Kedves EduSenior Résztvevők!

Kedves EduSenior Szimpatizánsok!

Kedves Szenior és Szépkorú Társaink!

Kedves Barátaink!

 

Az EduSenior Program III. Kérdőíves kutatásának értékelése folyamatban van. A feldolgozás során figyeltem fel a 10, 11, 12 -es kérdéseknél - pontosabban az adott válaszaitoknál - egy nagyon izgalmas összefüggésre, mintegy a válaszadók kérésére, - melynek alapján szeretném megfogalmazni az új Alprogramunkat.

 

A III. Kutatásunk címe: A COVID-19 járvány hatásai a Szépkorúak /55+ évesek / életére

 

Emlékeztetőül - vagy új ismeretként - a jelzett három kutatási kérdés:

10./ A COVID-19 járvány ideje alatt mi volt a legveszélyesebb élethelyzet egyéni, illetve családi életében?

11./ A COVID-19 járvány ideje alatt mi volt a legpozitívabb történés, élethelyzet, örömforrás, egyéni és családi életében?

12./ Kérem írja le röviden, hogy a COVID-19 járvány hogyan módosította saját jövőjének, életút tervezésének alakulását?

 

A beérkezett 307 válaszoló szinte 100%-ban válaszolt - röviden -néhány szóval, vagy néhány mondatban - mind a három kérdésre. A több oldal terjedelmű válaszokat végig olvasva jutottam - első olvasásra - néhány következtetésre. Ebből a legfontosabbakat tartom megemlíteni:

a./ A legtöbb válaszadó életében jelentős történések, változások, új élethelyzetek stb. keletkeztek a COVID-19 járvány 1,5 éves ideje alatt, mind pozitív, mind negatív vonatkozásokban /felsorolják/

b./ A változások érinthették egyrészt az egyént - idősödő vagy időskorú embert- és közvetlen, családját, - de érinthette a többgenerációs - együtt vagy külön élő - családot is

c./ Milyen történéseket írnak le, néhányat kiemelve: közvetlen hozzátartozók járványos megbetegedése, kórház, lélegeztetőgép - gyógyulás és halál, /családtag. barát, munkatárs, saját gyerek, testvér, szomszéd stb./ karantén-kijárási tilalom -idős korúak megbántásai- , maszk viselés, háziorvosi ellátás nehézségei, szakorvosi több hónap várakozás?,  felnőtt gyermekeik munkanélkülivé váltak, unokákkal "hazaköltöztek" , új "házirend","- munkabeosztás", online oktatásban részvétel, gyerekek -unokák -  korrepetálása, beszerzés a "nagy családnak", napi hivatalos ügyek intézése,  unokák szabadidejének biztosítása, bevásárlás, növekvő árak a "piacon", "sok helyen "beköszöntött a szegénység", sok ellentmondó-bizonytalan hírek a járványról, oltásokról, hatásaikról stb.

d./ A teljesség kedvéért meg kell említenem, hogy a jelzett - 10, 11, 12 kérdésekkel kapcsolatban kaptuk a legtöbb telefon, Messenger személyes kérdéseket. A kérdések egy-egy sajátosan jelentkező - Covid-19 járvány közvetett vagy közvetlen bekövetkezett történésekre való rákérdezés volt. Jó néhány érdeklődő elmondta részleteiben is a saját megtörtént eseményeit, annak hatásait – jelezve, hogy egyszer jó lenne összegyűjteni, megbeszélni a tanulságokat!

 

A fentiek alapján arra a következtetésre jutottam, hogy feltételezhetően vannak -nem kevesen - olyan Társaink, akik egy kis "dolgozat" formájában is megírják, elmesélik a jó, esetleg kevésbé jó vagy éppen "szörnyűséges" történeteiket - Ők használták ezt a kifejezést-. Ez az új Alprogram ezt a célt szolgálná. Röviden az új, általatok is generált Alprogramunk tematikája, legfontosabb elemei:

 

-Címe:" A COVID-19 járvány 2020/2021 évek hatásai - a Szépkorúak, mint a mindennapok hősei."   -  / saját címet is lehet adni a dolgozatnak/

 

-Célja: A COVID-19 másfél éve alatt történt pozitív, negatív hatások, történések, események hatásai- egyénre, családokra, közösségekre- a megoldások okozta aktivitások, kreativitások, innovációs ötletek örömök, vagy éppen nehézségek, szenvedések, gyötrelmek, megalázások, megoldott vagy megoldatlan helyzetek stb. megélésének írásban rögzítése a jelennek és utókornak.

 

-Terjedelme: 3-5 oldal /lehet kevesebb is/ A/4-es formátumban PDF -ben

 

-Kérés. Alkotó neve, életkora, település neve és egy rövid nyilatkozat, hogy az írása megjelenhet a szokásos hírforrásokban.

 

-Beküldési határidő: 2021. október 05-től folyamatosan - felül nyitott határidővel.- lehetőséget adva az aktuális történéseknek is- folyamatosan

 

-Digitális kis közösségek is megírhatják közös élményeiket, történéseket, tevékenységeiket, "tetteiket"

 

-A szövegben vagy mellékletében a témával összefüggő fotók elhelyezhetőek.

 

Témavezető - koordinátor: Dr. Dobos László

 

Motiváló tényezőként is említem, hogy megfelelő számú dolgozat beérkezése esetén gondolkodunk - "történetem a történelemben" - gondolatisággal- egy kis -"COVID-19 EMLÉKEZTETŐ 2020-2021" címmel - szakmai füzetet is kiadni.

 

Várom szeretettel írásaikat!

Az új Alprogramjaink a honlapunkon is megtalálhatóak: www.harmadikkoregyeteme.hu és Facebookon az EduSeniorKincsestár -ban.

 

Szeretettel: Dr. Dobos László 3.KEMA Kuratórium elnöke      a "Laci bácsi"