Kedves EduSenior Résztvevők!

Kedves Alkotók!

Kedves Szépkorú Társaink!

 

Az EduSenior Karantén Képzési Program I-VII. alprogramjainak résztvevői és a két online kérdőíves kutatásban érintettek egyre nagyobb számban jelezték, hogy a 2020. október 14-én 14.30 órára tervezett rendezvényen a koronavírus járvány miatt nem tudnak részt venni.

A rendezvényen az alábbi programokat terveztük:

·       Az EduSenior Karantén Képzési Program I. szakaszának ünnepélyes zárása,

·       a Certifikációk átvétele,

·       a kiállítás megnyitása.

Az EduSenior Karantén Képzési Program szervezői – egyeztetve a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtárral – tekintettel a koronavírus járvány veszélyeire, a járvány megelőzését elősegítő intézkedések betartására és a résztvevők egészségének védelem érdekében úgy döntöttek, hogy az ünnepélyes záró ünnepség elmarad. Ezúton is tisztelettel kérjük az érintettek megértését.

Az EduSenior Karantén Képzési Program szervezői biztosítják, hogy a Program I. szakaszának aktív résztvevői levélben kapják meg a megérdemelt Certifikációt. A címeket egyeztetjük, a klubboknak közösen (egy levélben) küldjük meg a dokumentumokat.

A kreatív, alkotó, beszámolókat készítő, rejtvényt megfejtő résztvevőket sem fogja hátrány érni, mivel a beérkezett munkákról – valamennyi alprogramban – videófelvételt készítünk és azt virtuálisan több helyen is megjelenítjük, pl. a Facebookon.

Tisztelettel és szeretettel kérem az EduSenior résztvevőit, hogy az 1-7 alprogramban készült alkotásokat, fogalmazásokat, esszéket, leírásokat, beszámolókat, visszaemlékezéseket  stb. szíveskedjenek az alábbi e-mail címre Juhászné Ceglédi Tünde részére word vagy PDF formátumban elküldeni:

negyfalkozottkreativan@gmail.com

Határidő: 2020. szeptember 30. (szerda) 16.00

A Certifikáció megküldése érdekében kérjük, hogy a postai címet is küldjétek meg a negyfalkozottkreativan@gmail.com e-mail címre.

Köszönjük szépen!

Itt szeretnék egy korábban feltett kérdésre is válaszolni:

Ki kaphat Certifikációt?

Minden résztvevő, aki bármilyen formában, bármelyik alprogramban valamelyik témakörrel kapcsolatban készített írásos anyagot, beszámolót, útitervet, karanténon belüli "négy fal közötti" alkotást, tanulmányt, fotókat, retro-élménybeszámolót, a karantén érzésekről szóló verset, nemzedékek közötti együttműködésről szóló élménybeszámolót, életút terveket, jövőképpel kapcsolatos fogalmazást stb.

 

-----------------------------------

 

Az elmúlt napokban több kérdés érkezett hozzám azzal kapcsolatban, hogy az EduSenior Karantén Képzési Program, annak tematikája, módszerei, eredményei stb. felhasználhatók-e civil és állami vagy EU-s pályázatokon.

 

Egyeztettem  a három Alapító szervezet képviselőivel, akik egyben a Program kezdeményezői, szerzői és jogi tulajdonosai és a következő tájékoztatást tudom nyújtani.

 

1)     Az Alapítók fenntartanak minden elsőbbségi jogot és az általuk létrehozott EduSenior Karantén Képzési Program I-VII. alprogram, illetve I-II. online kutatás pályázatokban történő felhasználásához csak mint "főpályázó" járulnak hozzá. Ugyanez vonatkozik a Program tematikai, módszertani és egyéb eredményeinek, valamint a 2020. szeptember 20-án induló II. szakasz anyagainak a felhasználására,  beleértve a www.harmadikkoregyeteme.hu honlapon lévő, Programhoz kapcsolódó anyagok pályázatokban történő felhasználását.

2)     Az előzetes egyeztetés alapján – az Alapítók egyetértésével – a  pályázati együttműködésekben a főpályázót a programot kezdeményező 3.Kor Egyeteme Miskolc Alapítván Kuratóriumának elnöke képviseli. A másik két Alapító a pályázati tartalomnak megfelelően vesz részt a pályázatban. 

3)     A partnerséggel és/vagy együttműködési megállapodással létrehozott alprogramok pályázatban való felhasználásához – az 1. pontban leírtak mellett – az adott alprogram partneri képviselőjének egyetértése is szükséges, fenntartva azt a jogát, hogy a pályázati tartalomban szakértelmének megfelelően részt vesz.

