "Táplálkozás és
Egészség" előadásra került sor a Kazincbarcikai Don Bosco Sport és
Kulturális Központjában.
A "Táplálkozás és Egészség" rendezvény két előadója - Prof. Dr. Dinya
Zoltán és Dr. Kelemen Béla - az előadásukat megelőzően személyesen
találkoztak a helyszínen lévő őstermelőkkel. A személyes és nagyon
barátságos beszélgetés során sok hasznos, és  praktikus szakmai
tanáccsal látták el a döntően "Szuhavölgyi Bányászlakta" kis
települések  őstermelőit. A "tudás transzfer" jól működött mind két
irányban. Talán további szakmai kapcsolatok is kezdődtek.
Az előadások - kicsit a vártnál kisebb közönség előtt - de nagy
érdeklődés mellett zajlottak. A közönség igen aktívan, már az
előadások közepette is bátran és őszintén kérdezték az előadókat. A
két előadás végére is maradtak még érdeklődők. Lényeges megemlíteni,
hogy egy résztvevő hangsúlyozta, hogy az ilyen tartalmú és
tudományosan is felépített előadásoknak már az iskolákban is el
kellene hangzani és egy "életen át tartó tanulással" felszínen
tartani, bővíteni, korszerűsíteni. Szükség van a betegségek
megelőzésére "generációkon keresztül"!
A Harmadik Kor Egyetem Miskolc Alapítványnak az elmúlt 5 évben ez volt
az ötödik Prof. Dr. Dinya Zoltán témával kapcsolatos széles körű
"ismeretterjesztő" előadás szervezése. Professzor úrral egyetértésben
folytatni kívánjuk!
A fotólat készítette: Dr. Dobosné Vörös Eleonóra

Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke

Minden Kedves Partnerünknek, Szakmai Együttműködőknek, Szépkorú
Társainknak, Barátainknak, Támogatóinknak kívánunk KELLEMES HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET családjaik, szeretteik, barátaik körében!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A Húsvéti Őstermelői vásár és "Táplálkozás és Egészség" Előadás Meghívóját - mint társ Szervező Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány - megküldöm.

A Szervezőkkel együtt minden érdeklődőt szeretettel várunk 2017. április 8-án 10 órától Kazincbarcikán!

A Vásár és egyéb tevékenységei jó ráhangolás a közelgő Húsvéti Ünnepekre, az előadások nagyon sok segítséget nyújtanak az egészséges táplálkozáshoz, betegségek megelőzéséhez, a szükséges növények megtermeléséhez. "LLL" - az életen át tartó tanulás lehetősége!

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium Elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Nyelvi és Kommunikációs
Kutatócsoport, a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és a Szikra
Alapítvány Miskolc által 2016-ban alapított "ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI
SZENIOR SZABADEGYETEM" pilot projektje Kazincbarcikán 2017. március
30.-án befejeződött.
A 10X2 óra előadás sorozatból álló két féléves Szabadegyetem utolsó
előadását Dr Bódizs Dénes fizikus, atomfizikus tartotta, igen nagy
érdeklődés mellett.
Az előadás és konzultáció után került sor a Certifikációk ünnepélyes átadására.
A Szabadegyetem követelményeinek összesen 33 fő felelt meg.
A végzős résztvevőket először Kazincbarcika Alpolgármestere
köszöntötte. Meleg és közvetlen szavakkal ismerte el a "Szépkorúak"
teljesítményét, kitartásukat, példamutatásukat.
A Város Vezetése nevében ígéretet tett a Szabadegyetem folytatására
2017. szeptemberétől.
A Szabadegyetem Alapítói nevében Dr. Dobos László köszöntötte a
résztvevőket. Köszönetet mondott a Város vezetésének, az Art Kft
igazgató Asszonyának, a Mezey I. Művelődési Ház Vezetőjének, a helyi
civil szervezetek Vezetőinek a közös összefogással eredményesen
megvalósuló Szabadegyetemért. Fontosnak tartva az idősödő és időskorú
emberek szellemi, testi, mentális frissességének megtartását az életen
át tartó tanulás szükségességét időskorban is!
Az Alapítók nevében Dr. Dobos László és Papp Mónika adták át a Certifikációkat.
Az ünnepélyes pillanatok után baráti beszélgetésre és közös uzsonna
elfogyasztására került sor.
A fotókat készítette Dr. Dobosné Vörös Eleonóra és Czakó Lászlóné.
Az Alapítók reményei szerint 2017. szeptemberében megyénk más
Városaiban is sor kerülhet Szabadegyetem indítására. Szeretnénk, ha
minél több aktív idősödő és idős ember lehetőséget kapna az "életen át
tartó tanulás" e fontos formájára.
Amennyiben van lehetőségetek, adjátok tovább a Szabadegyetemünkről
készített rövid összefoglalót és fotókat.

