Kedves EduSenior Résztvevők!
Kedves EduSenior Koordinátorok!
Kedves Szeniorok és Szépkorúak!
Kedves Idősödő és Időskorúakat Ellátó Szervezetek!
Vezető és Munkatársai, Ellátottak!
Kedves Több Generációs Családok!

A 2020 03 16-án indult EduSenior Karantén Képzési Program és annak Alprogramjai 2021 június 20-án zárja III.szakaszát- párhuzamosan haladva a Covid-19 járvány szakaszaival.
Az elmúlt másfél év alatt a 16 tartalmi Programjainkon és Alprogramokon összesen 1300 fő vett részt aktívan és kb 4-500 fő egy egy rész időben. Megközelítően 650-700 kis tanulmány, beszámoló, alkotások, kézműves munkák kisfilmek, versek, novellák stb  igazolják a résztvevőknek a korona járvány alatti aktivitásukat, alkotó, kreatív kedvüket, a szunnyadó kompetenciák felszínre kerülését s mindezt a korona vírus veszélyeinek, zártságának, betegségek elkerülése érdekében a szellemi, testi, lelki frissességük megőrzése érdekében./részletesebben lásd :www.harmadikkoregyeteme.hu honlapunkon / tették, teszik napjainkban is.
Az I-II szakasz kutatási kérdőívét  is a képzési tartalmakhoz és a Programokban  résztvevőktől beérkezett észrevételek, javaslatok, vélemények  alapján állítottuk össze, küldtük ki a résztvevőknek és örömmel vettük a kérdőívek aránylag nagy létszámú kitöltését.  Az I-II szakasz kutatásaink eredményei megtalálhatók a fentiekben jelzett honlapunkon. Értelemszerűen a kutatásunk III.szakaszát és az I.II. szakasz tapasztalati összegyűjtve, értékelve készitettük el, mely a mellékel linken található mint az EduSenior Programunk III. Felmérési / kutatási kérdőíve:    https://tinyurl.com/49s7txur
Nagy szeretettel és tisztelettel kérünk Benneteket/Önöket, hogy minél többen töltsétek ki kérdőívünket és küldjétek el a "küldés" szóra kattintva. A kérdőív anonim és feldolgozása is így történik. Összefoglaló adatai csak szakmai-tudományos célokra használható fel.
Kérjük az idősödő és időskorú szervezeteket -állami, egyházi, civil, társadalmi, magán -, hogy saját területeiken minél több érintett részére juttassák el  a kérdőívet.. Akik az EduSenior programban nem vettek részt -kivéve a Programot érintő kérdést - szintén kitölthetik kérdőívünket.
Szeretnénk kérni az Alprogramok Koordinálóit a Nyugdíjas Klubok Vezetőt hogy segítsék saját területeiken, hogy minél többen "gép közelbe" kerülhessenek és kitölthessék kérdőívünket
A kérdőívek beküldési határideje 2021 június 31-ig.
Köszönjük előre is segítő közreműködésüket!
Szeretettel: Dr Dobos László, a Program Ötletgazdája és az  Alapítók nevében