Kedves Családtagjaink!
Kedves Idősödő és Idős korú Embereket gondozó, ellátó Intézmények Igazgatói/Vezetői, Nyugdíjas Klubok Vezetői!
Szépkorú Társaink!
Kedves Barátaink!

1./ Örömmel továbbítom a BAZ Megyei Rendőr-Főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályával, a BAZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvánnyal együttműködve alapított IV. Alprogramunk "Szépkorúak részére speciális bűnmegelőzési ajánlások, információ átadás karantén körülmények között" harmadik elemét. Tapasztalataink szerint egyre többen kapcsolódnak be a "bűnmegelőzési témákat" feldolgozó online programunkba. Továbbra is várjuk a jó és eredményes megoldásokat. A mostani feladat egy sokak által kedvelt filmre támaszkodva - nem kevésbé a mi emlékezetünkre - gondolkodásra, logikai feladat megoldásra serkent bennünket. Tapasztalva az időskorúak ellen elkövetett bűncselekményeket is, javaslom, hogy egyre többen ismerkedjenek a megelőzés lehetőségeivel, módszereivel, eszközeivel.
A feladat elérhető: http://bunmegelozes.eu/ - programjaink - EduSenior Karantén Képzési Program - "Karantén különbségkereső" játék
2./  Örömmel és köszönettel vettem/vettük az I. Kutatásunk eredményeinek ismeretében a javaslataikat közös megbeszélésekre, vitákra az egyes kérdések további  elemzése érdekében. Reméljük, hogy több lehetőségre is tudunk sort keríteni, a személyes találkozásra mind több helyszínen. Tervezzük kutatásaink eredményeinek bemutatását az MTA MATB TH Gerontológia Munkabizottság szakmai, tudományos konferenciáján! Valamennyire 2020 év őszén kerülhet sor.
Itt is szeretném megragadni az alkalmat, hogy nagy szeretettel kérjelek/kérjem valamennyi programunk résztvevőit, szimpatizánsokat, hogy a néhány napja megküldött II. Kutatási Kérdőívet kitöltve küldjék el. KÖSZÖNJÜK! Jelezni szeretném, hogy az elmúlt hétvégén már 35 kérdőív számszerű eredménye érkezett vissza. KÖSZÖNJÜK! Szeretnénk legalább az előző kérdőíek visszaérkezett eredményét - 319 db - elérni, vagy ennél is többet. Segítsetek!!!!
A II. Kérdőív elérhető linkje: https://tinyurl.com/y87wyu6c
Mellékletek: Az I-II. alprogramunkra beérkezett legjobb dolgozatok, a III. alprogramunkra beérkezett alkotások. Köszönjük. 
1./ Muficsné Misley Erzsébet és Mufics istván: Tisza-tó és Hortobágy
2./ Fenyvesi Lászlóné: I. Alprogram összefoglaló
3./ Szabó Attiláné: A Hortobágyi Nemzeti Park
6./ A III. Alprogramunkra érkezett alkotásokat mellékeljük. Gratulálok az alkotóknak!
     a, P. Dányi Gabriella: Húsvét a karanténban
     b, Vida Jánosné: Gondolatok a karantén alatt
     c, Vida Jánosné: Kazincbarcikai csónakázó tó (festmény)
     d, Vida Jánosné: Mennyei szép fréziák (festmény)
     e, Fazekasné Szabján Erika: Elzárva egymástól (vers)
     f,  Fazekasné Szabján Erika: Tizedik hét (vers)


7./ Kazincbarcikai alkotóportrék: Landenberger László   Link: http://barcikaihistorias.hu/kazincbarcikai-alkotoportrek-landenberger-laszlo/

Szeretettel: Dr. Dobos László a 3.KEMA Kuratórium elnöke         D. Laci         "Laci bácsi"