Itt szeretném jelezni, hogy az immár hagyományos "VII. Miskolci
Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium" megrendezésére várhatóan 2017.
június 9.-én, a Miskolc Egyetemen kerül  sor. A végleges Program
összeállítása után széles körben adjuk ki a szükséges információkat.

Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjainak!

3KEMA Szakmai Együttműködő Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

A Kazincbarcikai helyi Szervezőkkel és a 3Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány közreműködésével - Prof. Dr. Dinya Zoltán és Dr. Kelemen Béla  meghívásával - a  2017. április 8-án 10 órától

HÚSVÉTI TERMELŐI VÁSÁRRA kerül sor, a Don Bosco Sport Központban, melynek meghívóját mellékelem!

A rendezvény a Húsvéti előkészületek mellett jó lehetőséget nyújt az "Egészség és táplálkozás" legfontosabb tudnivalóinak megismerésére -  nemzedékeken keresztül.

Jó lehetőség a több generációs családok közös tevékenykedésére, együttlétére, kikapcsolódására a kistermelői termékek megismerésére, hasznosítására.

Szeretettel: Dr. Dobos László 3Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Együttműködőinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Örömmel tesszük közkinccsé Pelle Anna a  Kazincbarcikai Idővár Nyugdíjas Klub Elnökének élmény

 beszámolóját a  Miskolci Egyetemen tett látogatásukról.

Ajánljuk mindazon Szépkorú Társunknak és generációkon keresztül mindenkinek, akik még nem
 jártak a Miskolci Egyetemen és nem ismerik annak történetét és jelenkori tudományos eredményeit.

Ha van lehetőséged küldd tovább saját elektronikus adatbázisodon, facebookon!

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nyelv és Kommunikáció
Kutatócsoport, a Harmadik kor Egyeteme Miskolc Alapítvány és  a Szikra
Alapítvány alapításával és közös szervezésével létrejött
"Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem első évfolyam (I. és II.
félév) befejezéséhez közeledik.
A Kazincbarcikán indított pilot projekt 2017. év március 16.-án
tartotta kilencedik előadását.
Az előadás címe: A bányászat múltja, jelene, jövője
Előadó: Dr. Böhm József címzetes egyetemi tanár, Miskolci Egyetem.
A Szabadegyetem szervezésében 2017. március 17.-én 10 órától a
Miskolci Egyetemre látogattak a  résztvevők. A látogatás során
betekintést nyertek az Egyetem Központi épületébe, annak dísz
Aulájába. Itt láthatták Szász Endre monumentális fali mozaik képét, a
"Tudás fáját". Megtekintették a hatalmas "inga" órát és annak
működéséről hallgattak tájékoztatást. Majd az Egyetem Központi
Könyvtárába sétáltak át Prof. Dr. Patkó Gyula ny. rektor, emeritus
vezetésével. A Könyvtárban külön szakmai bemutatásra került sor a több
százezer könyv és tudomány világáról. Ezután Rektor úr igen
szakavatott és a tudomány szeretete és ismerete vezérelt bemutatásával
került sor a Selmeci Könyvtár  kincseinek megismerésére. A résztvevő
Szépkorúak érdeklődése, és a csodálkozással párosuló aktivitásuk itt
emelkedett a tetőfokára. Igazi élmény és a "tudás vagyon" átadása
történt meg - még ha csak egy rövid időre is! Az 1735-ös évek és
évtizedek, évszázadok után a XXI. századi modern gépészeti műhelybe
vitt az utunk! A régebbi és a csúcs technika együttes látványa több
Szépkorú Társunkból felelevenítette aktív életútját, munkáját.
A látogatás az inga óránál fejeződött be, ahol is a Föld forgásának a
múlását olvashatták le a végig lelkes és kitartó szépkorú résztvevők.
A köszönet közben többen is megjegyezték, hogy jó, hogy láthatták
mindazt, ami egy-két órás látogatáson megismerhető, mert most már
nyugodtak, hogy ilyen jól felszerelt és modern, csodás környezetben
működő Egyetemre járhat az Unokájuk, ismerős fiatalok. Ígérték, hogy
benyomásaikat tovább adják! A szép és verőfényes tavaszi napsütésben
boldog és élményekben gazdag Szépkorúak léptek ki az Egyetem kapuin.
Volt mit vinni a "tarisznyába"!
A látogatás fotóit mellékeljük.
A Szabadegyetem következő - záró - előadására 2017. március 30.-án
kerül sor Kazincbarcikán, a Mezey István Művelődési Házban, 15 órai
kezdettel.
Az előadás címe: A radioaktív és egyéb sugárzásokról, a XXI. szd.
energia- és környezeti kérdéseiről, atomreaktor balesetekről,
hiedelmekről, csernobili "élményeim"
Előadó: Dr. Bódizs Dénes fizikus
Az előadást követően kerül sor - 2017. március 30.-án 17 órakor a
Certifikációk ünnepélyes átadására, a Szabadegyetem első évfolyamának
évzárására.