4)     A pályázati tartalmakat – az Alapítókkal és a partner együttműködőkkel történt szakmai és gazdasági egyeztetést követően – a 3. Kor Egyeteme  Miskolc Alapítvány elnöke írja alá, az alapítók és partneri együttműködők nevében. 

5)     Az Alapítók fenntartják azt a jogukat is, hogy a pályázatot lebonyolító, szervező, koordináló, költségvetési szempontból is felelős szervet csak a Főpályázó egyetértésével lehet megbízni.

6)     A pályázati futamidő alatt a külső szervezetekkel, az érintett szakmai és/vagy pénzügyi felelősökkel és a sajtóval a Főpályázó tartja a kapcsolatot.

7)     Az Alapítók a partner együttműködőkkel közösen fenntartanak minden, az EduSenior Karantén Képzési Programhoz  fűződő szerzői és döntési jogot maguknak, annak megsértése esetén jogi eljárást kezdeményeznek.

------------------------------

Ezúton is KÖSZÖNETET mondok az Alapítók nevében a partner- és együttműködő szervezeteknek, a Programunkat a helyszíneken segítő helyi önkormányzatoknak, az idősödő és időskorú embereket ellátó, gondozó, segítő állami, egyházi, civil és társadalmi szervezetek Vezetőinek, Munkatársainak, segítőknek, önkénteseknek, Nyugdíjas Klubok Vezetőinek, Tagjaiknak a helyi munka koordinálásáért, segítéséért, a programunkon belüli digitális kisközösségek létrehozásáért, az egyedül élő, magányos nyugdíjas Társaink közös  munkánkba való bevonásáért.

Az ÖSSZEFOGÁS ÉS A KÖZÖS MUNKÁNK EREDMÉNYEIT néhány számadattal szeretném bemutatni:

·       1007 fő aktív részvétele az EduSenior alprogramjaiban, kutatásaiban,

·       55 fő kreatív alkotó,

·       a karantén ideje alatt beküldött művek száma: 194 alkotás,

·       182 fő résztvevő küldött be különböző műveket írásban: beszámolót, verseket, kis novellákat, útleírásokat, élménybeszámolókat, fotókat, életút leírásokat, jövőkép terveket, retró élményeket, emlékeket.

·       Nem ismerjük pontosan azon résztvevők számát, akik a szakmai anyagokat, útleírásainkat, a diákat, a filmeket stb. "csak” olvasták vagy látták és véleményüket telefonon vagy Facebookon visszajelezték.

 

MINDENKINEK KÖSZÖNJÜK A RÉSZVÉTELT!

Köszönjük Dr. Veres Gábor Irodavezető Úrnak írásban történő támogatását, munkánk elismerését, céljaink megerősítését, biztató, elismerő gondolatait. Dr. Veres Gábor Irodavezető Úr az EMMI részéről, az EMMI képviseletében reagált munkánkra és értékelte azt nagyon pozitívan.

Az összefogás, az önkéntesség, a barátság, az együttműködés, a csapatmunka valóban eredményt hozott!  Munkánkat folytatjuk!

Az elmúlt időszakban elvégeztük az EduSenior Programunk első szakaszának értékelését. Az így szerzett tapasztalatok alapján 2020. szeptember 20-a után elindítjuk a második szakaszt. A korábbi főcímünk kicsit megváltozik, a "Maradj Otthon Mozgalom" egyelőre "várakozási állapotba" kerül, helyette Programunk főcíme a következő:

 

ÖSSZETARTOZÁS, ÖSSZEFOGÁS, ÖSSZETARTÁS NEMZEDÉKEKEN KERESZTÜL

EduSenior Információs és Tanácsadó Program az idősödő, időskorú emberek és a többgenerációs családok részére

"Laci bácsi karanténen kívüli és belüli levelei 2020. szeptember 20-tól"

 

 

Az EduSenior Program I.-II.-III.-IV.  alprogramjaink folytatására, valamint az új alprogramokra szeretettel várunk minden érdeklődőt 55+ évtől, karanténen kívül és belül.

Az új Programunkat 2020. szeptember 20-a után küldjük ki folyamatosan minden idősödő és időskorú Társunknak, a Szépkorúak Akadémiája és a Szabadegyetemek volt résztvevőinek, és mindazoknak a Szépkorúaknak, akik továbbra is szeretnék a szellemi, testi és lelki egészségüket frissen tartani a koronavírus járvány korlátozott körülményei között is – online módszerek segítségével.Az EduSenior folytatódik: az I. szakasz zárása, a II. szakasz elindítása (levél)

Továbbra is ajánlom figyelmetekbe honlapunkat: www.harmadikkoregyeteme.hu

Az Alapítók nevében

Dr. Dobos László

a 3.KEMA Kuratórium elnöke 

Laci bácsi