Szeretettel: Dr. Dobos László, 2.KEMA Kuratórium elnöke       D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjai!
3.KEMA Szakmai Partnerei!
Szépkorú Társaink!
Kedves Barátaink

Vadna település  /BAZ megye/  fennállásának 780. évfordulójára
"Táplálkozás és Egészség" címmel  Vadna Polgármesterének
támogatásával, a Göőz Pál Művelődési Ház Igazgató Asszonyának és az
Őszirózsák Nyugdíjas Klub Elnökének helyi szervezésével - a 3.KOR
Egyeteme Miskolc Alapítvány közreműködésével egészségfejlesztő
délutánt szerveztünk.
A téma előadói:
Prof. Dr. Dinya Zoltán MTA doktora
Dr. Kelemen Béla mérnök - közgazdász voltak.
A rendezvény kezdetére a Művelődési Ház nagy terme teljesen megtelt a
település és környékéről érkező résztvevőkkel. Az érdeklődők minden
korosztályt képviseltek. Többgenerációs részvétel és az aktivitás,
közvetlen, barátságos hangulat és vélemény csere volt a jellemző.
A rendezvény programját a Ház Igazgató Asszonya vezette, mutatta be az
előadók előéletét.
A  két előadó a témát sokrétűen, tudományosan de mégis közérthetően
mutatta be. A hallgatóság igen sok gyakorlati tanácsot és segítséget
kapott az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése, a helyes
táplálkozás mindennapi praktikumaira, azok saját kertjükben való
termelésére.
Az előadásokat és a helyszíni tanácsadást követően Bencze Péter
Polgármester úr köszönte meg a 780 éves Vadna település Önkormányzata
nevében az előadók, a szervezők, a közreműködők munkáját, elősegítve a
jubileumi éves rendezvény sorozatuk színvonalát.
A helyiek kedves vendéglátása közepette még sokáig folyt a közvetlen
beszélgetés, vélemények cseréje a helyi lakosok és az előadók között.
A sok vélemény közül egyet emelünk ki - melyet többen is emlegettek -
nevezetesen: "jó lenne, ha a falu lakosai gyakrabban kapnának ilyen
jellegű okos, érthető és hasznos tanácsokat, biztos kevesebben
lennének betegek és mindenki jobban élne".
A rendezvényt előkészítette és támogatta a MA-BIT Kft Szabó Szilárd
ügyvezető és munkatársai
A rendezvényen készült fotókat mellékeljük.
Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke     D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!
3.KEMA Szakmai Partnereinek!
Szépkorú Társainknak!
Kedves Barátainknak!

Az Észak-magyarországi Szenior Szabadegyetem (ÉMSZE) Kazincbarcikán
folytatta a II. félév tanulmányi munkáját
Téma: Konfliktusok, megoldások
Előadó: Dr. Cseres Judit pszichológus, mediátor Budapest
A résztvevők igen nagy érdeklődéssel hallgatták az előadót. Különösen
az életszerű szituációk, konfliktus helyzetek és a különböző
személyiségek bemutatása váltotta ki az aktivitást.
Mint általában most is - és egyre többen - jegyzetelnek, igénylik az
előadás diáit, mintegy emlékeztetőt az előadás fontosabb
gondolatairól.
Az előadás végén - a nem kevés - egyéni kérdéseket is megválaszolta az előadó!
Az előadás hallgatói létszáma: 69 főre emelkedett.
A képzésről készített fotókat mellékelem.
Legközelebbi előadásra 2017. március 16-án 15 órakor kerül sor.
Előadó: Dr. Böhm József címzetes egyetemi tanár, ME
Előadás címe: A bányászat múltja, jelene, jövője
A képzést alapítók és szervezők - együttműködve a Miskolci Egyetemmel
- 2017. március 17-én 10-12 óráig a résztvevők részére egy "Nyílt
Egyetemi Napot" rendeznek. Megtekintik az Egyetem több tanszékét,
műhelyeket, laboratóriumokat, előadókat, az Egyetemi Könyvtárt és a
Selmecbányai történeti emlékeket.
A látogatást Prof. Dr. Patkó Gyula volt Rektor, emeritus vezeti.

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke    D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Vadnai Önkormányzattal, az Őszirózsa Nyugdíjas Klubbal, a helyi IKSZT Igazgatójával együttműködve 2017. március 9-én 14 órai kezdettel a Göőz Pál Művelődési Házban "Táplálkozás és egészség" címmel szakmai tanácskozást tart.

A szakmai tanácskozás egyben köszönti Vadna települést 780 éves évfordulóján.

Előadók: Prof. Dr. Dinya Zoltán és Dr. Kelemen Béla.

A rendezvény plakátját, egyben meghívóját is mellékelten megküldöm.


Előzetes bejelentkezés, egyeztetés szükséges : 06/48 505 234 telefon számon

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

 

 

 

3.KEMA Kuratórium Tagjainak!

3.KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

Mint azt korábban is jeleztem, 2016. november 28-án Videó Konferenciával bezárult a V4-ek Kormenedzsment Platform című pályázata.

Magyarországot a 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítvány Kuratórium elnöke és Tagjai képviselték /lásd írásos tanulmány/

A pályázati tanulmány címe: 

A kormenedzsment elmélet megvalósításának jelenlegi elemzése a V4 országokban  /Dr Dobos László Miskolc/

A V4-ek Kormenedzsment Platform honlapján az alábbi linken található:
http://www.v4agemanagement.eu/analysis-of-a-current-state-of-age-management-concept-implementation-in-v4-countries/

A 3.KEMA 2017 május-június hónapra tervezett VII. Miskolci Nemzetközi Gerontológiai Szimpózium tervezett téma körei :

 - A V4-ek Kormenedzsment Platform "nemzetközi jó gyakorlatainak" bemutatása.

- A 3.KE hazai és Kárpát-medencén belüli és kívüli hálózat tagjainak első  magyarországi találkozója, bemutatkozásuk,  az egyes nemzeti modellek értékeinek bemutatása.

A Szimpózium előkészítése megkezdődött! Támogatók, szponzorok , önkéntesek segítségét várjuk./lanodobos@gamail.com /

Üdvözlettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjainak!

3KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel továbbítom az Észak-Magyarország 2017. február 18-i számát szíves tájékoztatás céljából.

A Szabadegyetem résztvevőinek a száma a II. félévre megközelítően megkétszereződött.

Újabb érdeklődők is vannak a következő előadásokra. A további potenciális jelentkezőink érdekében is, ha tudjátok adjátok tovább a sajtó cikket.

Szeretettel: Dr. Dobos László 3KEMA Kuratórium elnöke      D. Laci

 

 

 

 

 

3KEMA Kuratórium Tagjainak!

3KEMA Szakmai Partnereinek!

Szépkorú Társainknak!

Kedves Barátainknak!

 

Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy a 2016. évben alapított

Szabadegyetem Kazincbarcika városban a II. félévében folytatta

munkáját 2017. február 16-án.

Prof. Dr. Semsei Imre Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar dékánja

tartotta a soron következő előadást.

Címe: Az öregedés művészete.

A szervezők örömmel állapították meg, hogy a Szabadegyetem iránt

érdeklődők száma a mai előadáson is tovább emelkedett. Az első félévi

35 fő regisztrálthoz képest a mai napon regisztráltak száma 66 fő,

megközelítően megduplázódott a létszám!

Mindenképpen jó érzéssel tölti el az Alapítókat és Szervezőket, hogy

Kazincbarcika és térségeben egyre több szépkorú választja az életen át

tartó tanulás ezen formáját. Reményeink szerint sikerül további

városokba is elvinni ezt a szellemiséget és aktivitást az időskorúak

részére.

A következő előadásra 2017. március 02-án kerül sor Kazincbarcikán, a